Výzkum - Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcí

Kód projektuNV17-31765A
Název anglickyThe potential of xanthohumol and beta-bitter acids in the therapy of nosocomial infections
Poznámka
AkronymXANBETA
Anotace projektuVzrůstající rezistence bakterií na antibiotika představuje závažný problém. Látky rostlinného původu s prokázanými antimikrobními účinky mohou být novou cestou nebo doplňkem stávající antibiotické terapie. Látky obsažené v chmelu, zejména beta hořké kyseliny a xanthohumol mají výrazné inhibiční účinky na Gram pozitivní bakterie (Staphylococcus aureus včetně rezistentních forem MRSA) a anaerobní bakterie, zejména Clostridium perfringens a Clostridium difficile. Jejich další vlastnosti jako je nízká rozpustnost ve vodě, malá toxicita a nízký stupeň vstřebávání v gastrointestinálním traktu předpokládají využití při terapii lokálních infekcí zejména kožních a infekcí zažívacího traktu. Preparáty na bázi těchto látek, které budou vyvinuty a otestovány během projektu, mohou být využitelné pro lokální terapii infekcí měkkých tkání a pro prevenci, popřípadě terapii klostridiových infekcí, zejména enteroroxikózy způsobené toxigenními kmeny Clostridium difficile.
Anotace projektu anglickyThe increasingly more prevalent bacterial resistance to antibiotics presents an important worldwide problem. Compounds of natural origin with a proven anti-bacterial effect may represent new resources in this area or serve as complimentary therapies utilized together with antibiotics. Certain compounds from hops, especially beta-bitter acids and xanthohumol possess strong inhibitory effects on Gram-positive (Staphylococcus aureus, including resistant variants such as MRSA) and anaerobic bacteria, namely Clostridium perfringens and C. difficile. Some of the other characteristics of these compounds, including their low solubility in water, low toxicity and low level of adsorption in the gastrointestinal tract (GIT), predispose them as useful tools for local infections of skin and GIT. Formulations containing these compounds, which will be developed and evaluated in this project, can thus represent much needed tools for a local therapy of infections caused by antibiotic-resistant strains of bacteria.
Klíčová slovaantibiotika;rezistence;bakteriální;xanthohumol;kyseliny;chmel
Klíčová slova anglickyantibiotics;resistant;bacterial;xanthohumol;acids;hops
Období od - do01. 04. 2017 - 31. 12. 2020
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
OboryFN, Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
prof.MUDr. Boštík Pavel, Ph.D.ŘešitelMinisterstvo obrany/Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
doc.Mudr. Čermák Pavel, CSc.Další řešitelFakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Ing. Houška Milan, CSc.Další řešitelVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Výsledky P, patent
Citace
Boštík, P., Sleha, R., Houška, M., Mikyška, A., Krofta, K.: Beta kyseliny z chmele pro těžce se hojící rány jako náhrada antibiotik. Patent č. 309 266. ÚPV Praha, 18.5.2022.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Boštík, P., Sleha, R., Houška, M., Mikyška, A., Krofta, K.: Beta kyseliny z chmele pro těžce se hojící rány jako náhrada antibiotik. UV č. 35268. ÚPV Praha, 27.7.2021.
Boštík, P., Sleha, R., Kováříková, E., Mikyška, A., Houška, M.: Mast s antibakteriálními vlastnostmi . UV č.34425. ÚPV Praha, 29.9.2020.
Boštík, P., Sleha, R., Kováříková, E., Mikyška, A., Houška, M.: Mast s antibakteriálními vlastnostmi . UV č. 34426. ÚPV Praha, 29.9.2020.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Sleha, R., Kováříková, E., Mikyška, A., Boštík, P., Houška, M.: Mast s xanthohumolem. Gfunk -VÚPP-20-131701-2, 2020.
Sleha , R., Kováříková, E., Mikyška , A., Boštík, P., Houška, M.: Mast s beta-byselinami. Gfunk -VÚPP-20-131701-1, 2020.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Sleha, R., Radochová, V., Mališ, J., Mikyška, A., Houška, M., Krofta, K., Bogdanová, K., Janovská, S., Pejchal, J., Kolář, M., Čermák, P., Boštík, K.: Strong Antimicrobial and Healing Effects of Beta-Acids from Hops in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus-Infected External Wounds In Vivo. Antibiotics-basel 10(6)708, 2021, DOI: 10.3390/antibiotics10060708.
Sleha, R., Radochová, V., Mikyška, A., Houška, M., Bolehovská, R., Janovská, S., Pejchal, J., Mucková, L., Čermák, P., Boštík, P.: Strong Antimicrobial Effects of Xanthohumol and Beta-Acids from Hops against Clostridoides difficile Infection in vivo. Antibiotics-basel 10(4)392, 2021, DOI: 10.3390/antibiotics10040392, Q1.