Výzkum - Metody šlechtění sladovnického ječmene

Kód projektuGA506/94/0356
Název anglickyBreeding methods of malting barley
PoznámkaObdobí řešení dodáno pouze v letech. Projekt ve VUPSis kompletní. Ostatní výsledky již jen od MENDELU.
AkronymMetody šlechtění
Anotace projektuCílem projektu je srovnávat účinnost různých metod šlechtění sladovnického ječmene. Budou porovnány známé šlechtitelské metody (rodokmenová a jednozrnková metoda) s metodami méně používanými (směšovací metoda, kombinace rodokmenové a směšovací) a s metodou poměrně novou (rekurentní selekce). Metoda rekurentní selekce rozšiřuje genetickou variabilitu, která je ve šlechtění sladovnického ječmene příliš úzká. Selekci budou provádět naši přední šlechtitelé sladovnického ječmene. Účinnost metod za stejnou dobu bude posouzena podle kvality získaných linií.
Anotace projektu anglickyThe aim of this project is to compare the efficiency of breeding of malting barley. Comparison of the known breeding methods (pedigree and single-seed methods) with the methods used less frequently (bulk method, combination of bulk and pedigree method) and a relatively new recurrent selection method will be carried out. The new recurrent selection method widens genetic variability, which is to narrow in malting barley breeding. Selection will be carried out by our leading breeders of malting barley. The efficiency of methods over the same time span will be assessed according to the levels of the obtained lines, with a special consideration of quality.
Klíčová slovaječmen, šlechtění, sladu, kvalita, metody šlechtění
Klíčová slova anglickybarley, breeding, malt, quality, breeding methods
Období od - do01. 01. 1994 - 31. 12. 1996
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryGE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
prof. Ing. Ehrenbergerová Jaroslava, CSc.Další řešitelMendelova univerzita v Brně
Prof. Ing. Chloupek Oldřich, DrSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Psota, V., Kosař, K.: Characterization of malting barley varieties. Rostlinná výroba 40(7): 617-625, 1994.

Výsledky C, kapitola v knize
Citace
Šebánek, J., Psota, V.: Rostlinné hormony a klíčení semen. In: Procházka, S., Šebánek, J. (eds.): Regulátory rostlinného růstu. Academia, Praha, 1997, pp. 295-311, ISBN 80-200-0597-8.