Výzkum - Experimentální systém pro rozvoj využití nanotechnologií v pivovarství a nápojovém průmyslu

Kód projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025080
Název anglickyExperimental system for boosting the application of nanotech towards beverage industries
Poznámka
AkronymNANOPIVO
Anotace projektuProjekt se zaměřuje na aplikaci vysoce inovativních nanostruktur do pivovarnické oblasti. Hlavním zaměřením je uplatnění nanomateriálů pro efektivní využití technologické i odpadní vody za účelem dosažení cílových parametrů a posílení udržení senzorických a kvalitativních vlastností samotného piva. Výstupem projektu bude 5 funkčních vzorků, 2 ověřené technologie a 1 užitný vzor.
Anotace projektu anglickyThe project focuses on the application of highly innovative nanostructures in the brewing field. The main focus is the application of nanomaterials for the efficient use of technological and wastewater in order to achieve the target parameters and strengthen the maintenance of sensory and qualitative properties of the beer itself. The output of the project will be 5 functional samples, 2 proven technologies and 1 utility model.
Klíčová slovaNanomateriály, voda, pivo, obalové materiály, kontrola vlhkosti, senzorické aplikace, mezioborovost.
Klíčová slova anglickyNanomaterials, water, beer, packaging materials, humidity control, sensory applications, interdisciplinarity.
Období od - do01. 06. 2021 - 31. 05. 2023
PoskytovatelMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
OboryEI, Biotechnologie a bionika; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Bc. Urbánková Tereza, Člen řešitelského týmuNANOPROGRESS, z.s.
Ing. Boško Rastislav, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Janoušek Tomáš, Člen řešitelského týmuNANOPROGRESS, z.s.
Ing. Komárek Luboš, MSc.ŘešitelNANOPROGRESS, z.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Vysloužilová Lucie, Ph.D.Člen řešitelského týmuNANOPROGRESS, z.s.
prof. Ing. Brányik Tomáš, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Bc. Galáč Vojtěch, Člen řešitelského týmuNANOPROGRESS, z.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Šlais Martin, Ph.D.Člen řešitelského týmuNANOPROGRESS, z.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace