Výzkum - Získávání vhodných zdrojů odolnosti ječmene k fuzariovému vadnutí klasů (Fusarium head blight-FHB) pomocí androgeneze in vitro a molekulárních markerů

Kód projektuGA521/00/0090
Název anglicky............
PoznámkaZ VÚPS nebyly do RIV dodány žádné výsledky projektu.
AkronymFHB
Anotace projektuNavrhovaný výzkumný projekt je odrazem nově nastálého a neočekávaného problému s rozšířeným výskytem fuzárií v klasech jarního ječmene , které způsobily v období 1996-97 výrazné zhoršení kvalitativních parametrů zrna pro sladovnické účely. Podstatou navrhovaného projektu je analyzovat současný sortiment registrovaných odrůd v České republice a získaných materiálů ječmene ze zahraničí na odolnost fuzariové chorobě (Fusarium head blight - FHB), výběrem vhodných kontrastních odrůd a dalším postupem s uplatněním molekulární metody odvodit typ markerů pro odolnost (částečnou) vůči fuzariózám. Pro analýzu bude použita umělá infekce v polních podmínkách s infekčním médiem kultivovaným v laboratoři ze suspenze konidií nejčastějších druhů Fusarium spp., které se vyskytovaly v napadených klasech ječmene. Po vyhodnocení napadení zrn k Fusarium spp. budou z vyselektovaných genotypů (odolných a náchylných) odvozeny dihaploidní (DH) linie metodou indukované androgeneze "in vitro".
Anotace projektu anglicky......
Klíčová slova....
Klíčová slova anglicky....
Období od - do01. 01. 2000 - 31. 12. 2002
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Špunarová Marie, Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Ing. Hollerová Ida, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace