Výzkum - Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií

Kód projektuMSM6019369701
Název anglickyxxx
Poznámka
AkronymVZ
Anotace projektuPředmětem výzkumného záměru VÚPS je komplexní výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií. Konečným cílem je nejen udržení, ale rozšíření produkce pivovarských surovin (především ječmene a chmele) s následným exportem a zachování současné kvadalšího exportu. Podmínkou tohoto konečného cíle je získání dostatečného množství nových informací o fyzikálních, chemických a biochemických vlastnostech pivovarských surovin a technologií pro jejich zpracování při důrazu na zdravotní nezávadnost a šetrninformace o vlivu technologických procesů na senzorickou a koloidní stabilitu piva, při zachování senzorického charakteru piva českého typu, budou mít zásadní vliv na udržení charakteru typického českého výrobku i v nových ekonomických, technologických apo vstupu ČR do Evropské unie. Zachování charakteru typického českého piva bude mít obrovský pozitivní vliv především pro malé a střední výrobce piva a jejich dodavatele surovin.
Anotace projektu anglicky.........
Klíčová slova............
Klíčová slova anglickymalting materials, brewing raw materials, malting technologies, brewing technologies
Období od - do01. 01. 2005 - 31. 12. 2011
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryEE, Mikrobiologie, virologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Kosař Karel, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J., Hrstková, P.: Relationship between grain milling energy and malting quality of barley. Cereal Research Communications 36(1): 97-105, 2008.
Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J., Březinová-Belcredi, N., Cerkal, R.: Potenciál tvrdosti zrna ječmene (Hordeum vulgare L.) jako selekčního znaku v procesu šlechtění. Acta Universitatis agriculuturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 55(2): 99-104, 2007.
Kellner, V., Jurková, M., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P.: Some phenolic compounds in Czech hops and beer. Brewing Science 60: 32-37, 2007.
Psota, V., Kosař, K.: Collection of malting barley varieties in the Czech republic in 2005. Monatsschrift für Brauwissenschaft 58(Sept./Oct.): 79-81, 2005.

Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Main gas chromatographic detectors used in brewing analytics. Kvasny Prum. 57(6): 138-142, 2011.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S., Márová, I.: Monitoring of methionine in Czech and foreign beers. Kvasny Prum. 57(1): 8-12, 2011.
Psota, V., Horáková, V., Svorad, M.: Quality of barley grain in the testing localities of the Czech Republic and Slovak Republic, harvest 2007. Kvasny Prumysl 54(2): 41-42, 2008.
Marečková, J., Psota, V., Sachambula, L.: Agronomical parameters and characteristics of barley genetic resources under the conditions of the forage production area, crop 2010. Kvasny Prum. 57(6): 155-160, 2011.
Prokeš, J.: Jakost sladovnického ječmene sklizně 2006. Kvasny Prumysl 52(11-12): 355-358, 2006.
Kubizniaková, P.: Possible use of Collection VUPS yeasts for the HGB technology. Kvasny Prum. 57(7-8): 285-289, 2011.
Šottníková, V., Psota, V., Gregor, T., Sachambula, L.: Germination dynamics during post harvest maturation of malting barley. Kvasny Prum. 57(7-8): 242-245, 2011.
Matoulková, D., Sigler, K., Němec, M.: Effect of tetrahydroiso-α-acids on the growth of beer-spoiling and –nonspoiling bacteria. Kvasny Prum. 56(10): 396-403, 2010.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of barley grain in the testing sites of the Czech Republic, harvest 2008. Kvasny Prum. 55(11-12): 320-325, 2009.
Sachambula, L., Psota, V.: Post harvest maturation of the selected spring barley varieties in 2010. Kvasny Prum. 57(9): 337-344, 2011.
Frantík, F., Čejka, P.: A new model for beer competitions. Kvasny Prum. 57(3): 58-63, 2011.
Marečková, J., Psota, V.: Agronomic parameters and characteristics of old barley varieties under the conditions of the forage production area, harvest 2008. Kvasny Prum. 55(5): 127-131, 2009.
Psota, V.: Sklizeň ječmene (SDO) v roce 2006. Kvasny Prumysl 52(9): 291-292, 2006.
Hartman, I.: Quality of malting barley crop 2011 in the Czech Republic. Kvasny Prum. 58(10): 303-308, 2012.
Jurková, M., Čejka, P., Houška, M., Mikyška, A.: Simultaneous determination of prenylflavonoids and isoflavonoids in hops and beer by HPLC-DAD method: Study of green hops homogenate application in the brewing process. Kvasny Prum. 59(2): 41-49, 2013.
Sachambula, L., Psota, V.: Post harvest maturation of the selected spring barley varieties in 2011. Kvasny Prum. 58(5): 140-146, 2012.
Benešová, K., Macuchová, S., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determimation of oxalic acid in barley and malt using the RP-HPLC. Kvasny Prum. 56(5): 247-250, 2010.
Psota, V., Sachambula, L., Dvořáčková, O.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2011. Kvasny Prum. 57(5): 114-120, 2011.
Mikyška, A., Jurková, M.: Pivovarská kvalita českých a moravských chmelů ze sklizně 2005. Kvasny Prumysl 51(11-12): 386-390, 2005.
Psota, V., Horáková, V., Kopřiva, R.: Barley varieties registered in the Czech republic in 2008. Kvasny Prumysl 54(6): 186-192, 2008.
Psota, V.: Ječmenářství České republiky v letech 1993-2004. Kvasny Prumysl 51(4): 117-122, 2005.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Determination of methionine in malt. Kvasny Prum. 55(11-12): 310-314, 2009.
Škach, J., Nikolai, K., Prokeš, J.: Evaluation of barley crop 2006 - brewery section. Kvasny Prumysl 53(4): 98-102, 2007.
Psota, V., Vejražka, K., Hartmann, J., Musilová, M.: Effect of the endosperm structure of barley caryopsis (Hordeum vulgare L.) on malt quality. Kvasny Prumysl 54(10): 294-299, 2008.
Mezuliáník, M., Prokeš, J., Psota, V.: New CSN 56 6610 – Malt. Kvasny Prum. 56(6): 276-277, 2010.
Psota, V., Horáková, V.: Barley varieties registered in the Czech republic in 2007. Kvasny Prumysl 53(6): 168-173, 2007.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Application of some modern sample preparation procedures for quantitative determination of vicinal diketones in beer. Kvasny Prum. 55(3): 66-72, 2009.
Psota, V., Horáková, V.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2006. Kvasny Prumysl 52(6): 174-178, 2006.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Faster gas chromatography and its utilization in brewing. Part 1. – Theoretical and practical aspects. Kvasny Prum. 55(9): 250-254, 2009.
Psota, V.: Barley-growing in the Czech republic in 1993-2004. Kvasny Prumysl 51(4): 117-122, 2005.
Mlčochová, L., Psota, V.: Molecular analysis and malting quality of spring barley varieties (Hordeum vulgare L.) Valtický and Diamant. Kvasny Prumysl 54(1): 6-13, 2008.
Špunarová, M., Nesvadba, Z., Psota, V.: Current trends and perspectives of malting barley breeding. Úroda 55(2): 27-29, 2007.
Matoulková, D.: Strictly anaerobic bacteria in beer and in breweries. Kvasny Prumysl 54(11-12): 338-343, 2008.
Psota, V., Sachambula, L.: Post harvest maturation of selected spring barley varieties in 2008. Kvasny Prum. 55(6): 158-162, 2009.
Psota, V.: Přínos sladovnických odrůd jarního ječmene. Úroda 54(11): 9-13, 2006.
Dvořák, J., Dostálek, P., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Significance of SO2 in beer. Part 2: Methods for determination SO2 in beer. Kvasny Prumysl 54(11-12): 338-343, 2007.
Krofta, K., Nesvadba, V., Mikyška, A., Hašková, D.: Harmonie – Czech aroma hop variety. Kvasny Prum. 55(7-8): 170-175, 2009.
Škach, J., Slabý, M.: Do we appreciate yeast enough ?. Kvasny Prum. 55(1): 2-8, 2009.
Mikyška, A., Prokeš, J.: Barley storage system and its impact on malt and beer quality. Kvasny Prum. 55(3): 73-81, 2009.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J.: Determination of aromatic alcohols in beer by solid phase extraction and detection with gas chromatography in combination with mass spectrometry (GC-MS). Part I. – Creation and validation of the analytical method. Kvasny Prum. 55(7-8): 177-186, 2009.
Kosař, K., Psota, V., Mikyška, A.: Barley varieties suitable for production of the Czech-type beer. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 40(4): 137-139, 2005.
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D.: Effect of barley origin, malting technology and malt storage on antioxidant properties of malt. Kvasny Prumysl 52(9): 276, 2006.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Thermogravimetric determination of moisture in brewing raw materials. Part II. – Possibilities of application of thermogravimetric method to determine the moisture in hops and hop products. Kvasny Prumysl 54(7-8): 214-217, 2008.
Čejka, P., Dvořák, J., Čulík, J., Jurková, M., Horák, T., Kellner, V.: The behaviour of toxic metals in the brewing process. Kvasny Prum. 55(4): 100-105, 2009.
Psota, V., Sachambula, L., Dvořáčková, O.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2009. Kvasny Prum. 55(6): 150-157, 2009.
Hollerová, I., Sigler, K., Kadlecová, J., Šrogl, J.: Vitality and viability of pitching yeast: Methods of assesment and the effect of cellular stress resistance systems. Kvasny Prumysl 51(1): 3-7, 2005.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J.: Determination of aromatic alcohols in beer using the solid phase extraction (SPE) followed by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS). Part II. - The content of aromatic alcohols in Czech beers. Kvasny Prum. 55(10): 273-277, 2009.
Mikyška, A., Čulík, J.: Brewing value of Czech and Moravian hops of the year crop 2009. Kvasny Prum. 56(4): 188-194, 2010.
Čulík, J., Horák, T., Kellner, V., Jurková, M., Čejka, P., Hašková, D., Dvořák, J.: Determination of some disinfection byproducts in brewing water and beer. Kvasny Prum. 56(7-8): 303-305, 2010.
Dvořák, J., Dostálek, P., Kellner, V., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Significance of SO2 in beer. Part 3: Factors which effect on production of sulphur dioxide during brewing fermentation. Kvasny Prumysl 54(5): 142-148, 2008.
Mikulíková, R., Sobotová, K., Šusta, J.: Determination of acrylamide content in special malts. Kvasny Prumysl 52(9): 284, 2006.
Psota, V., Horáková, V.: Course of sowing spring barley (LRV) in 2006. Kvasny Prumysl 52(6): 189, 2006.
Psota, V.: Harvest of barley (LRV) in 2006. Kvasny Prumysl 52(9): 291-292, 2006.
Psota, V.: Homogeneity – the principal requirement of the malting barley buyers. Úroda 54(1): 1-3, 2006.
Škach, J., Nikolai, K., Prokeš, J.: Evaluation of barley crop 2005 - brewery section. Kvasny Prumysl 52(3): 83-86, 2006.
Jurková, M., Kellner, V., Hašková, D., Čulík, J., Čejka, P., Horák, T., Dvořák, J.: Hops - an abundant source of antioxidants. Methods to assessment of antioxidant activity of hop matrix. Kvasny Prum. 57(10): 366-370, 2011.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Sigler, K.: Beer-spoiling ability of lactic acid bacteria and its relation with genes horA, horC and hitA. Kvasny Prum. 58(11-12): 336-342, 2012.
Jurková, M., Čejka, P., Olšovská, J.: New Trends in Liquid Chromatography and Their Utilization in Analysis of Beer and Brewery Raw Materials. Part 3. Comparison of HPLC and UHPLC Determination of α- and β -Acids. Kvasny Prum. 58(6): 166-170, 2012.
Olšovská, J., Jurková, M., Čejka, P.: New trends in liquid chromatography and their utilization in analysis of beer and brewery raw materials. Part 2. Determination of cis/trans- isomers -iso-α-acids in beer using Ultra Performance Liquid Chromatography. Kvasny Prum. 58(4): 94-99, 2012.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D., Čulík, J., Čejka, P.: Impact of Hop Pellets Storage On Beer Quality. Kvasny Prum. 58(5): 148-154, 2012.
Krofta, K., Mikyška, A., Tichá, J.: Year Prognoses of the Alpha Acid Contents in Czech Hops. Kvasny Prum. 58(9): 256-263, 2012.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Thermogravimetric determination of moisture in brewing raw materials - Part. I. - Possibilities of utilizing the thermogravimetric method to determine the moisture in barley and malt. Kvasny Prumysl 54(6): 174-180, 2008.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Běláková, S.: Monitoring of residues of fungicides used in malting barley protection. Kvasny Prumysl 54(11-12): 332-337, 2008.
Brož, A., Košin, P., Šavel, J., Prokeš, J.: How to use the NIR spektroscopy in a brewery laboratory. Kvasny Prumysl 54(4): 108-114, 2008.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Application of SPE and SPME in analysis of beer. Kvasny Prumysl 52(3): 78-82, 2006.
Psota , V., Dvořáčková, O., Sachambula, L.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2012. Kvasny Prum. 58(5): 133-139, 2012.
Psota, V., Sachambula, L., Tvarůžek, J.: Vybraná kritéria kvality ječmene pro výrobu sladu. Úroda 60/12(vědecká příloha): 435-438, 2012.
Marečková, J., Psota, V., Sachambula, L.: Agronomic parameters and characteristics of old barley varieties under the conditions of forage production area, crop 2009. Kvasny Prum. 56(4): 195-200, 2010.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of winter barley grain from the testing localities in the Czech Republic, harvest 2010. Kvasny Prum. 57(10): 381-384, 2011.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: MEPS and it's using in sample preparation in brewing analytics. Kvasny Prum. 57(9): 326-329, 2011.
Mikyška, A., Jurková, M.: Brewing quality of Czech and Moravian hops in year crop 2005. Kvasny Prumysl 51(11-12): 386-390, 2005.
Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Jurková, M.: Non-volatile N-nitrosamines in brewing industry. Part 1. Arrising and methods of estimation. Kvasny Prum. 58(1): 6-12, 2012.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Běláková, S., Macuchová, S.: Monitoring of acrylamide in the course of malting and in beer. Kvasny Prumysl 54(6): 181-185, 2008.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Stir bar sorptive extraction - new approach for the determination of some beer flavours. Kvasny Prumysl 54(4): 102-107, 2008.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2010. Kvasny Prum. 56(6): 270-276, 2010.
Horák, T., Čulík, J., Kellner, V., Jurková, M., Čejka, P.: Determination of chlorinated phenols in brewing liquor and beer using SPE. Kvasny Prumysl 54(1): 2-5, 2008.
Krofta, K., Mikyška, A., Patzak, J., Slabý, M., Nesvadba, V., Čejka, P.: VITAL – The Czech hop hybrid variety – Part II.. Kvasny Prum. 59(7-8): 190-197, 2013.
Horáková, V., Psota, V.: Course of vegetation in testing stations. Kvasny Prumysl 53(6): 181, 2007.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Head-space analysis in brewing analytics. Kvasny Prum. 58(1): 2-5, 2012.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of spring barley grain from the testing localities in the Czech Republic, harvest 2010. Kvasny Prum. 57(11-12): 440-444, 2011.
Psota, V., Sachambula, L.: Malting quality of old barley varieties. Kvasny Prum. 56(5): 240-246, 2010.
Prokeš, J., Helánová, A.: Quality of brewing barley from 2008 crop in the Czech Republic. Kvasny Prum. 55(1): 9-15, 2009.
Prokeš, J., Helánová, A.: Quality of malting barley from the harvest in Czech Republic 2007. Kvasny Prumysl 54(1): 14-16, 2008.
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Factors affecting gushing. Kvasny Prum. 58(3): 62-65, 2012.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Karásek, P.: Analysis of polyphenols in brewing raw materials by PSE (Pressurized Solvent Extraction) – and by HPLC method with CoulArray detection. Kvasny Prum. 56(1): 18-23, 2010.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of winter barley grain from the testing localities in the Czech Republic, harvest 2011. Kvasny Prum. 59(1): 14-18, 2013.
Mikyška, A., Jurková, M.: The evaluation of α- and β-acid contents of Czech and Moravian hops from the 2011 harvest. Kvasny Prum. 58(3): 66-72, 2012.
Vejražka, K., Psota, V., Hofbauer, J.: Obsah tokolů v obilkách žita trsnatého (Secale cereale L. var. multicaule Metzg. ex Alef). Úroda 56(12): 153-156, 2008.
Hartman, I.: Quality of malting barley crop 2010 in the Czech Republic. Kvasny Prum. 57(10): 371-376, 2011.
Krofta, K., Patzak, J., Nesvadba, V., Mikyška, A., Slabý, M., Čejka, P.: VITAL - The Czech hop hybrid variety – Part I.. Kvasny Prum. 59(1): 2-13, 2013.
Mikyška, A., Hašková, D., Horák, T., Jurková, M.: Impact of hop raw material type on antioxidant behaviour of beer. Kvasny Prum. 56(7-8): 294-302, 2010.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Possibilities of utilization of modern sample preparation methods for gas chromatographic analyses in beverage and namely brewing analytics. Part III. – Solid-phase microextraction and stir bar sorptive extraction in fatty acids analysis in beer. Kvasny Prum. 56(11-12): 418-422, 2010.
Horák, T., Čulík, J., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Possibilities of utilization of modern sample preparation methods for gas chromatographic analysis of beverages and especially beer. Part I. – Literature review. Kvasny Prum. 56(9): 358-366, 2010.
Sachambula, L., Psota, V.: Post harvest maturation of the selected spring barley varieties in 2009. Kvasny Prum. 56(11-12): 439-444, 2010.
Kellner, V., Čejka, P., Marinova, G., Bačvarov, V., Jurková, M., Čulík, J., Horák, T., Dvořák, J., Hašková, D.: Simple polyphenolic compounds in beers of different origins. Kvasny Prum. 56(5): 234-238, 2010.
Benešová, K., Macuchová, S., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of oxalic acid in barley and malt using the RP-HPLC. Kvasny Prumysl 56(5): 247-250, 2010.
Psota, V., Sachambula, L., Dvořáčková, O.: Quality of barley grain from testing sites of the Czech Republic, harvest 2009. Kvasny Prum. 56(11-12): 433-438, 2010.
Mikyška, A., Jurková, M.: Pivovarská hodnota českých a moravských chmelů ze sklizně 2006. Kvasny Prumysl 53(1): 7-11, 2007.
Mikyška, A.: Brewing value of Czech and Moravian hops of the year crop 2008. Kvasny Prum. 55(2): 30-36, 2009.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Determination of methionine in malt. Kvasny Prumysl 55(11-12): 310-314, 2009.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene ze sklizně 2006. Kvasny Prumysl 52(10): 320-321, 2006.
Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Jurková, M.: Non-volatile N-nitrosamines in brewing industry. Part II. – Study of the effect of UV irradiation on the ATNC and some representatives of N-nitrosoaminoacids in beer. Kvasny Prum. 58(2): 26-29, 2012.
Psota, V.: Historical and current varieties of spring barley, varieties suitable for „České pivo“. Kvasny Prumysl 54(11-12): 326-331, 2008.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Faster gas chromatography and its utilization in brewing. Part 3. – The determination of some low volatile beer flavours. Kvasny Prum. 55(11-12): 304-309, 2009.
Marečková, J., Psota, V.: Agronomic parameters and characteristics of old barley varieties under conditions of the forage production area, harvest 2006 a 2007. Kvasny Prumysl 54(3): 75-79, 2008.
Šrogl, J., Vernerová, H., Matasová, L., Sigler, K.: Factors affecting invertase activity during beer brewing, lagering and in the finished product. Kvasny Prumysl 53(5): 134-138, 2007.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Determination of the fatty acids in beer by SPME. Kvasny Prumysl 51(11-12): 374-377, 2005.
Dvořák, J., Dostálek, P., Štěrba, K., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Significance of sulphur dioxide in beer. Kvasny Prumysl 52(11-12): 346-348, 2006.
Benešová, K., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Survey of the analytical methods for the phytic acid determination. Kvasny Prum. 59(5): 127-133, 2013.
Hartman, I., Prokeš, J., Helánová, A.: Quality of malting barley crop 2009 in the Czech Republic. Kvasny Prum. 56(1): 10-17, 2010.
Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Jurková, M., Kellner, V., Karásek, P., Varaďová Ostrá, E.: Supercritical fluid extraction - New progressive method in brewing analytics Part I. - Theoretical principles of supercritical fluid extraction and examples of its use. Kvasny Prumysl 52(4): 106-110, 2006.
Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Jurková, M., Kellner, V., Karásek, P., Varaďová Ostrá, E.: Supercritical fluid extraction - new progressive method in brewing analytics Part II. - The options of utilizing supercritical fluid extraction to analyze sensory active substances in beer. Kvasny Prumysl 52(5): 142-147, 2006.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Possibilities of utilization of modern sample preparation methods for gas chromatographic analysis of beverages and especially beer. Part II. – Stir Bar Sorptive Extraction. Kvasny Prumysl 56(10): 390-395, 2010.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of spring barley from testing localities in the Czech Republic, harvest 2011. Kvasny Prum. 58(11-12): 355-360, 2012.
Olšovská, J., Jurková, M.: New trends in liquid chromatography and their utilization in analysis of beer and brewery raw materials. Part 1. Theoretical introduction. Kvasny Prum. 58(2): 30-35, 2012.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Stanovení mastných kyselin v pivu technikou SPME. Kvasny Prumysl 51(11-12): 374-377, 2005.
Mikyška, A., Jurková, M.: The evaluation of alpha- and beta-bitter acid contents of Czech and Moravian hops from the 2010 harvest. Kvasny Prum. 57(4): 82-89, 2011.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Faster gas chromatography and its use in brewing. Part 2. – The determination of high volatile beer flavours after headspace extraction. Kvasny Prum. 55(10): 268-272, 2009.
Kubizniaková, P.: The evaluation of production yeast strains from the Collection of RIBM for HGB technology. Kvasny Prum. 57(2): 26-30, 2011.
Čulík, J., Jurková, M., Horák, T., Čejka, P., Dvořák, J., Olšovská, J.: Volatile N-nitrosamines in malt, thing of the past?. Kvasny Prum. 57(11-12): 413-416, 2011.
Psota, V., Jurečka, D., Horáková, V.: Barley varieties registered in the Czech republic in 2005. Kvasny Prumysl 51(6): 190-194, 2005.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Mikyška, A., Kellner, V., Hašková, D., Čejka, P., Čulík, J.: Vliv polyfenolových složek chmele na senzorickou a koloidní stabilitu piva. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 24, 2006. 80-7080-609-5.
Zoufalý, T., Brynych, P.: České pivo - každodenní fenomén. Chemické listy - Sborník. Praha, Česká společnost chemická, p. 730-730, 2007. ISSN 0009-2770.
Havlová, P., Prokorátová, V., Konečná, A., Synytsya, A., Kvasnička, F.: Determination of non-starch polysaccharides and phenolic acids in barley and malt. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 370-373, 2005. 80-86909-01-8.
Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J., Havlová, P.: Determination of superoxiddismutase enzyme activity in the grain and malting barley. MendelNet 05 Agro. Brno, MZLU, p. 19, 2005. 80-7157-905-X.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Čejka, P., Horák, T.: HPLC determination of some phytoestrogens in addition to flavonoids with electrochemical detection by using the CoulArray detector. Health Ingredients Metabolism Analysis. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 122-123, 2006. 80-7194-855-1.
Zoufalý, T., Brynych, P.: Czech type of beer - everyday phenomenon. Chemické listy – Sborník. Česká společnost chemická, p. 730, 2006. 0009-2770.
Prokeš, J., Fišerová, H., Hartmann, J., Helánová, A.: Composition of gas present in a layer of germinating kernels of spring barley and its effect on malt quality. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, VÚPS, p. P-37-1-24, 2007. 978-80-86576-29-9.
Sigler, K., Matoulková, D., Kosař, K., Gabriel, P., Dienstbier, M.: Optimization of the acidification power test of yeast quality and its use in brewery. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, VÚPS, p. P-16-1-16, 2007. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Škach, J., Hašková, D.: The brewing quality of promising malting barley varieties. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, VÚPS, p. P-38-1-15, 2007. 978-80-86576-29-9.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: New approach in the determination of chlorophenols in brewing water and beer. Sborník přednášek a posterů 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., , 2008. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D.: Antioxidanty ječmene a chmele z pohledu senzorické stability piva. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko–sladařské dny, Praha, 1.-2. listopadu 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-05-1-20, 2007. 978-80-86576-29-9.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Čejka, P., Horák, T.: HPLC determination of some phytoestrogens in addition to flavonoids with electrochemical detection by using the CoulArray detector. Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 122-123, 2006. ISBN 80-7194-855-1.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Determination of haloacetic acids in beer. Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, p. 15-17, 2008. 1898-617X.
Kellner, V.: Pivo jako tekutý chléb a jeho zdravotní účinky na populaci. Sborník přednášek a posterů 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., , 2008. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Jurková, M.: Pivovarská kvalita a sortimentní spotřeba chmele v České republice. Sborník plných textů a prezentací XVIII. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, , 2008. 978-80-7080-687-6.
Kellner, V., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Horák, T., Karásek, P., Roth, M., Planeta, J.: Pressurized Fluid Extraction – new metod of extraction of bitter acids from hops and hop products. Sborník přednášek a posterů 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., , 2008. 978-80-86576-29-9.
Horák, T., Jurková, M., Čulík, J., Čejka, P., Kellner, V., Karásek, P., Roth, M., Planeta, J.: Pressurized Fluid Extraction with CoulArray detection – new alternative of polyphenol extraction and detection in malt and hops. Sborník přednášek a posterů 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., , 2008. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D., Krofta, K.: Vliv antioxidantů ječmene a chmele na senzorickou stabilitu piva. Sborník plných textů a prezentací XVIII. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, , 2008. 978-80-7080-687-6.
Psota, V., Sachambula, L., Ryška, K.: Sladovnická kvalita vybraných historických odrůd ječmene. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. Zborník zo 6. vedeckej konferencie s medzinarodnou účasťou. Piešťany, CVRV Piešťany, , 2010. 978-80-89417-13-1.
Psota, V., Sachambula, L., Polák, O.: Vliv posklizňového dozrávání na kvalitu klíčení odrůd sladovnického ječmene. Nové poznatky z genetiky a šľachteniea poľnohospodárskych rastlín. Piešťany, SCPV - VÚRV, , 2008. 978-80-88872-88-7.
Prokeš, J.: Fusariové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2007. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P1-1- 4, 2007. 978-80-86576-29-9.
Zoufalý, T., Brynych, P.: Nový model řízené enzymatické hydrolýzy pro výrobu surogátů na bázi ječmene a dalších obilovin. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P3-1-7, 2007. 978-80-86576-29-9.
Prokeš, J., Fišerová, H., Hartmann, J., Helánová, A.: Složení mezizrnného plynu na výtěžnost a jakost sladu. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-37-1-24, 2007. 978-80-86576-29-9.
Prokeš, J.: Význam obsahu bílkovin a škrobu v ječmeni. Qualima 2007 Pardubice. Hradec Králové, Mezos, spol. s r.o., p. 9-15, 2007. 978-80-254-0567-3.
Horák, T., Kellner, V., Jurková, M., Čulík, J., Čejka, P.: Monitoring of the Contaminants in Brewing Raw Materials and Beer. Proceedings ECOpole ´05. Opole, Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej, p. 97-102, 2006. 978-83-917511-3-8.
Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J.: Energie potřebná k mletí a kvalitativní parametry ječného sladu. MendelNet´05 Agro. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, p. 94, 2005. 80-7157-905-X.
Havlová, P., Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J.: Modifikace metody na stanovení aktivity enzymu superoxiddismutasy v zrnu ječmene pomocí setů Ransod. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 325-327, 2005. 80-86909-01-8.
Mikyška, A., Kellner, V., Hašková, D., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Vliv polyfenolových složek chmele na senzorickou a koloidní stabilitu piva. 21. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. 298, 2005. 0023-5830.
Horák, T., Kellner, V., Jurková, M., Čulík, J., Čejka, P.: Quality control during analysis of pollutants in beer using statistical control of surrogate standard. Proceedings of ECOpole. Opole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, , 2009. 1898-617X.
Matoulková, D.: Kryoprezervace pivovarských kvasinek sbírky VÚPS. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-18-1-16, 2007. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Jurková, M.: Pivovarská kvalita a sortimentní spotřeba chmele v České republice. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko–sladařské dny, Praha, 1.-2. listopadu 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-35-1-15, 2007. 978-80-86576-29-9.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Karásek, P., Roth, M., Planeta, J.: Pressurized Fluid Extraction in connection with CoulArray detection – new progressive alternative of polyphenol extraction and detection in malt and hops.. Proceedings of the 31st EBC Congress. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 1025-1035, 2007. 978-90-70143-24-4.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Determination of chlorinated phenols in brewing liquor and beer. Proceedings ECOpole ´06. Opole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, p. 85-88, 2006. 978-83-917511-4-5.
Psota, V.: Vliv šlechtění na zlepšování sladovnické kvality. Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodárskych rastlín. Piešťany, Výskumny ústav rastlinnej výroby Piešťany, p. 13-15, 2006. 80-88872-57-X.
Havlová, P., Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J.: Monitoring of Superoxiddismutase Enzyme Activity in Barley Grain and Malt Barley Grain as a Source of Natural Antioxidants and Nutraceutics Beneficial to Health. Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 83, 2005. 80-7194-748-2.
Zoufalý, T., Brynych, P.: Nakládání s pivovarskými odpady a možnost jejich využití. Odpadové fórum 2007. Sborník přednášek. Praha, PCHP - PetroCHemProgress, p. 3160-3161, 2007. 978-80-02-01894-0.
Mikyška, A., Škach, J., Hašková, D.: Pivovarská kvalita nových odrůd ječmene. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko–sladařské dny, Praha, 1.-2. listopadu 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-38-1-15, 2007. 978-80-86576-29-9.
Čulík, J., Kellner, V., Jurková, M., Horák, T., Čejka, P., Karásek, P., Roth, M., Planeta , J.: Pressurized Fluid Extraction - new progressive alternative of extraction of bitter acids from hops and hop products. Proceedings of the 31st EBC Congress. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 1036-1039, 2007. 978-90-70143-24-4.
Mikulíková, R., Macuchová, S., Svoboda , Z.: Stanovení sirných aminokyselin v ječmeni, sladu a pivu jako N(O,S)-ethoxykarbonyl propyl ester derivátů metodou GC/MSD a GC/FPD. 13th International Symposium on Separation Scieces 13th AACI. Bratislava, Slovenská technická univerzita v Bratislave, p. M08-1-5, 2007. 978-80-227-2698-6.
Mikulíková, R., Sobotová, K., Svoboda, Z., Šusta, J.: Monitoring of acrylamide content in the course of malting and beer production. The Seventh European Meeting on Environmential Chemistry EMEC7. Brno, Vysoké učení technické v Brně, p. 211, 2006. 80-214-3320-5.
Mikyška, A.: Pivovarská hodnota a uplatnění českých chmelů – historie a současnost. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 14, 2006. 80-7080-609-5.
Kellner, V., Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D., Čejka, P., Čulík, J.: The influence of malt polyphenols and individual phenolic substances on beer quality and colloidal and sensory stability. Proceedings of the 30th EBC Congress Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 528-538, 2005. 90-70143-23-2.
Križanová, K., Psota, V., Sachambula, L.: 100 rokov šľachtenia jačmeňa v Sládkovičove. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie. Piešťany, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, p. 7-11, 2012. ISBN 978-80-89417-41-4.
Sigler, K., Matoulková, D., Kosař, K., Gabriel, P., Dienstbier, M.: Optimizace testu acidifikační síly pro stanovení kvality kvasnic a jeho použití v pivovarství. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, VÚPS, p. P16-1-16, 2007. ISBN 978-80-86576-29-9.
Gadas, D., Havlová, P., Prýma, J., Havel, J.: High performance liquid chromatography (HPLC) determination of ergosterol in barley and malt with DAD detection. Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 82-82, 2005. ISBN 80-7194-748-2.
Havel, J., Havlová, P., Gajdošová, D., Blechová, P.: New possibilities of Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) to analyze barley, malt, hop and beer quality. Proceedings of the 30th EBC Congress Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 984-988, 2005. ISBN 90-70143-23-2.

Výsledky P, patent
Citace
Zoufalý, T., Mencl, P., Štancl, J., Brynych, P.: Způsob výroby obilných extraktů enzymatickou hydrolýzou. Patent č. 297 950. ÚPV Praha, 2007.
Čulík, J.: Způsob termografického stanovení vlhkosti pivovarských surovin. Patent č. 300964. ÚPV Praha, 2009.
Kosař, K., Kubizniaková, P.: Způsob provádění kvasných zkoušek. Patent č. 303042. ÚPV Praha, 26.1.2012.
Hartman, I., Prokeš, J.: Sladinový nápoj se zvýšeným obsahem beta-glukanů a způsob jeho výroby . Patent č. 303329. ÚPV Praha, 21.6. 2012 .
Kosař, K., Kubizniaková, P.: Způsob zjišťování vhodnosti určitého kmene nebo směsí kmenů pivovarských kvasinek ke zkouškám na použitelnost daného kmene nebo směsi kmenů pivovarských kvasinek pro technologii HGB. 304311. ÚPV Praha, 15.1.2014.
Zoufalý, T., Brynych, P., Kosař, K., Janečková, V.: Způsob výroby práškového piva. Patent č. 302 777. ÚPV Praha, 26.9.2011, zaniklý dokument.

Výsledky Z, poloprovoz, ověřená technologie
Citace
Kosař, K.: Protected Geographical Indication . Ověřená technologie, platnost od 17.10.2008, nařízení Komise (ES) č.1014/2008.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Prokeš, J.: Obilní koncentrát s enzymatickou aktivitou. UV č. 20059. Praha, 2009.
Psota, V.: Zařízení pro stanovení energie spotřebované na mletí obilovin. UV č. 21782. Praha, 22.2.2011.
Prokeš, J.: Enzymaticky neaktivní obilní koncentrát s výrazným senzorickým benefitem. UV č. 20145. Praha, 2009.
Hartman, I., Prokeš, J.: Sladinový nápoj se zvýšeným obsahem beta glukanů. UV č. 22231. Praha, 19.5.2011.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Psota, V.: Přístroj pro stanovení mlecí energie. G funk.č. MSM6019369701/01, 2011.

Výsledky H, poskytovatelem realizované výsledky - právní předpisy a normy
Citace
ČSN 56 0187-4 Metody zkoušení sladu a sladových výtažků – Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví , Praha, 2012. Autoři: Hartman, I., Hrabovská, M., Jurnečka, M., Volf, P., Zvárová, L.,
ČSN 56 0187-2 Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu. Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011. Autoři: Hartman, I., Psota, V., Volf, P., Zvárová, L., 13 pp.
ČSN 46 1011-14 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin – Část 14: Zkoušení obilovin – Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2012. Autoři: Psota, V., Sachambula, L., Volf, P.,
ČSN 56 0187-1 (56 0187) Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011. Autoři: Prokeš, J., Psota, V., Mikulíková, R., Ulrich, R., 36 pp.
ČSN 566635 České pivo. Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2009. Autoři: Hönigová, V., Mezuliáník, M.,
ČSN 566610 Slad. Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2009. Autoři: Prokeš, J., Psota, V., Mezuliáník, M.,
ČSN 56 6637 Objektivní stanovení porostlosti ječmene metodami založenými na aktivitě alfa-amylasy. ÚNMZ, Praha , 2012. Autoři: Psota, V., Sachambula, L.,
ČSN 56 0186-2 Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení piva. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011. Autoři: Čejka, P., Černý, L., Zvárová, L., 8 pp.
ČSN 56 0186-10 Metody zkoušení piva – Část 10: Stanovení hořkosti. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011. Autoři: Čejka, P., Černý, L., Zvárová, L., 7 pp.
ČSN 56 0187-3 Metody zkoušení sladu a sladových výtažků-Část 3: Zkoušení sladových výtažků. Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011. Autoři: Hartman, I., Prokeš, J., Mezuliáník, M., Vavřík, P., Volf, P., Zvárová, L., 12 pp.
ČSN 56 0186-4 Metody zkoušení piva – Část 4: Stanovení zákalu. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011. Autoři: Dienstbier, M., Černý, L., Zvárová, L., 8 pp.
ČSN 46 1100-5 Obiloviny potravinářské-Část 5: Ječmen sladovnický. Český normalizační institut,Praha, Praha, 2005. Autoři: Polák, B., Prokeš, J., Psota, V., Mezuliánik, M.,
ČSN 56 0186-15 Metody zkoušení piva, část 15; Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů. ÚNMZ, Praha, 2012. Autoři: Horák, T.,
ČSN 56 6636 Postup výroby sladu používaný při výběru odrůd jarního ječmene doporučených pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“. ÚNMZ, Praha, 2012. Autoři: Psota , V., Sachambula , L.,
ČSN 56 0186-8 Metody zkoušení piva, část 8; Stanovení barvy piva. ÚNMZ, Praha, 2012. Autoři: Čejka, P., Dienstbier, M.,

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Kellner, V., Čejka, P., Dvořák, J.: Stanovení obsahu formaldehydu (methanalu) v pivu.Certifikovaná metodika. MZe ČR (4/2010), 2010.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Kosař, K.: Metodika výběru kmene kvasinek pro fermentaci vysokoobsažných mladin.Certifikovaná metodika. MZe ČR (4/2013), 2013. ISBN 978-80-86576-62-6.
Frantík, F., Čejka, P., Škach, J., Čapková, V.: Organizace a vyhodnocení soutěží speciálních a neobvyklých piv. Certifikovaná metodika.. MZe ČR (2/2009), 2009.
Frantík, F., Čejka, P.: Organizace a vyhodnocení soutěže piv České pivo 20xx. Certifikovaná metodika. MZe ČR (1/2009), 2009.
Matoulková, D., Dienstbier, M., Mikyška, A.: Modifikace metodiky stanovení fyziologického stavu násadních kvasnic měřením jejich acidifikační síly. Certifikovaná metodika. MZe ČR(11542/2010-17400 ), 2010.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Kellner, V., Čejka, P., Dvořák, J., Hašková, D.: Stanovení nižších mastných kyselin v pivu metodou SPME.Certifikovaná metodika. MZE ČR (5/2010), 2010.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P., Dvořák, J.: Metodika stanovení biogenních aminů v pivu a sladu. Certifikovaná metodika. MZe ČR (3/2009), 2009.
Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Horák, T., Kellner, V., Dvořák, J., Olšovská, J.: Kontrola standardnosti ovocných sirupů a aromat používaných při výrobě ochucených piv. Certifikovaná metodika. MZe ČR (3/2011), 2011. ISBN 978-80-86576-48-0.
Mikyška, A., Hašková, D., Prokeš, J.: Stanovení antioxidační aktivity sladu a piva.Certifikovaná metodika. MZe ČR (153329/2011-MZE-17222 ), 2011. ISBN 978-80-86576-50-3.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Čejka, P., Hrabák, M.: Senzorické hodnocení piva. Chmelařství 114(9 -10): 140-143, 2007.
Prýma, J., Havlová, R., Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N.: Porovnání hladin beta-glukanů a tokolů v obilkách ječmene. ChemZi 1(1/2): 26, 2005.
Mikyška, A., Jurková, M.: Brewing quality of Czech and Moravian hops in year crop 2006. Chmelařství 79(5): 69-75, 2006.
Kellner, V., Jurková, M., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P.: Some phenolic copmounds in Czech hops and beer. Brewing Science 60(Jan./Feb.): 32-37, 2007.
Mikyška, A.: Brewing value and use of Czech hops– history and today. Chmelařství 78(1): 1-6, 2005.
Horák, T., Jurková, M., Čulík, J., Čejka, P., Kellner, V.: Use of Gel Permeation Chromatography for the Determination of the Important Groups of Organic Pollutants in Malting Barley and Malt. Ecological Chemistry and Engineering S 14(S2), 2007.
Prokeš, J.: Ječmen 2008. Farmář 15(1): 28-31, 2009.
Psota, V., Prokeš, J., Mezuliánik, M., Polák, B.: Revised standard ČSN 46 1100-5 malting barley. Agro 10(9-10): 42, 2005.
Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně roku 2011. Farmář 18(2): 28-30, 2012.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Effect of hop origin, processing and storage of its antioxidant properties. Kvasny Prum. 52(9): 278, 2006.
Psota, V., Bradová, J.: Historical varieties of spring barley (Hordeum vulgare L.) and their use as genetic resources of malting quality. Agriculture (Poľnohospodárstvo) 55(1): 2-9, 2009.
Mikyška, A.: Pivovarská hodnota a uplatnění českých chmelů – historie a současnost. Chmelařství 78(1): 1-6, 2005.
Psota, V., Prokeš, J., Mezuliáník, M., Polák, B.: Revidovaná norma ČSN 46 1100-5 sladovnický ječmen. Agro 10(9-10): 42, 2005.
Psota, V., Dvořáčková, O.: Jarní ječmen na pokusných stanicích v roce 2007. Agromanual 2(11-12): 12-13, 2007.
Prokeš, J., Hartman, I.: Ječmen z letošní sklizně 2009. Farmář 15(12): 12-15, 2009.
Synytsya, A., Konečná, P., Čopíková, J., Havlová, P.: VIS/NIR spektroskopická analýza ječmenů a sladů. ChemZi 1(1): 156, 2005.
Psota, V., Dvořáčková, O.: Odrůdy ječmene doporučené pro výrobu „Českého piva“. Agromanual 4(2): 69, 2009.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Sigler, K., Matoulková, D.: Některé stresy působící na kvasnice během moderního pivovarského procesu. 34. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2008.
Matoulková, D., Sigler, K.: Genetický základ schopnosti některých kmenů Lactobacillus brevis kazit pivo. 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of ferulic acid content in selected cereals by the UPLC – PDA method. Vitamins, nutrition, diagnostics 2009, Brno, 2009.
Krofta, K., Nesvadba, V., Mikyška, A.: New varieties of Czech hops and „Czech beer“. Proceedings of 9th International Conference Vitamins, Nutrition, Diagnostics, Brno, 2009.
Kubizniaková, P.: Možnosti využití kvasinek Sbírky VÚPS pro technologii HGB. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Kubizniaková, P.: Jednoduché testování vhodnosti kmene pivovarských kvasinek pro technologii HGB. 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.
Šottníková, V., Psota, V., Hřivna, L., Gregor, T., Sachambula, L.: Dynamika klíčení během posklizňového dozrávání sladovnického ječmene. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Sigler, K., Matoulková, D.: Types of stress experienced by yeast cells during beer brewing. 36. výročná konferencia o kvasinkách, Smolenice, Slovensko, 2008.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Horák, T., Čulík, J., Kellner, V., Jurková, M., Čejka, P., Hašková, D., Dvořák, J.: Analysis of selected esters in beer: Comparison of solid-phase microextraction and stir bar sorptive extraction. Journal of the Institute of Brewing 116(1): 81-85, 2010.
Čejka, P., Horák, T., Dvořák, J., Čulík, J., Jurková, M., Kellner, V., Hašková, D.: Monitoring of the distribudion of some heavy metals during brewing process. Ecological Chemistry and Engineering S 18(1): 67-74, 2011.
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of ochratoxin A in brewing materials and beer by ultra performance liquid chromatography with fluorescence detection. Food Chemistry 126(1): 321-325, 2011.
Olšovská, J., Kameník, Z., Čejka, P., Jurková, M., Mikyška, A.: Ultra-high-performance liquid chromatography profiling method for chemical screening of proanthocyanidins in Czech hops. Talanta 116(15): 919-926, 2013.
Čulík, J., Jurková, M., Horák, T., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J., Karásek, P., Roth, M.: Extraction of bitter acids from hops and hop products using presssurized solvent extraction (PSE). Journal of the Institute of Brewing 115(3): 220-225, 2009.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Dvořák, J., Hašková, D., Kellner, V.: Utilization of Stir Bar Sorption Extraction in Analysis of Some Beer Flavours and Its Comparison with Established Procedures. Chemicke Listy 105: 488-492, 2011.
Horák, T., Čulík, J., Čejka, P., Jurková, M., Kellner, V., Dvořák, J., Hašková, D.: Analysis of free fatty acids in beer: comparison of solid–phase extraction, solid–phase microextraction, and stir bar sorptive extraction. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57: 11081-11085, 2009.
Prýma, J., Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N., Vaculová, K.: Tocol content in barley. Acta Chimica Slovenica 54(1): 102-105, 2007.
Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K., Svoboda, Z.: Study of ochratoxin A content in South Moravian and foreign wines by the UPLC method with fluorescence detection . Food Chemistry 133(1): 55-59, 2012.
Dvořáková, M., Douanier, M., Jurková, M., Kellner, V., Dostálek, P.: Comparison of antioxidant activity of barley (Hordeum vulgare L.) and malt extracts with the content of free phenolic compounds measured by high performance liquid chromatography coupled with CoulArray detector. Journal of the Institute of Brewing 114(2): 150-159, 2008.
Dienstbier, M., Gabriel, P., Sladký, P., Sigler, K.: Prediction of Colloidal Stability of Highly Stabilized Beers by a Modified Chapon Tannoid Content Test. Journal of the Institute of Brewing 117(3): 329-334, 2011.
Benešová, K., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Monitoring Of Selected Aflatoxins In Brewing Materials And Beer By Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Food Control 25(2): 625-630, 2012.
Horák , T., Čulík, J., Kellner, V., Čejka , P., Hašková, D., Jurková, M., Dvořák , J.: Determination of Selected Beer Flavours: Comparison of a Stir Bar Sorptive Extraction and a Steam Distillation Procedure. . J. Inst. Brew. 117(4): 617-621, 2011.
Horák, T., Kellner, V., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P.: Determination of some beer flavours by stir bar sorptive extraction and solvent back extraction. Journal of The Institute of Brewing 113(2): 154-158, 2007.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Běláková, S., Macuchová, S.: Monitoring of sensorially active sulphur substances in malt and beer. Chemicke Listy 102(15): 592-594, 2008.
Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z., Macuchová, S.: Monitoring of ferulic acid content during the malt production. Chemicke Listy 102(15): 595-596, 2008.
Mikulíková, R., Sobotová, K.: Determination of acrylamide in malt with the GC/MS. Acta Chimica Slovenica 54(1): 98-101, 2007.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Determination of free medium-chain fatty acids in beer by stir bar sorptive extraction. Journal of Chromatography A 1196-1197: 96-99, 2008.
Matoulková, D., Sigler, K.: Impact of the long-term maintenance method of brewer’s yeast on fermentation course, yeast vitality and beer characteristics. Journal of the Institute of Brewing 117(3): 383-388, 2011.
Macuchová, S., Márová, I., Mikulíková, R., Běláková, S.: Determination of selected antioxidant enzymes in barley and malt. Chemicke Listy 102(15): 716-717, 2008.
Horák, T., Čulík, J., Kellner, V., Jurková, M., Čejka, P.: Using faster gas chromatography analyses in brewing analytics. Journal of The Institute of Brewing 115(3): 214-219, 2009.
Dienstbier, M., Janková, L., Sladký, P., Dostálek, P.: Metody předpovědi koloidní stability piva. Chemické listy 104(2)2010.
Psota, V., Skulilová, Z., Hartmann, J.: The effect of the barley variety, location and year crop on the haze of congress wort. Czech Journal of Food Sciences 27(3): 158-164, 2009.
Psota, V., Bradová, J.: Historical varieties of spring barley (Hordeum vulgare L.) and their use as genetic resources of malting quality. Agriculture 55(1)2009.
Psota, V., Hartmann, J., Sejkorová, Š., Loučková, T., Vejražka, K.: 50 years of progress in quality of malting barley grown in the Czech Republic. Journal of The Institute of Brewing 116(4): 279-291, 2009.
Gabriel, P., Dienstbier, M., Matoulková, D., Kosař, K., Sigler, K.: Optimized acidification power test of yeast vitality and its use in brewing practice. Journal of The Institute of Brewing 114(3): 270-276, 2008.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Běláková, S., Macuchová, S.: Content of strobilurin fungicides in barley, malt and beer. Chemicke Listy 102(15): 597-598, 2008.
Sigler, K., Matoulková, D., Dienstbier, M., Gabriel, P.: Net effect of wort osmotic pressure on fermentation course, yeast vitality, beer flavor and haze. Applied Microbiology and Biotechnology 82: 1027-1035, 2009.
Jandera, P., Škeříková, V., Řehová, L., Hájek, T., Baldriánová, L., Škopková, G., Kellner, V., Horna, A.: RP-HPLC analysis of phenolic compounds and flavonoids in beverages and plant extracts using a CoulArray detector. Journal of Separation Science 28(9-10): 1005-1022, 2005.
Havlová, P., Lancová, K., Váňová, M., Havel, J., Hajšlová, J.: The effect of fungicidal treatment on selected quality parameters of barley and malt. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54(4): 1353-1360, 2006.
Dvořák, J., Dostálek, P., Štěrba, K., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Beinrohr, E.: Determination of total sulpur dioxide in beer samples by flow-through chronopotentiometry. Journal of The Institute of Brewing 112(4): 308-313, 2006.
Psota, V., Vejražka, K., Faměra, O., Hrčka, M.: Relationship between grain hardness and malting quality of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of The Institute of Brewing 113(1): 80-86, 2007.
Psota, V., Kosař, K.: Collection of malting barely varieties in the Czech Republic in 2005. Monatsschrift für Brauwissenschaft 58: 72-74, 2005.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Běláková, S., Svoboda, Z., Mikulíková, R., Benešová, K.: Monitoring of ochratoxin A content in burs from retal stores using the UPLC/FLR method (poster). 4th International Symposium on Recent advences in food analysis, Praha, Book of Abstracts, p. 378, 978-80-7080-726-2, 2009.
Čejka, P., Horák, T., Čulík, J., Dvořák, J., Jurková, M., Kellner, V., Hašková, D.: Monitoring of the distribution of some heavy metals during brewing process (poster). ECOpole 09, Piechowice, Poland, 2009.
Čulík, J., Horák, T., Kellner, V., Jurková, M., Čejka, P., Hašková, D., Dvořák, J.: New approach in the determination of chlorobenzenes in brewing water (poster). Central European Conference ECOpole10, Piechowice, Poland, 2010.
Čulík, J., Horák, T., Kellner, V., Jurková, M., Čejka, P., Dvořák, J.: Quantitative analysis of the content of aromatic alcohols in Czech beer using SPE and GC-MS (poster). 32nd EBC Congress, Hamburg, Germany, 2009.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Hašková, D., Dvořák, J.: Srovnání využití SPME a SBSE metod v pivovarské analytice (poster). 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.
Dvořák, J., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Hašková, D.: Characterization of the Czech-type beer (poster). Vitamins 2009 – Nutrition and Diagnostic, Brno, 2009.
Horák, T., Čulík, J., Kellner, V., Čejka, P., Hašková, D., Jurková, M., Dvořák, J.: Analyses of Selected Beer Flavours: Comparison of Stir Bar Sorptive Extraction and Steam Distillation Procedure (poster). 16th International Symposium on Separation Science, Roma, Italy, 2010.
Hašková, D., Jurková, M., Kellner, V., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Dvořák, J.: Antioxidative characteristics of the Czech beer and the methods of their determination (poster). Vitamins 2009 – Nutrition and Diagnostic, Brno, 2009.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Hašková, D., Dvořák, J.: Comparison of possibilities of solid-phase microextraction and stir bar sorptive extraction for determination of some beer flavors (poster). Euroanalysis 2009, Innsbruck, Austria, 2009.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J.: Comparison of solid-phase extraction, solid-phase microextraction, and stir bar sorptive extraction in analysis of free fatty acids in beer (poster). 34th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva del Garda, Italy, 2010.

Výsledky C, kapitola v knize
Citace
Psota, V.: Hodnocení sladovnického ječmene. In: Zimolka, J. (ed.): Ječmen - formy a užitkové směry. Profi Press, s.r.o., Praha, 2006, pp. 145-157, ISBN 80-86726-18-5.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Mikyška, A.: Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech. Pivovarský kalendář 2010. VÚPS, Praha, 2009, pp. 82-86, ISBN 978-80-86576-35-0.
Prokeš, J., Helánová, A.: Jakost sladovnického ječmene sklizně 2008 v České republice. Ječmenářská ročenka 2009. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2009, pp. 183-199, ISBN 978-80-86576-34-3.
Hartman, I., Prokeš, J., Helánová, A.: Kvalita sladovnického ječmene ze sklizně roku 2009 v České republice. Ječmenářská ročenka 2010. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2010, pp. 137-163, ISBN 978-80-86576-39-8.
Čulík, J., Olšovská, J.: Posouzení zdravotní nezávadnosti sladu z hlediska obsahu těkavých N-nitrosaminů. Pivovarský kalendář 2013. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s., Praha, 2012, pp. 125-132, ISBN 978-80-86576-56-5.
Mikyška, A.: Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech. Chmelařská ročenka 2010. VÚPS, Praha, 2009, pp. 197-201, ISBN 978-80-86576-36-7.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2011. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2011, pp. 11-123, ISBN 978-80-86576-43-5.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2007 v České republice. Ječmenářská ročenka 2008. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2007, pp. 190-196, ISBN 978-80-86576-25-6.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa a beta kyselin českých chmelů ze sklizně 2011. Chmelařská ročenka 2012. VÚPS, Praha, 2012, pp. 181-186, ISBN 978-80-86576-45-9.
Mikyška, A.: Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech. Pivovarský kalendář 2011. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2010, pp. 76-80, ISBN 978-80-86576-41-1.
Dvořáčková, O., Psota, V., Nečas, M., Sachambula, L.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2010. Výzkumný ústav pivovarský a sladřský, a.s., Praha, 2010, pp. 11-108, ISBN 978-80-86576-39-8.
Hartman, I., Helánová, A.: Jakost sladovnického ječmene sklizně 2010 v České republice. Ječmenářská ročenka 2011. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2011, pp. 153-174, ISBN 978-80-86576-43-5.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2007 v ČR. Pivovarský kalendář 2008. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2007, pp. 106-111, ISBN 978-80-86576-26-4.
Prokeš, J., Helánová, A.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2008 v ČR. Pivovarský kalendář 2009. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2008, pp. 108-113, ISBN 978-80-86576-32-9.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2011. CST, 13.11.2011, Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2011. CST, 14.9.2011, Brno, ČR.

Výsledky J-sc, odborný článek obsažený v databázi SCOPUS
Citace
Psota, V., Sachambula, L., Kosař, K.: Collection of malting barley varieties in the Czech Republic in 2010. Brewing Science 64(Jan/Feb): 2011.