Výzkum - Sledování chemických změn obilky ječmene po napadení patogeny pro kontrolu a zvýšení kvality ječmene a následných potravinářských produktů

Kód projektuGA525/06/0663
Název anglicky.........
PoznámkaProjekt zadán ve VUPSis kompletně - ostatní výsledky jsou již od jiných řešitelů.
AkronymObilka
Anotace projektuCílem tohoto projektu je sledování chemických změn obilky ječmene po napadení patogeny, modifikace stávajících a vypracování nových analytických metod pro stanovení klíčových látek vznikajících při této interakci a event. hledání a charakterizace látek dalších. Rovněž bude cílem nalezení takových látek či faktorů, které jsou representativní pro charakteristiku těchto změn. Budou použity nejmodernější postupy hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF MS), kapilární elektroforézy, izoelektrické fokuzace, spektrofotometrie, HPLC a fluorescence, včetně laserem indukované. Výsledky řešení tohoto projektu umožní predikovat rezistenci genotypů ječmene podle hladin koncentrací metabolitů v obilce, ale také pomohou k výběru nejvhodnějších odrůd.
Anotace projektu anglicky.....
Klíčová slova.....
Klíčová slova anglickyBarley caryopses, food quality of barley, pathogens, chemical analysis, IEF, CZE, RAMAN
Období od - do01. 01. 2006 - 31. 12. 2008
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Doc. Ing. Kvasnička František, CSc.ŘešitelVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Macuchová Simona, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Prof.RNDr. Havel Josef, DrSc.Řešitel - koordinátorMasarykova univerzita v Brně
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Benešová, K., Macuchová, S., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of oxalic acid in barley and malt using the RP-HPLC. Kvasny Prumysl 56(5): 247-250, 2010.
Benešová, K., Macuchová, S., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determimation of oxalic acid in barley and malt using the RP-HPLC. Kvasny Prum. 56(5): 247-250, 2010.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Jedličková, L., Gadas, D., Havlová, P., Havel, J.: Determination of ergosterol levels in barley and malt varieties in the Czech Republic via HPLC. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56(11): 4092-4095, 2008.