Výzkum - Výzkum a vývoj senzorového systému pro stanovení obsahu diacetylu v pivu

Kód projektuTA01011363
Název anglickyResearch and development of sensor system for determination of diacetyl in beer
Poznámka
AkronymDiacetyl_pivo
Anotace projektuCílem projektu je na základě výsledků výzkumu a vývoje realizovat funkční vzorek měřicího zařízení – senzorového systému pro stanovení vicinálních diketonů, který bude využívat nového měřicího principu. Funkční vzorek a získané poznatky z výzkumu a vývoje budou následně základem pro nový výrobek z oblasti měřicí techniky, jehož použití pro stanovení koncentrace diacetylu v provozních podmínkách pivovarů bude mít následující přednosti oproti stávajícím postupům: a/ rychlejší senzorová odezva, b/ vyšší robustnost zařízení, c/ snadnější obsluha zařízení, d/ nižší cena.
Anotace projektu anglickyResearch and development of sensor system for determination of diacetyl in beer based on: a/ technology optimization of sensor elements based on porous silicon, development of applicable molecular, polymer or biological systems with molecular recognition properties for selective detection of vicinal diketones, development of methods for determination of diacetyl content by means of optical sensor based on functionalized porous silicon. implementation of measuring equipment for determination of diacetyl content in beer which can be suitable for used in process laboratories.
Klíčová slovaDiacetyl, fotoluminiscence, křemík, porézní křemík, nanostrukturní křemík, silanizace, hydrosilylace, molekulární rozpoznávání, fotoluminiscenční senzor, chemický senzor, elektronický nos
Klíčová slova anglickyDiacetyle, photoluminescence, silicon, porous silicon, nanocrystalline silicon, silanization, hydrosilylation, molecular recognition, photoluminescence sensor, chemical sensor, electronic nose
Období od - do01. 01. 2011 - 31. 12. 2013
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
OboryGM, Potravinářství; JB, Senzory, čidla, měření a regulace;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Dienstbier Miroslav, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Doc. RNDr. Dian Juraj, CSc.Řešitel - koordinátorUniverzita Karlova v Praze
Mgr. Horák Tomáš , Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Flégl Jiří, Další řešitelCentec automatika, spol. s.r.o.
Výsledky P, patent
Citace
Dian, J., Dienstbier, M.: Způsob detekce přítomnosti vybraných chemických látek v plynné fázi. 305384. ÚPV Praha, 15.7.2015.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Dian, J., Dienstbier, M., Flégl, J., Adam, L.: Automatizované měřící zařízení pro fotoluminiscenční optickou detekci diacetylu a jiných těkavých organických látek v plynné směsi. UV č.27018. ÚPV, Praha, 10.6.2014.
Dian, J., Dienstbier, M., Flégl, J., Adam, L.: Optický senzorový modul pro detekci chemických látek v plynné fázi, zejména diacetylu. UV č.27005. ÚPV, Praha, 10.6.2014.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Dian, J., Flégl, J., Dienstbier, M.: Funkční vzorek měřícího zařízení pro stanovení diacetylu v pivu. Gfunk.č.Di2DiF-01, 2013.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Dian, J., Dienstbier, M.: Využití nanotechnologií v senzorovém systému pro detekci diacetylu. Kvasny Prum. 60(11-12): 315-316, 2014.