Výzkum - Studium a tvorba nových genotypů 2-řadého ozimého sladovnického ječmene pro potřeby sladovnického průmyslu klasickými a biotechnologickými metodami

Kód projektuQE1093
Název anglickyStudy and formation of new 2-row winter malting barley covering the demands of malting industry by classical and biotechnological methods
Poznámka
AkronymNové genotypy
Anotace projektuČeská republika je tradičním producentem sladovnického jarního ječmene. V letech 1995-2000 však produkce nestačila krýt potřebu sladovnického průmyslu. Předmětem řešení je studium a tvorba 2-řadých ozimých sladovnických ječmenů, které by splňovaly požadavky sladovnického průmyslu tj. dosažení minimální úrovně sladovnických parametrů odrůdy Tiffany ze SRN, která je od roku 2000 jako jediná odrůda ozimého ječmene uznávaná sladovnickým průmyslem. Cílem řešení bude tvorba nových genotypů klasickými a biotechnologickými metodami, které budou překonávat odrůdu Tiffany v hospodářsky důležitých znacích (zimovzdornost, odolnost poléhání, chorobám, výnos) při udržení minimální úrovně sladovnické kvality odrůdy Tiffany. Vytvořené genotypy budou předávány k dalšímu šlechtitelskému využití šlechtitelským firmám.
Anotace projektu anglickyCzech Republic is traditional producer of spring malting barley. In the period 1995-2000 production was not able to cover the demand of malting industry. Subject of the solution is thee study and creation of 2-row winter malting barley, which would fulfill demands of malting industry, it means to reach the level of malting parameters of variety Tiffany from Germany. Tiffany is since 2000 year the only one variety of winter barley recognized by malting industry. The objective of the project will be creation of new genotypes by classical and biotechnological methods, which will overcome variety Tiffany in economically important parameters (winterhardiness, resistance to lodging, diseases, yield) at the maintenance of malting quality at least at the levelof Tiffany. The created genotypes will be provided to further breeding utilization by breeder's companies.
Klíčová slova2-řady, biotechnologie, genetika, ječmene, ozimý, sladovnická kvalita, šlechtění
Klíčová slova anglicky2-row, biotechnology, genetics, barley, winter, malting quality, breeding
Období od - do01. 06. 2001 - 31. 12. 2004
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEB, Genetika a molekulární biologie; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Hrabák Miloš, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Ohnoutková Ludmila, PhD.ŘešitelÚstav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Špunar Jaroslav, CSc.Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Mgr. Novotný Roman, ŘešitelSLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Špunarová, M., Ovesná, J., Tvarůžek, L., Kučera, L., Špunar, J., Hollerová, I.: The use of molecular markers for characterisation of spring barley for breeding to Fusarium head blight resistance. Plant, Soil and Environment 51(11): 1214-1178, 2005.

Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Psota, V.: Ozimý ječmen z hlediska sladovnického. Kvasny Prumysl 47(3): 66-68, 2001.
Špunarová, M., Psota, V., Špunar, J.: Problematika šlechtění ječmene na sladovnickou kvalitu. Obilnářské Listy 10(4): 81-84, 2002.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Kosař, K., Psota, V., Mikyška, A.: Odrůdy ječmene vhodné pro výrobu piva českého typu. 9th International Barley Genetics Symposium, Book of Abstracts. Praha, Institute of Agricultural and Food Information, p. 167-169, 2004. 80-902545-9-4.
Novotný, R., Špunar, J., Psota, V., Vagera, J.: SSoučasný stav a perspektivy ve šlechtění a pěstování jarních a ozimých ječmenů v ČR. Mezinárodní konference, Piešťany. Piešťany, p. 22-25, 2004. ISBN 80-88790-34-4.
Špunar, J., Novotný, R., Psota, V., Vagera, J.: Comparison of agronomic and nutritional parameters stability in hulless and hulledd barley. Book of Abstracts, 9th International Barley Genetics Symposium. Kroměříž, ZVÚ, p. 1068-1078, 2004. 80-902545-9-4.
Psota, V., Vagera, J., Špunar, J., Novotný, R.: Comparison of Malting Quality Parameters of Spring and Winter Barley Genotypes.. Book of Abstracts, 9th IBGS, 20-26.June 2004, Brno, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Kromeriz, Kromeriz, p. 20-30, 2004. 80-902545-9-4.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Novotný, R., Špunar, J., Psota, V., Vagera, J.: Comparison of important parametrs spring and winter barley cultivated in sugar beet production area of Czech Republic. Rostlinná výroba 48(6): 237-242, 2004.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Špunarová, M., Ovesná, J., Tvarůžek, L., Kučera, L., Špunar, J., Hollerová, I.: The use of molecular markers for characterisation of spring barley for breeding to Fusarium head blight resistance. Plant, Soil and Environment 51(11): 483-490, 2005.