Výzkum - Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie

Kód projektuTH02030280
Název anglickySpontaneous fermentation in wine production as a manageable technology
Poznámka
AkronymVINTER
Anotace projektuTechnologicky zdokonalit a rozvinout alternativu ke dvěma obvyklejším konceptům v technologii výroby vína (použití čistých kultur vinařských kvasinek a víno terroir - spontánní fermentace) • dokumentace procesu na úrovni chemismu a biomu • udržitelná konzervace vstupního biomu • aplikovatelnost konzervovaného biomu v řízených podmínkách na odkalený mošt • komparativní senzorická analýza produktů
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is technological improvement and developent of an alternative to the two more usual concepts represented by conventional technologies for wine production (using pure cultures of wine yeast and wine terroir - spontaneous fermentation) • process documentation at the level of chemistry and microbiology • sustainable conservation of the origin biome in the form of inoculation agent • its applicability under controlled conditions on microorganism-free wine juice • comparative sensory analysis of products
Klíčová slovavíno, spontánní fermentace, vinařský biom, technologie
Klíčová slova anglickywine, spontaneous fermentation, wine microbiome, technology
Období od - do01. 01. 2017 - 30. 11. 2020
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
OboryEE, Mikrobiologie, virologie; EI, Biotechnologie a bionika; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Kubizniaková Petra, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Minařík Miroslav, Člen řešitelského týmuEPS Biotechnology, s.r.o.
Ing. Píštěk Vlastimil, ŘešitelEPS Biotechnology, s.r.o.
Ing. Siglová Martina, Ph.D.Člen řešitelského týmuEPS Biotechnology, s.r.o.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Jakubík Břetislav, Člen řešitelského týmuEPS Biotechnology, s.r.o.
doc.Ing. Baroň Mojmír, Ph.D.ŘešitelMendelova univerzita v Brně
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Fikarová Iveta, Člen řešitelského týmuEPS Biotechnology, s.r.o.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky Z, poloprovoz, ověřená technologie
Citace
Paulíček , V., Minařík, M., Píštěk, V., Beneš , V., Siglová, M., Kamas, J., Baroň, M., Holešinský, R., Liček, J., Fiala, J., Kubizniaková, P.: Technologie výroby preparátu. Ztech, int.č.TH02030280-2020V003, Smlouva mezi EPS biotechnology, s.r.o., IČ 26295059, Mendelova Univerzita v Brně, IČ 62156489, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., IČ 60193697, Int.č.P3-2021, platnost od 7.1.2021.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Paulíček, V., Ježdík, R., Minařík, M., Píštěk, V., Siglová, M., Bušová, I., Kamas, J., Holešínský, R., Fiala, J., Kubizniaková, P., Baroň, M.: Konsorcium vinařských mikroorganismů. Gfunk.č. TH02030280-2017V003, 2017.
Paulíček, V., Ježdík, R., Minařík, M., Píštěk, V., Siglová, M., Bušová, I., Kamas, J., Holešínský, R., Fiala, J., Kubizniaková, P.: Mikrobiologické standardy. Gfunk.č.TH02030280-2017V005, 2017.
Paulíček, V., Ježdík, R., Kamas, J., Siglová, M., Minařík, M. a spol., Fiala, J., Slabý, M., Matoulková, D., Kubizniaková, P., Votrobová, E., Baroň, M.: Experimentální šarže. TH02030280-2018V001, 2019.
Paulíček, V., Ježdík, R., Minařík, M., Píštěk, V., Siglová, M., Beneš, V., Kamas, J., Fiala, J., Kubizniaková, P.: Konsorcium vinařských mikroorganismů 2019. G funk.č. TH02030280-2019V003, 2020.
Paulíček, V., Ježdík, R., Minařík, M., Píštěk, V., Siglová, M., Bušová, I., Kamas, J., Holešínský, R., Fiala, J., Kubizniaková, P., Baroň, M.: Konsorcium vinařských mikroorganismů 2018. Gfunk č.TH02030280-2018V002, 2018.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Holešínský, R., Průšová, B., Baron, M., Fiala, J., Šembolová, E., Sochorová, L., Prokeš, K., Sochor, J.: Influence of autoinoculum on basic oenological parameters of wine . KVASNÝ PRŮMYSL 66(4): 296-306, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.296.

Výsledky J-sc, odborný článek obsažený v databázi SCOPUS
Citace
Holešinský, R., Průšová, B., Baroň, M., Fiala, J., Kubizniaková, P., Paulíček, V., Sochor, J.: Spontaneous fermentation in wine production as a controllable technology. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences(14): 692-703, 2020.