Výzkum - V4 Dědictví kvality tradičních nápojů

Kód projektuNo. 21520100
Název anglickyV4 Heritage of traditional beverages quality
Poznámka
Akronymxxx
Anotace projektuxxx
Anotace projektu anglickyThe project is oriented to knowledge exchange and experiences in scientific and research area of the sensory and analytical profile (sensomics) of traditional drinks – beer and its drinkability. We would like to confirm the consumer popularity and uniqueness of beers from V4 countries and stressed the need to support the production of quality regional ingredients to protect local agriculture and traditional cuisine of Central Europe.
Klíčová slovapivo, pitelnost, senzomika
Klíčová slova anglickyBeer, drinkability, sensomics
Období od - do01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
PoskytovatelInternational Visegrád Fund
OborySenzomická analýza;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Kordialik-Bogacka Edyta, Ph.D.Člen rady projektuLodz University of Technology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Poland
Dr. Kun-Farkas Gabriela, Ph.D.Člen rady projektuCorvinus University of Budapest, Hungary
Ing. Štěrba Karel, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc.Ing. Šmogrovičová Daniela, Ph.D.Člen rady projektuFakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Čejka Pavel, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Olšovská, J., Dušek, M.: LC-HRMS. A tool for senzomic mapping of beer and its raw material. V4 heritage of traditional beverages quality, International Visegrad Fund, Prague, 9.11. 2016.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Fiala, J., Šmogrovičová, D., Kun-Farkas, G., Kordialik-Bogacka, E., Vinopal, J.: The heritage of traditional superior beers from the Visegrad Group Countries. Kvasny Prum. 63(2): 46-51, 2017, DOI: 10.18832/kp201706.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Fiala, J.: Heritage of traditional beverages quality, International Visegrad Fund. EUR, 9.11.2016 - 10.11.2016, VÚPS, Prague, ČR.