Výzkum - Vývoj rychlých metod odhadu kvality částic škrobu z různých druhů obilnin pro zemědělství a potravinářství

Kód projektuOK 392
Název anglickyDevelopment of rapid methods for assessing the quality of starch particles from various cereal species for purposes of agricultural and food industry
PoznámkaProjekt zadán ve VUPSis kompletně.
AkronymKvalita částic škrobu
Anotace projektuTechnologická kvalita ječmene je závislá na složení a struktuře obilky, především škrobového endospermu. Hlavní složkou endospermu ječmene je škrob v podobě malých a velkých škrobových zrn v endospermu. Velká škrobová zrna tvoří 10 a malá 90 % z celkového počtu škrobových zrn v endospermu. Malá škrobová zrna jsou pevně zasazena v proteinové matrix a jsou degradována pouze povrchovou erozí. Velká škrobová zrna jsou degradována enzymaticky. Uvádí se, že asi 50 % malých škrobových zrn není převedeno do rozpustné formy. Projekt poskytne na příkladu odrůd sladovnického ječmene informace o vlivu odrůdy, prostředí a ročníku na distribuci velikostních frakcí škrobových zrn. Distribuce škrobových zrn bude dána do souvislosti s vybranými technologickými (sladařskými) parametry.
Anotace projektu anglickyThe technological quality of barley depends on the composition and structure of the caryopsis above all of the strach endosperm. The major component of the barely is starch in the form of small and large starch granules. The large granules represent 10 and smal ones 90 % of the total number of granules in the endosperm. The small granules are embedded deply within the protein matrix and degraded only by surface erosion. The large granules are degraded enzymatically. It has been reported that approximately 50 % of small starch granules is not transmitted to a soluble form. The project wil provide information about the influence of variety, environment and year on distribution of size fraction of starch granules. The distribution of starch granules will be given to connection with selected technological (malting) parameters.
Klíčová slovaJečmen, škrobová zrna, distribuce velikosti
Klíčová slova anglickyBarley, starch-granules, size distribution
Období od - do01. 01. 1999 - 31. 08. 2001
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryCB, Analytická chemie, separace; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J., Hartmann, J.: Comparison of GFFF and LALLS methods for determination of large and small starch granules in spring barley grain (Hordeum vulgare L.). Brewing Science 60(2): 60-62, 2007.

Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Wahlund, K.G., Chmelík, J., Cardot, P., Dondi, F., Karaiskakis, G., Psota, V., Reschiglian, P., Semenov, S.: Development of rapid methods for assessing the quality of starch particles from various cereal species for purposes of agricultural and food industry [Brief report]. Kvasny prumysl 50(6): 174, 2004.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Chmelík, J., Psota, V.: Characterization of starch materials from barley. European Brewery Convention. Proceedings of the 27th Congress, Cannes 1999. Zoeterwoude, EBC, p. 421-428, 1999. 90-70143-20-8.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J., Hartmann, J.: Comparison of GFFF and LALLS methods for determination of large and small starch granules in spring barley grain (Hordeum vulgare L.). Brewing Science (Monatsschrift fur Brauwissenschaft) 60(3/4): 60-62, 2007.
Psota, V., Bohačenko, I., Pytela, J., Vydrová, H., Chmelík, J.: Determination of size distribution of barley starch granules using low angle laser light scattering. Rostlinná výroba 46(10): 433-436, 2000.
Psota, V.: Quality of the Czech assortiment of varieties of malting barley. Pivarstvo 31(1-2): 47-51, 2000.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Bohačenko, I., Vydrová, H., Psota, V.: Měření distribuce velikosti škrobových zrn v obilných materiálech. Chemické Listy 94: 978-2000.
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J., Hartmann, J.: Starch granule size distribution in caryopses of selected varieties of spring barely. Monatsschrift fur Brauwissenschaft 57: 8-12, 2004.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Prokeš, J., Hřivna, L.: Vliv výživy na jakost sladovnického ječmene, sladu a piva. Pivovarský kalendář 2000. VÚPS, Praha, 1999, pp. 81-88, ISBN 80-902658-3-9.