Výzkum - Výzkumné senzorické centrum v Praze

Kód projektuCZ.2.16/3.1.00/28030
Název anglickySensory Research Centre in Prague
Poznámka
AkronymVSC
Anotace projektuPředmětem projektu je vybudování nového Senzorického centra jako součásti výzkumných kapacit VÚPS v Praze. Ve stávajících prostorách v centru Prahy budou zřízeny senzorická a analytická laboratoř, které budou sloužit k průmyslovému výzkumu. Senzorická laboratorní část bude akreditována na senzorické zkoušky piva a nápojů, analytická část bude začleněna pod stávající akreditovanou analytickou zkušební laboratoř. Tento záměr je v souladu s BRIS, OPPK i strategií VÚPS. V rámci projektu bude pořízeno veškeré vybavení, zejména degustační boxy a citlivé analytické přístroje. Senzorické centrum budou využívat stávající pracovníci VÚPS a 1 nově přijatý pracovník. Z kapacit tohoto centra bude mít užitek řada dalších institucí (viz memoranda přiložená k žádosti). Díky tomuto projektu dojde k rozvinutí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na území hlavního města Prahy, stvrzeného min. jednou dlouhodobou partnerskou smlouvou.
Anotace projektu anglickyThe objective of this proposal is to establish new Senzoric Centre as part of the RIBM in Prague. Senzoric and Analytic laboratory for industrial research will be established in the currentRIBM building. Senzoric lab will be accredited for beer and liquid examination. Analytic lab will become part of already accredited analytic experimental laboratory. The proposal goes along with BRIS, OPPK and mid-term strategy of RIBM. The necessary equipment, including degustation boxes and highly sensitive analytical instruments, will be purchased. The Centre will be used by current RIBM staff supported by one newly appointed researcher The facility would also provide services to other institutions and industry (see attached documents). This project will help to develop partnership among business and public sector in the Prague city area, reflected in at least one long-term partnership agreement.
Klíčová slovaSenzorická analýza, analytická laboratoř
Klíčová slova anglickySensory analysis, Analytical laboratory
Období od - do01. 10. 2012 - 15. 10. 2013
PoskytovatelEvropský fond pro regionální rozvoj, OP Praha Konkurenceschopnost
OboryCB, Analytická chemie, separace; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Dienstbier Miroslav, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace