Přehled výzkumu

Filtrace
KódNázev
OborKlíčová slova
Poskytovatel Řešitel za VÚPS
OrganizaceŘešitel
TrváníNáklady tis. Kč tis. Kč

KódNázev
2014-1-BG1-KA202-001570Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – pšenice jednozrnka – starověká inovace II

Poskytovatel: Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good pract, Strategic Partnerships, Strategic Partnerships for vocational education and training, Organizace: Agricultural Academy (BG) , Petkom - Petko Angelov ST , Institute of Cryobiology and Food Technology , Ini-Novation GmbH , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Institute of Plant genetic Resources "K.Malkov"- Sadovo, Řešitel za VÚPS: Ing. Hartman Ivo PhD., Období řešení: 2014 - 2016.

GAP503/12/1424Anaerobní bakterie kazící potraviny a jejich schopnost vytvářet biofilmy

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Matoulková Dagmar Ph.D., Období řešení: 2012 - 2014.

1B44061Aplikace moderních metod stanovení antioxidační aktivity k hodnocení kvality chmele a senzorické stability piva

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Chmelařský institut s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2004 - 2007.

QK21010136Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Chmelařský institut s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o., Řešitel za VÚPS: RNDr. Olšovská Jana Ph.D., Období řešení: 2021 - 2025.

TN01000062Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB) , Agritec Plant Research s.r.o. (APR), OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. , Zemědělský výzkum, spol.s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., SEMO, a.s., Vesa Velhartice, a.s., Ing. Hana Jakešová, CSc., SAATEN - UNION CZ, s.r.o., Řešitel za VÚPS: Ing. Hartman Ivo PhD., Období řešení: 2018 - 2020.

TE02000177Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Agrotest fyto, s.r.o., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Chmelařský institut s.r.o., PRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o., Raven Trading, s.r.o., Surface Treat, a.s., Sladovna BERNARD, a.s., Biomedica, spol. s r.o., PIVO Praha, spol. s r.o., RADANAL s.r.o., EXTRUDO Bečice s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Plzeňský Prazdroj, a. s., BODIT Tachov s.r.o., Řešitel za VÚPS: RNDr. Kosař Karel CSc., Období řešení: 2014 - 2019.

LP3034Časopis Kvasný průmysl

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Mgr. Frantík František , Období řešení: 2003.

PG97367Časopis Kvasný průmysl

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Mgr. Frantík František , Období řešení: 1997 - 1999.

LP002033Časopis Kvasný průmysl

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Mgr. Frantík František , Období řešení: 2000 - 2002.

QD0057Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., PRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 2000 - 2005.

GA501/93/0828Dormance obilek ječmene a její regulace

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1993 - 1995.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025080Experimentální systém pro rozvoj využití nanotechnologií v pivovarství a nápojovém průmyslu

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., NANOPROGRESS, z.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Fiala Jaromír Ph.D., Období řešení: 2021 - 2023.

QG50041Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 2005 - 2009.

1CE008P1Hodnocení šlechtitelských linií sladovnického ječmene

Poskytovatel: CENTROPE_TT, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Trnava regional chamber, Slovak Chamber of Commerce and Industry (SK), Hordeum, s.r.o. (SK), Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2011.

GA14-10233SHumulus Lupulus L. - zdroj látek s antimikrobiálními účinky

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Ministerstvo obrany/Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Univerzita Palackého v Olomouci/ Lékařská fakulta, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Olšovská Jana Ph.D., Období řešení: 2014 - 2016.

EP7283Identifikace (DNA fingerprinting) odrůd ječmene a rozpracovaného šlechtitelského materiálu pro využití ve šlechtění a sladařském průmyslu

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Kraus Igor , Období řešení: 1997 - 2000.

QE1105Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 2001 - 2004.

DG18P02OVV067Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace

Poskytovatel: NAKI II - Ministerstvo kultury , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Národní zemědělské muzeum Praha, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Řešitel za VÚPS: Ing. Fiala Jaromír Ph.D., Období řešení: 2018 - 2022.

GA506/94/0356Metody šlechtění sladovnického ječmene

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1994 - 1996.

QG60130Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., PRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 2006 - 2009.

FV30332Modulární technologická jednotka pro procesní řízení pivovarské výroby

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., BVT Technologies, a.s. , Brno , Technická univerzita v Liberci, Řešitel za VÚPS: RNDr. Dienstbier Miroslav , Období řešení: 2018 - 2021.

613665Multisenzorová technologie pro řízení potravinářských procesů

Poskytovatel: EU, 7 rámcový program, výzva KBBE, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Campden BRI (VB) , Gasera Oy (Finsko), Peacock Technology Ltd. (VB), Pacovské strojírny, a.s., Nilma Food Machines S.p.a. (Itálie), Siro Aquilar S.L. (Španělsko), Evropská federace pro potravinářskou vědu a technologii (EFFoST), The Institute of Photonic Sciences (IFCO, Španělsko), VTT Research Centre of Finland (VTT,Finsko), University of Strathclyde (USTRAT,VB), Institute for Food Research and Technology (IRTA,Španělsko) , Řešitel za VÚPS: RNDr. Dienstbier Miroslav , Období řešení: 2013 - 2016.

QC0069Mykotoxiny hub rodu Fusarium na ječmeni a pšenici a ochrana proti nim

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Obchodní sladovny, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Havlová Pavla , Období řešení: 2000 - 2004.

GA203/04/2105Nové postupy chemické analýzy ječmene a sladu, stanovení látek určujících jejich kvalitu a chemometrická explorace dat

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Masarykova univerzita v Brně , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Havlová Pavla , Období řešení: 2004 - 2006.

QI101B090Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Univerzita Karlova v Praze , Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Bohušovická mlékárna, a.s. , Jizerské pekárny, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2010 - 2014.

QI111B053Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Chmelařský institut s.r.o., Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Zeelandia, spol. s r.o. Malšice, Kalma, k.s., PLASTCOM, a.s., Masný průmysl Krásno, a.s., Pivovar Kácov, s.r.o., Raven Trading, s.r.o., Kostelecké uzeniny, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2011 - 2014.

ED3.2.00/12.0236Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB) , Agritec Plant Research s.r.o. (APR), Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Zemědělský výzkum, spol.s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2013 - 2015.

EE2.3.35.0013Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Agrotest fyto, s.r.o., Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. (ZVT), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) , Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VSB-TUO) , Město Velké Pavlovice (MVP) , Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB) , Agritec Plant Research s.r.o. (APR), Česká hlava PROMO, s.r.o. , Asociace výzkumných organizací , Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola chemická, Brno, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. , CZ CIS,s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2012 - 2014.

EE2.4.31.0026Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. (ZVT), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) , Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VSB-TUO) , Město Velké Pavlovice (MVP) , Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB) , Agritec Plant Research s.r.o. (APR), Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení (MSEK), Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2012 - 2014.

NV17-31765APotenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcí

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Ministerstvo obrany/Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2017 - 2020.

FW03010440Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Vrzal Tomáš Ph.D., Období řešení: 2021 - 2024.

FV40421Recyklace technologických vod v nápojovém průmyslu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Technická univerzita v Liberci, BAZÉNPLAST s.r.o., Řešitel za VÚPS: RNDr. Dienstbier Miroslav , Období řešení: 2019 - 2022.

QF3297Řízená enzymatická hydrolýza škrobu a dalších makromolekulových komponent ječmene (obilovin) pro výrobu koncentrátu a jeho následné průmyslové využití

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Zoufalý Tomáš , Období řešení: 2003 - 2004.

TH04030119Senzomika jako řídící prvek vinařské technologie

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., EPS Biotechnology, s.r.o., Řešitel za VÚPS: Ing. Fiala Jaromír Ph.D., Období řešení: 2019 - 2022.

QJ1310091Sladovnický ječmen pro “České pivo”

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Výzkumné centrum SELTON,s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2013 - 2017.

GA525/06/0663Sledování chemických změn obilky ječmene po napadení patogeny pro kontrolu a zvýšení kvality ječmene a následných potravinářských produktů

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Masarykova univerzita v Brně , Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Macuchová Simona , Období řešení: 2006 - 2008.

TH02030280Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., EPS Biotechnology, s.r.o., Řešitel za VÚPS: Ing. Fiala Jaromír Ph.D., Období řešení: 2017 - 2020.

QK1910197Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Výzkumné centrum SELTON,s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2019 - 2023.

GA510/94/1441Studium a tvorba genotypů sladovnického ječmene s nízkým obsahem antokyanogenů pro výrobu sladu a koloidně stabilních piv

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 1994 - 1996.

QE1093Studium a tvorba nových genotypů 2-řadého ozimého sladovnického ječmene pro potřeby sladovnického průmyslu klasickými a biotechnologickými metodami

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2001 - 2004.

QH82277Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2008 - 2012.

QH81056Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Agrotest fyto, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Mikulíková Renata PhD., Období řešení: 2008 - 2012.

GA509/95/1285Studium technologických a nutričních charakteristik tritikale a jeho potravinářské využití

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 1995 - 1997.

FA-E3/051Uplatnění vysokoobsažných chmelů českého původu v pivovarském průmyslu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Organizace: Chmelařský institut s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2003 - 2005.

DG16P02R017Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě

Poskytovatel: NAKI II - Ministerstvo kultury , Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita v Brně , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Fiala Jaromír Ph.D., Období řešení: 2016 - 2020.

QD1005Vliv distribuce velikosti škrobových zrn na technologickou kvalitu ječmene

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2001 - 2005.

GA522/97/0366Vnitřní a vnější faktory dormace obilek sladovnického ječmene

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1997 - 1999.

2B08049Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., DDD SERVIS, spol. s r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2008 - 2011.

QI91B226Vypracování optimální metody pro stanovení pitelnosti českého piva

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Dvořák Josef , Období řešení: 2009 - 2013.

QF3288Vytvoření databáze markerů a poměru izotopů(C,H,N) pro stanovení pravosti a autetičnosti ovocných destilátů

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Rudolf Jelínek, a.s., Lihovar Lžín, spol. s.r.o., Olga Syrovátková, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Mikulíková Renata PhD., Období řešení: 2003 - 2006.

LLP-LDV-TOI-2013-1-Sl1-LEO05-05341Výukový a výcvikový program minipivovarství

Poskytovatel: EU Lifelong Learning Program, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Slovenia, International Hop Growers Convention, France, School Centre Slovenske Konjice – Zreče, Slovenia, MK projekt, Ltd., Slovenia, Řešitel za VÚPS: RNDr. Olšovská Jana Ph.D., Období řešení: 2013 - 2015.

FW04020110Využití lokálních kmenů kvasinek pro vývoj nových receptur piv typu "Czech wild ale"

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 1. Zichovecká s.r.o., Řešitel za VÚPS: RNDr. Matoulková Dagmar Ph.D., Období řešení: 2022 - 2025.

2013-1-BG1-LEO05-08705Využití sladu pšenice jednozrnky v potravinářském průmyslu – starověká inovace

Poskytovatel: LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation, Organizace: Agricultural Academy (BG) , Petkom - Petko Angelov ST , Institute of Cryobiology and Food Technology , Ini-Novation GmbH , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Hartman Ivo PhD., Období řešení: 2013 - 2015.

TJ02000296Vývoj analytických metod pro zvýšení efektivity surovinové a procesní kontroly českého sladařství a pivovarství

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., TERAMED, s.r.o., Řešitel za VÚPS: Mgr. Jandovská Vladimíra , Období řešení: 2019 - 2021.

2B08057Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity "českého piva"

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Mikulíková Renata PhD., Období řešení: 2008 - 2011.

2B06037Vývoj nových metod charakterizace zbytkového extraktu, které umožní identifikovat a hodnotit složení dextrinů typických pro české pivo

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2006 - 2010.

QF3291Vývoj potravin a doplňků stravy na bázi obilnin

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., MILCOM, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 2003 - 2007.

IC15980909Vývoj rychlých metod odhadu kvality částic škrobu z různých druhů obilnin pro zemědělství a potravinářství

Poskytovatel: Fourth Framework programme, Organizace: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1998 - 2001.

OK 392Vývoj rychlých metod odhadu kvality částic škrobu z různých druhů obilnin pro zemědělství a potravinářství

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1999 - 2001.

QF3299Vývoj technologie pro výrobu nízkoalkoholického piva s vysokým obsahem fytoestrogenů a příznivým medicinským účinkem na ženy

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: MUDr. Milan Anton, CSc., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2003 - 2005.

TA04021252Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , Surface Treat, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Hartman Ivo PhD., Období řešení: 2014 - 2017.

EP0960006067Výzkum a hodnocení kvality potravinářských obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves)

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1996 - 2000.

304011P506Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva.

Poskytovatel: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 2019 - 2021.

TA01011363Výzkum a vývoj senzorového systému pro stanovení obsahu diacetylu v pivu

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR), Organizace: Centec automatika, spol. s.r.o., Univerzita Karlova v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Dienstbier Miroslav , Období řešení: 2011 - 2013.

FI-IM5/067Výzkum a vývoj technologie umožňující výrobu piva pro celiatiky (bezlepkové pivo)

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Slabý Martin , Období řešení: 2008 - 2010.

QC1096Výzkum faktorů optimalizace kvality produkce obilovin v ČR

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 2001 - 2005.

IP 2012-2022Výzkum kvality a zpracování sladařských a pivovarských surovin

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2012 - 2022.

1M0570Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Kosař Karel CSc., Období řešení: 2005 - 2011.

CZ.2.16/3.1.00/28030 Výzkumné senzorické centrum v Praze

Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Praha Konkurenceschopnost, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Dienstbier Miroslav , Období řešení: 2012 - 2013.

LO1312Výzkumné senzorické centrum v Praze a Výzkumná a vývojová varna - udržitelnost a rozvoj

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2014 - 2019.

GA525/05/0781Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Dr. Ing. Sachambula Lenka , Období řešení: 2005 - 2007.

MSM6019369701Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Kosař Karel CSc., Období řešení: 2005 - 2011.

2A-2TP1/031Výzkum technologií a příprava unikátní linky pro rozkvašování historických kmenů pivovarských kvasnic pro průmyslové využití

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Slabý Martin , Období řešení: 2007 - 2011.

EP7253Výzkum žateckých chmelových odrůd a novošlechtění z pohledu jejich uplatnění v moderních pivovarských technologiích

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Chmelařský institut s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 1997 - 2000.

QI91B227Význam beta-kyselin chmele pro české pivo

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Chmelařský institut s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Mikyška Alexandr Ph.D., Období řešení: 2009 - 2013.

No. 21520100V4 Dědictví kvality tradičních nápojů

Poskytovatel: International Visegrád Fund, Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Lodz University of Technology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Poland, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Corvinus University of Budapest, Hungary, Řešitel za VÚPS: Ing. Fiala Jaromír Ph.D., Období řešení: 2016.

EP7081Zaorávka chrástu cukrovky, její vliv na sladovnickou kvalitu jarního ječmene a modifikace pěstební technologie

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Prokeš Josef , Období řešení: 1997 - 2000.

GA521/97/1202Zhodnocení a rozšíření genetické variability zdravotně preventivních složek zrna jarního ječmene

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Psota Vratislav CSc., Období řešení: 1997 - 1999.

GA521/00/0090Získávání vhodných zdrojů odolnosti ječmene k fuzariovému vadnutí klasů (Fusarium head blight-FHB) pomocí androgeneze in vitro a molekulárních markerů

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: Ing. Hollerová Ida , Období řešení: 2000 - 2002.

QH91053Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe), Organizace: Mendelova univerzita v Brně, Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Mikulíková Renata PhD., Období řešení: 2009 - 2011.

2B08022Zlepšení systému mikrobiologické kontroly pivovarského provozu se zaměřením na snížení rizika kontaminace nealkoholických, nízkoalkoholických a nepasterovaných piv striktně anaerobními bakteriemi rodu Pectinatus

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , Organizace: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: RNDr. Matoulková Dagmar Ph.D., Období řešení: 2008 - 2011.

22-13745SZvýšení účinku biokontrolního agens Pythium oligandrum studenou plazmou proti plísňovým biofilmům

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Řešitel za VÚPS: prof. Ing. Brányik Tomáš Ph.D., Období řešení: 2022 - 2024.