Výzkum - Vnitřní a vnější faktory dormace obilek sladovnického ječmene

Kód projektuGA522/97/0366
Název anglickyEndogenous and exogenous factors of dormacy of caryposes malting barley
PoznámkaProjekt zadán do VUPSis kompletní.
AkronymFaktory dormance
Anotace projektuVnitřní mechanismus dormance (odpočinku) obilek sladovnického ječmene je významným faktorem ovlivňující jejich biologickou i sladovnickou hodnotu. Současné znalosti z fyziologie dormance a klíčení semen nedávají zcela ucelený obraz o vnitřních vztazích, které se uplatňují při dormanci a klíčení ani o faktorech, které je ovlivňují. Významnou roli v procesu dormance sehrávají regulátory růstu nativní povahy, zejména auxiny a kyselina abscisová. V grantu uděleném GAČR v letech 1993-1995 byla studována výše uvedená problematika a byly zjištěny úzké vztahy mezi hladinou endogenních růstových regulátorů v obilkách ječmene jarního, jejich dormancí a energií klíčení. Tyto vztahy byly rovněž experimentálně potvrzeny u izolovaných embryí v podmínkách in vitro. V navrženém projektu bude ověřována hypotéza o vlivu interakce mezi skupinou endogenních fytohormonů a exogenně aplikovaných regulátorů na výstup z dormance. Pomocí exogenně aplikovaných regulátorů budou navozeny modelové situace ovlivňující úroveň dormance.
Anotace projektu anglickyThe internal mechanism of dormancy (reast) of malting barley caryopses is an important factor affecting their biological and malting value. Current knowledge of physiology of dormancy and germination of seeds does not provide a complex view of the internal relationships playing a role at dormancy and germination nor factors affecting them. Growth regulators of native character, mainly auxins and abscis acid, play an important role in the process of dormancy. The above given issue was studied in the grant awarded by the GAČR in 1993-1995 and tight relationships between the level of endogenous growth regulators in spring barley caryopses, their dormancy and germination power were found. These relationships were also confirmed experimentally in isolated embryos under in vitro conditions. In the submitted project, hypotheses about a possible effect of the interaction between a group of endogenous phytohormones and regulators applied exogenously on break from dormancy will be checked. Model situations affecting dormancy will be induced using exogenously applied regulators will be performed.
Klíčová slovaJečmen, dormance, posklizňové dozrávání
Klíčová slova anglickyBarley, dormancy, post-harvest maturation
Období od - do01. 01. 1997 - 31. 12. 1999
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryGE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
prof. RNDr. Hradilík Jan, CSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky B, odborná kniha
Citace
Psota, V.: Role fytohormonů v klíčení a sladování. ÚZPI, Praha, 1999, 53 pp., ISBN 80-7271-023-0.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Psota, V., Havlová, P.: Biochemické a fyziologické parametry posklizňového dozrávání. Sborník přednášek Fyziologické aspekty posklizňového dozrávání. Brno, MZLU, p. 7-11, 1999.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Hradilík, J., Psota, V., Fišerová, H., Hudeová, M., Klemš, M., Reinöhl, V.: Dormancy and post-harvest maturation of malt barley (Hordeum vulgare l.) caryopses. Rostlinná výroba 46(6): 261-268, 2000.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Cíchová, J., Klemš, M., Fišerová, H., Psota, V., Procházka, S.: Pokles hladiny ABA v průběhu klíčení zrna sladovnického ječmene. 17th Internatinal conference on plant growth substances, Brno, 2001.
Fišerová, H., Klemš, M., Křižan, B., Psota, V., Hradilík, J.: Interakce izolovaného embrya a endospermu obilky ječmene. 17th Internatinal conference on plant growth substances, Brno, 2001.
Psota, V., Havelková, J., Kosmák, T.: Posklizňové dozrávání vybraných odrůd ječmene jarního. Kvalita zrna obilovin a perspektivy šlechtění. Obilnářský seminář '97, Praha, 1997.