Výzkum - Vývoj rychlých metod odhadu kvality částic škrobu z různých druhů obilnin pro zemědělství a potravinářství

Kód projektuIC15980909
Název anglickyDevelopment of rapid methods for assessing the quality of starch particles from various cereal species for purposes of agricultural and food industry
PoznámkaPrime Contractor (Příjemce koordinátor) Lund University Lund (SE) Other Contractors Spolupříjemci Università degli Studi di Ferrara (IT) Institute of Analytical Chemistry of the ASCR (CZ) Institute of biochemical physics of the RAS (RU) Research Institute of brewing and malting (CZ) Université de Limoges (FR) Università degli Studi di Bologna (IT) University of Patras (GR) Řešitel koordinátor WAHLUND Karl-Gustav Spoluřešitelé DONDI Francesco CHMELIK, Josef SEMENOV Semen PSOTA Vratislav CARDOT Philippe RESCHIGLIAN Pierluigi
AkronymINCO
Anotace projektuCílem projektu je zlepšit kvalitu surovin používaných v zemědělství a potravinářství. Hlavními cíli jsou proto vyvinout rychlou a nákladově efektivní metodiku pro hodnocení kvality škrobových zrna pro průmysl. Tato metodika by měla být využitelná v jiných výzkumných programech, které zlepší ekonomiku zpracování škrobu v zemědělství a potravinářství.
Anotace projektu anglickyThe project objective is to improve the quality of raw material used in agricultural and food industry. The main goals are therefore develop a rapid and cost effective methodology for assessing quality of starch particles for the industry. This methodology should be utilized in other research programs that will improve the ekonomy of starch processing in agricultural and food industry.
Klíčová slovaJečmen, škrobová zrna, distribuce velikosti
Klíčová slova anglickyBarley, starch granules, size distribution
Období od - do01. 09. 1998 - 31. 08. 2001
PoskytovatelFourth Framework programme
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Psota Vratislav, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Chmelík Josef, CSc.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Wahlund, K.G., Chmelík, J., Cardot, P., Dondi, F., Karaiskakis, G., Psota, V., Reschiglian, P., Semenov, S.: Development of rapid methods for assessing the quality of starch particles from various cereal species for purposes of agricultural and food industry [Brief report]. Kvasny prumysl 50(6): 174, 2004.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Psota, V., Bohačenko, I., Pytela, J., Vydrová, H., Chmelík, J.: Determination of size distribution of barley starch granules using low angle laser light scattering. Rostlinná výroba 46(10): 433-436, 2000.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Chmelík, J., Krumlová, A., Budínská, M., Kruml, T., Psota, V., Bohačenko, I., Mazal, P., Vydrová, H.: Comparison of size characterization of barley starch granules determined by electron and optical microscopy, low angle laser light scattering and gravitational field-flow fractionation. Journal of the Institute of Brewing 107(1): 1-17, 2001.
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J., Hartmann, J.: Starch granule size distribution in caryopses of selected varieties of spring barely. Monatsschrift fur Brauwissenschaft 57: 8-12, 2004.
Psota, V., Bohačenko, I., Hartmann, J., Budinská, M., Chmelík, J.: Comparison of the GFFF and LALLS methods for the measurement of starch granule size distribution in spring barley caryopsis. Journal of the Institute of Brewing 108(2): 200-203, 2002.