Výzkum - Výukový a výcvikový program minipivovarství

Kód projektuLLP-LDV-TOI-2013-1-Sl1-LEO05-05341
Název anglickyMicro-brewing learning and training program
Poznámka
AkronymLdV Beer School / LdV pivovarská škola
Anotace projektuCílem projektu Výukový a výcvikový program minipivovarství "Leonardo da Vinci Pivovarská škola" je zlepšit kvalitu a přitažlivost evropského VET systému (VET = Vocational Education and Training, odborné vzdělávání a příprava) ve Slovinsku pomocí transferu informací z České Republiky v tomto oboru. Cíle projektu LdV Pivovarská škola: (i) identifikace stávajících programů odborného vzdělávání a přípravy v EU v oblasti pivovarnictví; (ii) příprava konceptu formálního VET programu v souladu s národním programem vzdělávání NPV (ve slovinském jazyce: NPK = Nacionalna Poklicna Kvalifikacija, v angličtině NVQ = National Vocational Qualification) pro výrobu piva ve Slovinsku pomocí transferu informací z VET programu v České republice; (iii) vypracování a aktualizace obsahu programu NPK pivovarství s cílem přizpůsobit ji do existujících systémů odborné přípravy, kultury, potřeb a požadavků cílových uživatelů; (iv) testování a hodnocení programu NPK pivovarství; (v) šíření výsledků projektu v dalších EU zemích, které se zabývají pěstováním a zpracováním chmele. Projekt řeší ve spolupráci 5 partnerů ze 3 zemí. Doba trvání projektu je 24 měsíců - s 21 různými výsledky projektu. Financování je plánován 40 % (již předem), 40% po 1 roce řešení a 20% po schválení všech zpráv.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project Micro-brewing learning and training program “LdV Beer School” is to improve the quality and attractiveness of the European VET system by integrating an existing VET program from Czech Republic into the Slovenian VET program. The objectives of the LdV Beer School proposal are: (i) to identify and analyze existing EU VET programs in beer brewing, (ii) to concept a formal VET program with a National Vocational Qualification for beer brewing in Slovenia (NPK pivovar) - transferred from the existing VET program in Czech Republic, (iii) to draft and update the VET program contents for the program NPK pivovar in order to adapt it to the existent training systems, culture, needs and requirements of targeted users, (iv) to test and evaluate the program NPK pivovar and (v) to disseminate and exploit project results into other EU hop producing countries in order to ensure optimal use of the project results with addressing the results to the sector stakeholders. There are 5 project partners from 3 countries. The project duration is 24 months – with 21 various project results. The financing is planned as 40% (already in advance), 40% after 1 year, 20% after approval of all reports.
Klíčová slovaVET program, transfer informací, pivovarská technologie, výuka a výcvik minipivovarství
Klíčová slova anglickyVET programm, trancfer of information, brewery technology, microbrewing and learning program
Období od - do01. 11. 2013 - 31. 10. 2015
PoskytovatelEU Lifelong Learning Program
OboryGM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ingwiller Bernard, Další řešitelInternational Hop Growers Convention, France
Jazbinšek Miha, Další řešitelMK projekt, Ltd., Slovenia
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mihelak Zupančič Jasmina, Další řešitelSchool Centre Slovenske Konjice – Zreče, Slovenia
Ing. Slabý Martin, Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
prof. Dr. Pavlovič Martin, Další řešitelSlovenian Institute of Hop Research and Brewing, Slovenia
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Mikyška, A., Olšovská, J., Slabý, M., Pavlovič, M., Čejka, P., Krofta, K.: A new approach to sensory evaluation of beer bitterness (poster). Belgian Brewing Conference Chair J. De Clerck XV, KU Leuven, Book of abstracts, p. P02, September 6 – 8, 2015.
Olšovská, J., Mikyška, A., Slabý, M., Čejka, P., Jurková, M., Pavlovič, M.: Complex Method for Nutrition Labeling of Beer Beverages (poster). Belgian Brewing Conference Chair J. De Clerck XV , KU Leuven, Book of abstracts, p. P11, September 6 – 8, 2015.
Slabý, M., Olšovská, J., Pavlovič, M., Mikyška, A.: Different properties of malting barley varieties during lautering and filtration (poster). Belgian Brewing Conference Chair J. De Clerck XV, KU Leuven, Book of abstracts , p. P15, September 6 – 8, 2015.