Výzkum - Výzkum faktorů optimalizace kvality produkce obilovin v ČR

Kód projektuQC1096
Název anglicky...........
Poznámka
Akronym.......
Anotace projektuProjekt bude řešit výzkum vybraných problémů jakosti zrna obilnin k doplnění a kompletaci systému zajišťování dostatku kvalitní suroviny pro potravinářské potřeby ČR. Bude vycházet jak z prováděných přesných polních pokusů, tak i účelových laboratorníchzkoušek a analýz. Vlastní výzkum bude zaměřen na odrůdové aspekty a jakostní dopady pozdního hnojení pšenice dusíkem uplatňovaného v praxi, na výzkum vybraných fungicidně účinných látek na jakost zrna pšenice a ječmene a na studium problematiky dormanceu jarního sladovnického ječmene. Budou studovány otázky vlivu předplodiny a odrůdové skladby na zajišťování očekávané jakosti sklizně. Vlastní výzkum bude podpořen analýzami reprezentativních souborů vzorků pšenice, ječmene a žita ke každoročnímu zjištění a vyhodnocení reálné jakosti obilovin v ČR. Výsledky vyhodnocení budou postupovány státní správě a následně i podnikatelské praxi k využití.
Anotace projektu anglicky......
Klíčová slova......
Klíčová slova anglickydormancy in spring barley
Období od - do01. 05. 2001 - 30. 06. 2005
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Jakobe Petr, CSc.ŘešitelÚstav zemědělské ekonomiky a informací
Ing. Palík Slavoj, CSc.Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Hrabák, M., Nikolai, K., Prokeš, J.: Hodnocení sklizně ječmene 2004 - pivovarská část. Kvasny Prumysl 51(3): 78-82, 2005.
Prokeš, J.: Dormance ječmene v letech 2001 a 2002. Kvasny Prumysl 49(10): 290-295, 2003.
Palík, S., Prokeš, J., Jakobe, P.: Choroba černání kořenů a pat stébel způsobená houbou Gaeumannomyces Graminis nabývá na významu. Úroda 52(2): 10-14, 2004.
Jakobe, P., Prokeš, J., Palík, S.: Počasí a jakost pšenice. Úroda 52(4): 14, 2004.
Prokeš, J.: Dormancy of the selected malting barley varieties from 2001 to 2003. Kvasny Prumysl 50(6): 162-168, 2004.
Palík, S., Prokeš, J., Jakobe, P.: Vztahy technologické jakosti pšenice a počasí v roce 2001. Úroda 51(1): 26-27, 2003.
Prokeš, J.: Výsledky monitoringu jakosti ječmene sklizně 2004. Kvasny Prumysl 51(1): 15-16, 2005.
Psota, V., Jurečka, D.: Barley varieties registered in the Czech Republic in the year 2003. Kvasny Prumysl 49(6): 142-146, 2003.
Petr, J., Leibl, M., Psota, V., Langer, I.: Spring barley varieties – yield and quality in ecological agriculture. Scientia agriculturae bohemica 33: 1-9, 2002.
Prokeš, J., Hartmann, J.: Dormancy of the selected varieties of malting barley in 2001-2004. Kvasny Prumysl 51(10): 333-341, 2005.
Prokeš, J.: Výsledky monitoringu jakosti ječmene sklizně 2003. Kvasny Prumysl 50(1): 15-16, 2003.
Prokeš, J.: Výsledky monitoringu jakosti ječmene sklizně 2002. Kvasny Prumysl 49(1): 11-12, 2003.
Malíř, F., Psota, V., Roubal, T., Severa, J., Mareček, J., Hubík, K.: Plísně a mykotoxiny v cereáliích a pivovarských surovinách, zásady způsobu odběru vzorků ke stanovení mykotoxinů. Kvasny Prumysl 47(6): 172-173, 2001.
Psota, V., Jurečka, D.: Registration of spring barley varieties in the Czech republic in the year 2001. Kvasny Prumysl 47(6): 154-158, 2001.
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Technologická jakost zrna pšenice ze sklizně ročníku 2001. Obilnářské listy 9(6): 120-122, 2001.
Prokeš, J.: The results of monitorship over quality of barley from 2001 crop. Kvasny Prumysl 48(1): 13-16, 2002.
Psota, V.: Potřeba sladovnického ječmene ze sklizně 2004. Úroda 52(11): 14-15, 2004.
Hrabák, M., Nikolai, K., Prokeš, J.: Jakost ječmene sklizně 2003 - pivovarská část. Kvasny Prumysl 50(2): 38-41, 2004.
Psota, V., Jurečka, D.: Registrace odrůd jarního ječmene v ČR v roce 2002. Kvasny Prumysl 48(6): 154-159, 2002.
Palík, S., Prokeš, J., Jakobe, P.: Jakost sklizně pšenice a žita sklizně 2002. Obilnářské listy 5(1): 18-22, 2003.
Psota, V., Jurečka, D.: Registration of barley varieties in the Czech Republic in 2004. Kvasny Prumysl 50(6): 158-161, 2004.
Psota, V., Kosař, K.: Malting quality index. Kvasny Prumysl 48(6): 142-148, 2002.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Prokeš, J.: Výsledky monitoringu jakosti ječmene sklizně 2004. Jakost obilovin 2004. Kroměříž, ZVÚ Kroměříž, p. 20-26, 2004.
Prokeš, J.: Jakost sladovnického ječmene sklizně 2001. Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., p. 197-201, 2001. 80-902436-6-5.
Psota, V., Ehrenbergerová, J., Havlová, P., Prýma, J.: Technologická kvalita ječmene. Šlechtění na potravinářskou kvalitu. Sborník přednášek z X. semináře šlechtitelů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, p. 62-66, 2002. 80-7157-594-1.
Psota, V.: Současný pohled na kvalitu sladovnického ječmene. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Piešťany, VÚRV, p. 25-27, 2002. 80-88790-21-2.
Prokeš, J.: Dormance vybraných odrůd sladovnického ječmene v letech 2001 - 2003. Qualima - K jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Hradec Králové, MEZOS, p. 46-49, 2004. 80-239-3716-2.
Palík, S., Jakobe, P., Prokeš, J.: Dormance vybraných odrůd sladovnického ječmene. SČS při Plzeňském Prazdroji. Plzeň, Plzeň, p. 20-30, 2004.
Palík, S., Prokeš, J., Jakobe, P., Burešová, I.: Hodnocení kvality potravinářské pšenice a žita. Qualima 2004. Hradec Králové, MEZOS, p. 20-30, 2004.
Prokeš, J.: Jakost sklizně jarního ječmene 2004. Jakost obilovin 2004. Kroměříž, ZVÚ Kroměříž, p. 20-30, 2004.
Palík, S., Prokeš, J., Jakobe, P.: Dormance vybraných odrůd sladovnického ječmene, 4. medzinárodná pivovarnícka a sladovnícka konferencia,. 4. medzinárodná pivovarnícka a sladovnícka konferencia. Bratislava, Bratislava, p. 20-30, 2004.
Jakobe , P., Palík, S., Prokeš, J.: Jakost ječmene sklizně 2003 v ČR. Sborník z konference Jakost obilovin. Kroměříž, Kroměříž, p. 20-30, 2004.
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Kvalita potravinářských obilovin. Mlynářská ročenka. Praha, Svaz průmyslových mlýnů ČR, p. 69-80, 2004. 80-239-4655-2.
Ehrenbergerová, J., Havlová, P., Belcrediová, N.: Neškrobové polysacharidy v zrnu nových linií jarního ječmene. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., p. 75, 2004. 80-902436-9-X.
Psota, V., Lukšíčková, E.: Poškození a vady obilek ječmene. 4. medzinárodná pivovarnícka a sladovnícka konferencia. Bratislava, Slovenská technická univerzita v Bratislave, p. 34, 2004.
Kosař, K., Psota, V., Mikyška, A.: Barley varieties suitable fot the production of a Czech type beer. 9th International Barley Genetics Symposium. Praha, ÚZPI, p. 92, 2004. 80-902545-9-4.
Prokeš, J., Jakobe, P., Palík, S.: Dormance vybraných odrůd sladovnického ječmene, Seminář a zasedání komise surovin. Strakonice. Strakonice, Strakonice, p. 20-30, 2004.
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Jakost potravinářských obilovin. Konference Jakost obilovin. Kroměříž, Kroměříž, p. 20-30, 2004.
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Monitoring jakosti sklizně jarního ječmene 2004. Konference Jakost obilovin 2004. Kroměříž, ZVÚ Kroměříž, p. 20-30, 2004.
Palík, S., Prokeš, J., Jakobe, P.: Zkoušení kvality potravinářské pšenice a žita 2004. Qualima. Hradec Králové, p. 20-30, 2004.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Faměra, O., Psota, V.: Jak na stanovení jakosti obilovin? 2. část – ječmen jarní. Agro 9(7): 30-33, 2004.
Psota, V.: Odrůdy jarního ječmene dle sladovnické jakosti. Agro 9(3): 40-41, 2004.
Prokeš, J.: Sladaři potřebují kvalitní surovinu. Agromagazín 5(7): 14-16, 2004.
Psota, V.: Technologický a hygienický význam poškození zrn sladovnického ječmene. Agro 5: 16-17, 2002.
Prokeš, J., Jakobe, P., Palík, S.: Vliv odrůdy, výživy a aplikace fungicidů na výnos a obsah mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice a jarního ječmene v roce 2003. Agro 9(4): 26-29, 2003.
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Jakost potravinářské pšenice. Farmář (1): 20-30, 2003.
Prokeš, J.: Jakost sladovnického ječmene. Zemědělec 11(8): 26-27, 2003.
Jakobe, P., Slavoj, P., Prokeš, J.: Potravinářská jakost žita. Farmář 9(5): 18-19, 2003.
Psota, V.: Technologický význam poškození zrn sladovnického ječmene. Agro 7(5): 16-17, 2002.
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Kde cíleně pěstovat potravinářské obilí?. Obilnářské listy 13(2): 37-40, 2005.
Psota, V.: Poškození zrna ječmene a jeho dopad. Agromagazín 5(7): 26-27, 2004.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V., Lukšíčková, E.: Poškození a vady obilek ječmene (Barely caryopsis defects and damages). 4. medzinárodná pivovarnícka a sladovnícka konferencia, Bratislava, 2004.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D., Havlová, P., Poledníková, M.: Einfluss von Sorte und Anbaugebiet auf den Gehalt an Pentosanen und β-Glucanen in Gerste, Malz und Würze. Monnatschrift fur Brauwissenschaft 55(5/6): 88-95, 2002.
Prokeš, J., Palík, S., Jakobe, P.: Keimruhe der ausgewählten Sorten von Braugerste in den Jahren 2001 bis 2003. Monatsschrift für Brauwissenschaft 57(1): 20-30, 2004.
Psota, V., Kosař, K., Jurečka, D.: Assortment of varieties of malting barley in the Czech Republic in the year 2000. Monatsschrift für Brauwissenschaft 54: 9-12, 2001.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Prokeš, J.: Parametry jakosti ječmene sklizně 2001 v České republice. Pivovarský kalendář 2002. VÚPS, Praha, 2001, pp. 126-130, ISBN 80-86576-01-9.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2001 v České republice. Ječmenářská ročenka 2002. VÚPS, Praha, 2001, pp. 141-144, ISBN 80-86576-00-0.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2002 v České republice. Ječmenářská ročenka 2003. VÚPS, Praha, 2002, pp. 129-134, ISBN 80-86576-04-3.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2003. Ječmenářská ročenka 2004. VÚPS, Praha, 2003, pp. 81-86, ISBN 80-86576-07-8.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2004. Ječmenářská ročenka 2005. VÚPS, Praha, 2004, pp. 90-96, ISBN 80-86576-11-6.
Psota, V.: Sladovnická kvalita odrůd ječmene registrovaných v České republice v roce 2003. Pivovarský kalendář 2004. VÚPS, Praha, 2003, pp. 126-130, ISBN 80-86576-08-6.