Výzkum - Dormance obilek ječmene a její regulace

Kód projektuGA501/93/0828
Název anglickyDormancy of barley cryopses and its regulation
PoznámkaProjekt ve VUPSis kompletní.
AkronymDormance obilek
Anotace projektuNerovnoměrné klíčení při výrobě sladu v období těsně po sklizni nepříznivě ovlivňuje kvalitu sladu. Tato vlastnost je odrůdově specifická. Homogenita klíčení se zlepšuje v závislosti na čase. Cílem projektu je zkoumat a objasnit mechanizmus tzv. posklizňového dozrávání, charakterizovat jeho průběh u hlavních kultivarů sladovnického ječmene a navrhnout postupy vedoucí k eliminaci tohoto nežádoucího jevu. Současné studium transportu asimilátů, mechanizmu jejich ukládání a tvorby obilek dává předpoklad pro získání informací o tvorbě výnosu. Objasnění této problematiky může přinést významné finanční úspory ve sladovnickém a pivovarnickém průmyslu.
Anotace projektu anglickyUneven germination during malt production affects unfavorably malt quality. This is a specifically variety-related character. Malt homogeneity improves in dependence on time. The aim of the project is to explore and clarify the mechanism of a so-called post-harvest maturation, characterize its course in main malting barley cultivars and propose methods leading to the elimination of this undesirable phenomenon. Current study of the transport of assimilates, mechanism of their deposition and creation of caryopses provides a prerequisite for gaining information on yield production. Clarification of this issue can bring significant financial savings in malting and brewing industries.
Klíčová slovaječmen, klíčení, posklizňové dozrávání
Klíčová slova anglickybarley, germination, postharvest maturation
Období od - do01. 01. 1993 - 31. 12. 1995
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryEF, Botanika;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Prof. Ing. Procházka Stanislav, DrSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Hudeová, M., Psota, V., Vítková, H.: Changes in the activity of gibberellins and -amylase during post-harvest maturation of grains of spring barley. Rostlinná výroba 42(3): 101-104, 1996.
Hudeová, M., Psota, V., Vítková, H.: Activity of gibberellins in caryopses of spring barley (Hordeum vulgare L.) during post harvest maturation. Rostlinná výroba 43(5): 237-241, 1997.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V.: Dormance obilek ječmene. Fytohormony a integrita rostlin, MZLU Brno, 1996.
Hudeová, M., Psota, V., Vítková, H.: Gibereliny v obilkách ječmene jarního (Hordeum vulgare) v průběhu posklizňového dozrávání. Fytohormony a integrita rostlin, MZLU Brno, 1996.
Psota, V., Martin, J.: Změny energie a indexu klíčení v průběhu dormance u vybraných odrůd ječmene (Hordeum vulgare). Fytohormony a integrita rostlin, MZLU Brno, 1996.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Psota, V., Procházka, S.: IAA, ABA, and germination of spring barley caryopses during post-harvest maturation. Journal of the Institute of Brewing 104(2): 105-107, 1998.

Výsledky C, kapitola v knize
Citace
Šebánek, J., Psota, V.: Růstové regulátory ve vztahu k dormanci, abscisi a senescenci. In: Procházka, S., Šebánek, J. (eds.): Regulátory rostlinného růstu. Academia, Praha, 1997, pp. 312-330, ISBN 80-200-0597-8.