Výzkum - Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene

Kód projektuQK1910197
Název anglickyThe strategy for minimizing the impact of drought on sustainable production and barley malting quality
Poznámka
AkronymSlad_sucho_19
Anotace projektuCílem projektu je především nalezení genotypů ječmene - nositelů sladovnické kvality vhodných pro období s větším výskytem suchých period v období vegetace, které se stále častěji vyskytují a jejichž další nárůst se v budoucnu předpokládá, a to především v hlavních produkčních oblastech pěstování ječmene. V případě jarního ječmene budou hledány genotypy schopnější se snadněji vyrovnat se suchem a současně být nositeli sladovnické kvality. V případě ozimého ječmene budou hledány genotypy se sladovnickou kvalitou, kterým rychlý vývoj na jaře v důsledku možnosti využít zimní vláhu poskytuje větší šanci uniknout suchu v době tvorby a zrání obilek.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is mainly all to find the barley genotypes – the bearers of the malting quality suitable for the periods with a higher occurrence of dry times during the growing season, which happen more and more frequently and their further spreading in the future is presumed namely in the main barley growing production areas. In spring barley, genotypes more capable to cope with the drought which at the same time will be the bearers of the malting quality be explored. In winter barley, the genotypes with the malting quality will be explored. Their fast development in spring due to possibility to use winter moisture gives them a greater chance of escaping drought in the period of caryopses formation and maturation.
Klíčová slovaJečmen; sladovnická kvalita; suchovzdornost; šlechtění; genetické zdroje
Klíčová slova anglickyBarley; malting quality; drought tolerance; breeding; genetic resources
Období od - do01. 01. 2019 - 31. 12. 2023
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Řičicová Věra, ŘešitelLimagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Ing. Nesvadba Zdeněk, Ph.D.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Dr.Ing. Smutná Pavlína, ŘešitelMendelova univerzita v Brně
Ing. Hanáková Zdeňka, Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Klem Karel, Ph.D.ŘešitelÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ing. Korhoň Radim, Člen řešitelského týmuLimagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Ing. Kříž Martin, ŘešitelVýzkumné centrum SELTON,s.r.o.
Ing. Musilová Markéta, Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Středa Tomáš, Ph.D.Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.Člen řešitelského týmuAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Zavřelová Marta, Ph.D.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Mgr. Matušinský Pavel, Ph.D.Člen řešitelského týmuAgrotest fyto, s.r.o.
Mgr. Škopová Monika, Člen řešitelského týmuLimagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
RNDr. Holková Ludmila, Ph.D.Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Středa, T., Cerkal, R., Psota, V., Hájková, L., Chuchma, F., Khel, T., Vopravil, J.: Mapa kategorií rizika výskytu hlavních abiotických stresorů s potenciálním dopadem na výnos zrna ječmene jarního. (Specializovaná mapa), interní ident.číslo 58561/2019-MZe-11122, MENDELU Brno 2019.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Nesvadba, Z., Psota, V., Hartman, I., Mařík, P.: Grain and malt quality of selected winter barley genetic resources. KVASNY PRUMYSL 69(5): 786-802, 2023.
Leišová-Svobodová, L., Psota, V., Stočes, Š., Vácha, P., Kučera, L.: Comparative de novo transcriptome analysis of barley varieties with different malting qualities. Functional & Integrative Genomics 20(6): 801-812, 2020, DOI:10.1007/s10142-020-00750-z, Q2.
Bohačenko, I., Psota, V., Hartmann, J., Musilová, M.: Combined effect of high temperature and drought on yield and malting quality of barley . Czech Journal of Food Sciences 39(1): 17-22, 2021, DOI: 10.17221/146/2019-CJFS .
Zavřelová, M., Psota, V., Matušinský, P., Musilová, M., Némethová, M.: Evaluation of malting quality of spring barley genetic resources from different regions of origin. KVASNÝ PRŮMYSL 67(1): 392-402, 2021, DOI: 10.18832/kp2021.67.392.
Dufková, H., Berka, M., Psota, V., Brzobohatý, B., Černý, M.: Environmental impacts on barley grain composition and longevity. Journal of Experimental Botany 74(5): 1609-1628, 2023, Q1.
Březinová Belcredi, N., Cerkal, R., Jovanovic, I., Alba Mejía, J.E., Psota, V., Středová, H., Středa, T.: Germination of malting barley grains when using recycled steep-out water. KVASNÝ PRŮMYSL 68(5): 647-655, 2022.
Šimor, J., Psota, V., Klem, K.: Effect of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and reduced water availability on malting quality of spring barley. KVASNÝ PRŮMYSL 66(2): 245-254, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.245.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Středa , T., Cerkal, R., Psota, V., Hájková, L., Chuchma, F., Khel, T., Vopravil, J.: Mapa kategorií rizika výskytu hlavních abiotických stresorů s potenciálním dopadem na výnos zrna ječmene jarního . Ječmenářská ročenka 2022. VÚPS, Praha, 2022, pp. 245-297, ISBN 978-80-86576-97-8.
Nesvadba, Z., Psota, V., Hartman, I.: Historie, současný stav a perspektivy šlechtění ozimého ječmene na sladovnickou jakost. Ječmenářská ročenka 2023. VÚPS, Praha , 2023, pp. 282-297, ISBN 978-80-88613-38-1.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Janovic, I., Alba-Mejía, J.E., Psota, V., Streda, T.: Seed vigour effected by total polyphenols content. MendelNet 2021 Proceedings of 28th International PhD Students Conference. Brno, Mendel University in Brno, p. 43 - 48, 2021. ISBN 978-80-7509-821-4.
Neméthová, M., Psota, V., Gregor, T.: Quality of malt made from current and historical malting barley varieties . MendelNet 2021 Proceedings of 28th International PhD Students Conference . Brno, Mendel University in Brno, p. 292 - 295, 2021. ISBN 978-80-7509-821-4.