Výzkum - Modulární technologická jednotka pro procesní řízení pivovarské výroby

Kód projektuFV30332
Název anglickyThe modular technological platform for process control of beer production
Poznámka
AkronymSenzory II
Anotace projektuVýzkum, vývoj a realizace funkčního vzorku přístroje pro rychlé stanovení koncentrace maltózy, který bude použitelný v provozních podmínkách varny a studeného bloku pivovaru.
Anotace projektu anglickyResearch, development and implementation of a functional sample instrument for quick determining the concentration of maltose, which can be used in brewery conditions.
Klíčová slovaSensor, maltóza, rmutování, kvašení, příprava vzorku, mikrodialýza
Klíčová slova anglickySensor, maltose, mashing, fermentation, sample preparation, microdialyses
Období od - do01. 01. 2018 - 30. 05. 2021
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)
OboryGM, Potravinářství; JB, Senzory, čidla, měření a regulace;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Kalinová Klára, ŘešitelTechnická univerzita v Liberci
Krejčí Jan , ŘešitelBVT Technologies, a.s. , Brno
RNDr. Dienstbier Miroslav, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace