Výzkum - Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě

Kód projektuQD0057
Název anglicky...........
Poznámka
Akronym....
Anotace projektuCílem řešení předkládaného projektu je rozšířit diverzitu pěstovaných plodin a doporučit jejich vhodné využití. Předmětem řešení budou opomíjené druhy cereálií (pluchaté pšenice - jednozrnka, dvouzrnka, špalda; bezpluché formy ječmene a ovsa - nahý ječmen a nahý oves; dvouleté žito - křibice; prosa - proso seté, bér) a pseudocereálie (pohanka). Jednotlivé druhy plodin budou řešeny v závislosti na současné úrovni rozpracovanosti jednotlivých oblastí studia a pěstování. Některé (špalda, proso, pohanka,nahý oves) se již v ekologickém, příp. v konvenčním zemědělství pěstují a systémy pěstování jsou vyřešeny. Především u těchto bude proto hlavní pozornost soustředěna na hledání způsobů jejich využití pro rozšíření sortimentu dietních a zdravých výrobků. Projekt komplexně řeší problematiku shromažďování a hodnocení kolekcí GZ především u těch plodin, které jsou v kolekcích zastoupeny nedostatečně, výběr perspektivních genotypů a jejich podrobnější studium.
Anotace projektu anglicky......
Klíčová slova..
Klíčová slova anglickybiodiverzity of minor crops
Období od - do01. 05. 2000 - 30. 06. 2005
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Gabrovská Dana, ŘešitelVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Hutař Martin, ŘešitelPRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o.
Ing. Michalová Anna, CSc.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Pelikán Jan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Vaculová, K., Psota, V.: Variability in the malting performance of the new hulless barley lines. Kvasny Prumysl 50(6): 169-173, 2004.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Michalová, A., Gabrovská, D., Vaculová, K., Prokeš, J., Pelikán, J., Hutař, M.: Srovnání zemědělských a nutričních parametrů pluchatých a nahých ječmenů. 9 th International Barley Genetics Symposium, Brno 2004. Kroměříž, ZVÚ, p. 1168-1178, 2004. 80-902545-9-4.
Michalová, A., Vala, M., Gabrovská, D., Vaculová, K., Prokeš, J., Pelikán, J., Hutař, M.: Nutriční hodnocení minoritních obilnin a pseudoobilnin. Šlechtění na potravinářskou kvalitu. Praha, VÚRV, p. 55-61, 2002. 80-7157-594-1.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Prokeš, J.: Potravinový doplnok s vysokým obsahem rastlinnej vlákniny. UV č. 4416. Banská Bystrica, 20.2.2006.
Prokeš, J.: Potravinový doplněk s obsahem rostlinné vlákniny. UV č. 15301. Praha, 11.4.2005.