Výzkum - Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství

Kód projektuQG60130
Název anglickyMinor crops for specific food utilization
Poznámka
AkronymMinoritní plodiny
Anotace projektuCílem řešení projektu je rozšíření diverzity pěstovaných plodin v ČR a jejich vhodné využití. Předmětem řešení budou druhy definované EPC/GR jako minoritní (pluchaté pšenice, bezpluché ovsy a ječmeny, proso, pohanka tatarská), luskoviny (hrachy, vigna, cizrny) a olejnina (světlice). Jednotlivé druhy budou řešeny podle rozpracovanosti na daných pracovištích. U nových genotypů všech druhů budou hodnoceny důležité agronomické a morfologické znaky. U plodin, které se v ČR dosud nepěstují (vigna), nebo pěstují zcela vyjímečně (cizrna) bude vypracována metodika pro pěstování. U některých plodin je již metodika pěstování vypracovaná, zde bude hlavní pozornost zaměřena na hodnocení nutriční kvality, vývoj nových výrobků a jejich nutriční a dietetické zhodnocení pro rozšíření sortimentu dietních a zdravých potravin. U některých druhů budou navrženy technologické postupy základního zpracování i receptury dietních pokrmů.
Anotace projektu anglickyThe aim of submitted project is enlargement of diversity of cultivated crops in CR and recommendation to their suitable utilization. The subject of project will be minor species defined by EPC/GR (hulled wheats, hulless oats and barley, proso millet and tartary buckwheat), legumes (peas, cowpeas, chickpeas) and oil bearing crop (safflower). Individual genera will be investigated according to degree of completion on the participant's workplace. The new genotypes of all species will be evaluated for important agronomical and morphological characteristics. The growing system of crops not grown yet in CR (cowpeas, chickpeas) will be recommended. The main attention for crops with developed growing system will be paid to search of their specific traits utilizable in products attractive for consumers an accompanied effect to health. For some species, technology of base processing and dietary products, recipes will be proposed.
Klíčová slovaMinoritní plodiny, pluchaté pšenice, proso, pohanka tatarská, bezpluchý oves, bezpluchý ječmen, světlice, cizrna, vigna, hrách, chemické složení, pěstební technologie, zpracovatelské technologie
Klíčová slova anglickyMinor crops, hulled wheats, hulless oats, hulles barley, millet, tartary buckwheat, peas, cowpeas, chickpeas, chemical composition, management practices, processing technology
Období od - do01. 02. 2006 - 31. 12. 2009
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hutař Martin, ŘešitelPRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o.
Ing. Janovská Dagmar, Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Rysová Jana, ŘešitelVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Mgr. Vymyslický Tomáš, ŘešitelVýzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Vymyslický, T., Pelikán, J., Janovská, D., Rysová, J., Hofbauer, J., Šmahel, P., Vaculová, K., Balounová, M., Prokeš, J.: Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství. Úroda 58(12), 2010.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Vaculová, K., Prokeš, J., Mikyška, A., Milotová, J.: Use of barley with black hulless grain in human nutrition. Proceedings of the 4th International Congress on Flour - Bread ´07. 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. Osijek, University of Josip Juraj Strossmayer of Osijek, , 2008. 978-953-7005-15-3.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Hartman, I., Prokeš, J., Vaculová, K., Rysová, J.: Směs sladu z bezpluchého ječmene. UV č. 23522. Praha, 12.3.2012, zaniklý dokument.
Rysová, J., Paulíčková, I., Ouhrabková, J., Gabrovská, D., Prokeš, J., Vymyslický, T., Hofbauer, J.: Chléb s přídavkem netradičních luštěnin. UV č. 20514. Praha, 2010.
Rysová, J., Paulíčková, I., Ouhrabková, J., Gabrovská, D., Prokeš, J., Vymyslický, T., Hofbauer, J.: Směs na chléb s netradičními luštěninami. Užitný vzor č. 20614. Praha, 2010.