Výzkum - Časopis Kvasný průmysl

Kód projektuLP002033
Název anglickyJournal Kvasny Prumysl
Poznámka
AkronymKP
Anotace projektuČasopis Kvasný průmysl je jediným odborným periodikem v ČR zaměřeným na obast pivovarství a sladařství. Částečně pokrývá též oblast chmelařství (zejména pivovarské aplikace), vinařství, nealko nápojů. Náplň časopisu tvoří původní odborné publikace našich i zahraničních autorů (nejméně 2 v každém čísle), informace o technických novinkách, pravidelné hodnocení kvality surovin, zprávy z významných oborových akcí (odborné semináře, veletrhy apod.), anotace článků ze zahraničních odborných časopisů apod.). Časopis je měsíčník, náklad se pohybuje mezi 1100 až 1400 výtisky a je prostřednictvím PNS distribuován celostátně i do zahraničí.
Anotace projektu anglickyThe journal "Kvasný průmysl" is the only one periodical paper in the Czech Republic intent on brewing and malting. It covers also partly the range of hop growing (namely the brewing application), wine and nonalcoholic beverages production. The journal contents the original articles of Czech and foreign authors, information about technical news, the quality of raw materials, advising of significal events (seminaries, fairs, annotations from foreign papers etc.). Number of prints is 1100 - 1400 per month. It is distributed in the Czech Republic and abroad (it is intended to all breweries and malthouses in the CR and Slovakia, to the number of non-alcoholic beverage producers, wine merchants and private persons).
Klíčová slovaPivo, výzkum, chmel, slad, kvasinky, suroviny, víno, pivovarství, sladařství, sladařství, pivovarská technologie, marketing, EBC, MEBAK
Klíčová slova anglickyBeer, research, hops, malt, yeast, raw materials, wine, brewery, maltery, technology of brewing, marketing, EBC, MEBAK
Období od - do01. 01. 2000 - 31. 12. 2002
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Čapková Veronika, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Frantík František, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace