Výzkum - Zlepšení systému mikrobiologické kontroly pivovarského provozu se zaměřením na snížení rizika kontaminace nealkoholických, nízkoalkoholických a nepasterovaných piv striktně anaerobními bakteriemi rodu Pectinatus

Kód projektu2B08022
Název anglickyImprovement of the brewery microbiological control system focused on lowering the risk of contamination of alcohol-free, low-alcoholic and unpasteurized beers by strictly anaerobic bacteria of the genus Pectinatus
PoznámkaProjekt úspěšně uzavřen, známka V-vynikající.
AkronymPectinatus
Anotace projektuPředmětem řešení bude vývoj rychlé a spolehlivé metody pro identifikaci bakterií rodu Pectinatus. Roste spotřeba piv, která jsou více náchylná k mikrobiálnímu kažení, tj. piva nealkoholická, nízkoalkoholická a nepasterovaná. Riziko kontaminace finálního produktu striktně anaerobními bakteriemi se také zvyšuje v souvislosti s vývojem technologií, které vedou ke značně redukovanému obsahu kyslíku v pivu. Cílem řešení je zlepšení systému mikrobiologické kontroly pivovarského provozu a snížení rizika kontaminace piva striktně anaerobními bakteriemi.
Anotace projektu anglickyThe focal point of the project will be the development of a rapid and reliable method for identification of Pectinatus bacteria. The consumption of beers with increased sensitivity to microbial spoilage, e.g. alcohol-free, low-alcoholic and unpasteurized beers, has lately been increasing. The risk of contamination of the final product by strictly anaerobic bacteria increases in connection with the use of technologies that lead to a considerable lowering of oxygen content in beer. The project aims at improving the microbiological control system in brewery plants and reducing the risk of contamination of beer by strictly anaerobic bacteria.
Klíčová slovakažení piva, Pectinatus, striktně anaerobní bakterie, sekundární kontaminace
Klíčová slova anglickybeer spoilage, Pectinatus, strictly anaerobic bacteria, secondary contamination
Období od - do01. 03. 2008 - 31. 12. 2011
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryEB, Genetika a molekulární biologie; EE, Mikrobiologie, virologie;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Škach Josef, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Matoulková, D.: Strictly anaerobic bacteria in beer and in breweries. Kvasny Prumysl 54(11-12): 338-343, 2008.

Výsledky P, patent
Citace
Matoulková, D., Kosař, K.: Kultivační půda pro kultivaci a identifikaci bakterií rodu Pectinatus a způsob odběru stěrů odběrovými tyčinkami. Patent č. 303565. ÚPV Praha, 31.10.2012.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Matoulková, D., Kosař, K.: Kultivační stanovení bakterií Pectinatus v pivovarském provozu.Certifikovaná metodika. MZe ČR (8/2011), 2011. ISBN 978-80-86576-47-3.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Matoulková, D., Kosař, K.: Modifikovaný MRS-bujón – nové médium pro rychlou a jednoduchou detekci bakterií Pectinatus v pivovarském provozu. 35. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2010.
Matoulková, D., Kosař, K.: Výskyt bakterií Pectinatus v prostředí pivovaru. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Matoulková, D.: Identifikace bakterií rodu Pectinatus ve vzorku kontaminovaného piva. 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.
Matoulková, D.: Strictly anaerobic bacteria in beer and in breweries - Identification of the genus Pectinatus. Tomáškovy dny 2010, XIX. konference mladých mikrobiologů, Brno, 2010.
Matoulková, D., Kosař, K.: Detekce bakterií rodu Pectinatus v pivovarském provozu. 25. kongres ČSSM, Stará lesná, Slovensko, 2010.
Matoulková, D.: Striktně anaerobní bakterie v pivu a pivovarském provozu. 34. pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2008.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Matoulková, D., Kosař, K., Sigler, K.: Rapid, simple and specific cultivation-based method for detection of Pectinatus spp. in brewery samples. Journal of the American Society of Brewing Chemists 70(1): 29-34, 2012.
Matoulková, D., Kosař, K., Slabý, M., Sigler, K.: Occurence and species distribution of strictly anaerobic bacterium Pectinatus in brewery bottling halls. Journal of the American Society of Brewing Chemists 70(4): 262-267, 2012.
Řezanka, T., Siřišťová, L., Matoulková, D., Sigler, K.: Hydrophilic interaction liquid chromatography: ESI–MS/MS of plasmalogen phospholipids from Pectinatus bacterium. Lipids 46(8): 765-780, 2011.