Výzkum - Vytvoření databáze markerů a poměru izotopů(C,H,N) pro stanovení pravosti a autetičnosti ovocných destilátů

Kód projektuQF3288
Název anglicky...........
Poznámka
Akronym........
Anotace projektuProjekt řeší otázku stanovení pravosti a autenticity ovocných destilátů. V průběhu řešení budou hledány markery u jednotlivých ovocných destilátů. Budou připraveny(vyrobeny) zaručeně autentické ovocné destiláty z různých odrůd a různých míst v ČR. Tyto destiláty budou analyzovány metodou plynové chromatografie s různými detektory a dále budou stanoveny vybrané izotopové poměry. Chromatografické profily a nalezené markery jednotlivých ovocných destilátů budou shromážděny a zařazeny do databáze a budou sloužit státním a dozorovým orgánům při kontrole pravosti a autenticity.
Anotace projektu anglicky...........
Klíčová slovapravost, autentičnost, ovocné destiláty, plynová chromatografie, markery, databáze, poměry izotopů
Klíčová slova anglicky...
Období od - do01. 03. 2003 - 31. 12. 2006
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Dvořáček Pavel, ŘešitelRudolf Jelínek, a.s.
Ing. Syrovátka Jiří, CSc.ŘešitelOlga Syrovátková
Ing. Winterová Renata, Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
RNDr. Dusbábek František, DrSc.ŘešitelLihovar Lžín, spol. s.r.o.
Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Winterová, R., Mikulíková, R.: Stanovení obsahu vyšších alkoholů a esterů mastných kyselin v ovocných destilátech metodou GC/FID a GC/MSD. Sborník příspěvků - 37.symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, ČSCH, p. 276-278, 2006. 1802-1433.
Winterová, R., Mikulíková, R.: Stanovení alkoholů, aldehydu, ethylacetátu metodou GC/FID, identifikace a stanovení esterů mastných kyselin metodou GC/MS s využitím SPME v ovocných destilátech. XXXVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 61, 2005. 80-86909-01-8.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Mikulíková, R., Winterová, R., Flodorová, D.: Využití GC-MS/SPME při analýze ovocných destilátů. ChemZi 1(1): 137, 2005.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Winterová, R., Mikulíková, R.: Stanovení alkoholů, aldehydu, ethylacetátu metodou GC/FID, identifikace a stanovení esterů mastných kyselin metodou GC/MS s využitím SPME v ovocných destilátech. XXXVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 2005.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Mikulíková, R., Winterová, R., Flodrová, D.: Determination of markers for distinguishing fruit distillates. Chemické Listy 99(S): 324-325, 2005.
Winterová, R., Mikulíková, R., Mazáč, J., Havelec, P.: Assessment of the authenticity of fruit spirits by gas chromatography and stable isotope ratio analyses. Czech Journal of Food Sciences 26(5): 368-375, 2008.