Výzkum - Vývoj technologie pro výrobu nízkoalkoholického piva s vysokým obsahem fytoestrogenů a příznivým medicinským účinkem na ženy

Kód projektuQF3299
Název anglickyDevelopment of technology for production of low-alcohol beer with a high content of phytoestrogens and beneficial medical effect on women
Poznámka
AkronymFYTO
Anotace projektuCílem výzkumného projektu bylo vyvinout technologie výroby nizkoalkoholického piva bohatého na fytoestrogeny a stejně tak zjistit vliv konzumace tohoto piva na zdravotní stav menopausálních a post menopausálních žen.Byl zkoumán vliv odrůdy sladovnického ječmene a chmele na obsah fytoestrogenů v pivovarských surovinách. Byl zkoumán vliv technologických faktorů výroby sladiny, mladiny a piva. Byla provedena prospektivní klinicko-laboratorní medicinská studie na ženách.
Anotace projektu anglickyThe aim of the research project was to develop technology low-alcohol and rich -phytoestrogens beer as well as to determine the effect of beer consumption on health of menopausal and post-menopausal women. The effect of varieties of malting barley and hops to the content of phytoestrogens in brewing materials was investigated. It was studied the influence of technological factors of production of wort, hopped wort and beer. It was conducted a prospective clinical-laboratory studies for medical women.
Klíčová slovaFytoestrogeny, nízkoalkoholické pivo, výroba piva, pivovarská technologie
Klíčová slova anglickyPhytoestrogens, low-alcohol beer, brewing, brewing technology
Období od - do01. 02. 2003 - 31. 12. 2005
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEE, Mikrobiologie, virologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
MUDr. Anton Milan, CSc.ŘešitelMUDr. Milan Anton, CSc.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R.: Effect of technology of fermentation, filtration and colloidal stabilization on phytoestrogen content in beer. Kvasny Prumysl 51(7-8): 240-247, 2005.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R.: Fytostrogeny v pivovarských surovinách a pivu. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 12, 2006. 80-7080-609-5.
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R., Anton, M.: Influence of brewing raw materials and brewing technology on phytoestrogens content in beer. Proceedings of the 31th EBC Congress. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 1199-1206, 2007. 978-90-70143-24-4.
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R.: Fytostrogeny v pivovarských surovinách a pivu. 21. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. 298, 2005. 0023-5830.
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R., Anton, M.: Influence of brewing raw materials and brewing technology on phytoestrogens content in beer. Proceedings of the 31th EBC Congress. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 1199-1206, 2007. ISBN 978-90-70143-24-4.
Mikulíková, R., Mikyška, A.: Stanovení fytoestrogenů v řadě slad-mladina-pivo. Vitamins 2005 targeted nutrional therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 84-86, 2005. 80-7194-748-2.
Mikulíková, R., Mikyška, A., Kosík, O.: Stanovení fytoestrogenů v řadě slad-mladina-pivo. Vitamins 2005 targeted nutrional therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 84-86, 2005. ISBN 80-7194-748-2.
Mikulíková, R., Havlová, P., Prýma, J., Votava, J.: Stanovení dimethylsulfidu (DMS) v mladině metodou SPME/GC/FPD. 36.Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 209-210, 2003. 80-902671-6-5.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Mikyška, A., Kosař, K., Anton, M., Čecháček, Z.: Pivo se zvýšeným obsahem fytoestrogenů. UV č. 15812. Praha, 19.9.2005.
Mikyška, A., Kosař, K., Anton, M., Čecháček, Z.: Mladinový koncentrát se zvýšeným obsahem fytoestrogenů. UV č. 15813. Praha, 19.9.2005.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R.: Fytostrogeny v pivovarských surovinách a pivu. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu, Plzeň, 2006.
Votava, J., Mikulíková, R., Psota, V.: Využití elementární analýzy při stanovení obsahu dusíkatých látek ve sladině. XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský dvůr, Bystřice nad Pernštejnem, 2003.
Mikyška, A., Hašková, D., Mikulíková, R.: Fytostrogeny v pivovarských surovinách a pivu. 21. Pivovarsko-sladařské dny, Ústí nad Labem, 2005.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Mikulíková, R., Mikyška, A., Kosík, O.: Determination of phytoestrogens in beer and brewing materials. Chemicke Listy 99: 323-324, 2005.