Výzkum - Výzkum kvality a zpracování sladařských a pivovarských surovin

Kód projektuIP 2012-2022
Název anglickyResearch of the quality and processing of malting and brewing raw materials
PoznámkaDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - institucionální podpora - v roce 2012 interní kód RO1012 dle čísla rozhodnutí o udělení IP v roce 2012, od 2013(číslo rozhodnutí RO1913 - dedikace) změna na interní kód pro VUPSIS - IP 2012-2022.Dedikace 2018-2022 dle roku rozhodnutí o udělení IP: MZE-RO1918, MZE-RO1919 atd.
AkronymIP
Anotace projektuVýzkumný záměr VÚPS je cílen na zajištění kvalitní suroviny, zdravotní nezávadnosti surovin, výrobky se zdravotním benefitem a ekologicky příznivé procesní postupy v rámci trvale udržitelného rozvoje řetězce produkce surovin a výrobků tuzemského sladařského a pivovarského průmyslu. Důraz je kladen na získání fundamentálních poznatků pro dlouhodobou udržitelnost CHZO České pivo.
Anotace projektu anglickyVÚPS research plan is aimed at ensuring the quality of raw materials, food safety, products with health benefits and environmentally friendly process practices in the frame of sustainable development of the production chain of raw materials and products in domestic malting and brewing industry. The emphasis is on obtaining the fundamental knowledge for long-term sustainability of PGI Czech beer.
Klíčová slovasladovnický ječmen, slad, chmel, pivo
Klíčová slova anglickymalting barely, malt, hops, beer
Období od - do01. 01. 2012 - 31. 12. 2022
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryCB, Analytická chemie, separace; EE, Mikrobiologie, virologie; GC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Běláková Sylvie, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čejka Pavel, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čulík Jiří, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Dienstbier Miroslav, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hašková Danuša, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Horák Tomáš , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Jurková Marie, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Kosař Karel, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Kubizniaková Petra, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Svoboda Zdeněk, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hönigová Věra, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Štěrba Karel, Ph.D.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Krescanková, K., Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Characterization of technologically utilized Saccharomyces yeast. Kvasny Prum. 61(6): 174-185, 2015.
Hartman, I.: Quality of malting barley from harvest 2013 in the Czech Republic. Kvasny Prum. 61(3): 69-74, 2015.
Mikyška, A., Jurková, M.: Evaluation of bitter acids and polyphenols content in Czech hops harvest in 2013 – part II: The content of polyphenols. Kvasny Prum. 60(7-8): 191-197, 2014.
Mikyška, A., Jurková, M.: Evaluation of bitter acids and polyphenols content in Czech hops harvest in 2013 – I: Contents of α- and β- bitter acids. Kvasny Prum. 60(4): 88-95, 2014.
Mikyška, A., Slabý, M.: Study of energy-saving wort boiling systems for Czech beer production. Kvasny Prum. 61(2): 26-33, 2015.
Benešová, K., Čumová, M., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: The occurrence of “emerging“ mycotoxins in brewing raw materials. Kvasny Prum. 61(4): 114-119, 2015.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2013. Kvasny Prum. 59(5): 118-126, 2013.
Dráb, Š., Psota, V., Frančáková, H., Sachambula, L., Hartmann, J., Tokár, M.: The dependence of malt quality on the variety and year. Kvasny Prum. 59(7-8): 182-189, 2013.
Horák, T., Čulík, J., Štěrba, K., Olšovská, J.: Advantages and disadvantages of substitution of helium as carrier gas in gas chromatography by hydrogen. Part II. – Retention time and selectivity. Kvasny Prum. 59(7-8): 198-202, 2013.
Horák, T., Čulík, J., Štěrba, K., Olšovská, J.: Advantages and disadvantages of substitution of helium as carrier gas in gas chromatography by hydrogen. Part III. – Sample introduction and detectors. Kvasny Prum. 59(9): 242-245, 2013.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of winter barley grain from the testing localities in the Czech Republic, harvest 2014. Kvasny Prum. 62(3): 94-98, 2016, DOI: 10.18832/kp2016015.
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: The occurrence of ochratoxin A in beers. Kvasny Prum. 61(2): 34-37, 2015.
Psota, V., Sachambula, L., Svorad, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic in 2013. Kvasny Prum. 59(12): 358-363, 2013.
Hartman, I.: The effect of technological characters of barley grain on malt quality. Kvasny Prum. 59(10-11): 284-287, 2013.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2015. Kvasny Prum. 61(5): 138-146, 2015.
Čejka, P., Olšovská, J.: Use of sensory analysis of beer in marketing. Kvasny Prum. 61(2): 38-45, 2015.
Olšovská, J., Matoulková, D., Čejka, P., Jurková, M.: Beer and health. Kvasny Prum. 60(7-8): 174-181, 2014.
Kopecká, J., Matoulková, D., Němec, M.: Surface characterictics and taxonomy of brewing yeasts. Kvasny Prum. 60(7-8): 182-190, 2014.
Mikyška, A., Jurková, M.: Evaluation of Czech hops harvested in 2014 – Part I: Contents of α- and β-bitter acids. Kvasny Prum. 61(4): 106-113, 2015.
Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně roku 2012. Farmář 19(3): 36-38, 2013.
Olšovská, J., Zušťáková, V., Dušek, M., Mikyška, A.: The proanthocyanidin profile in beer and its raw materials. Kvasny Prum. 61(10-11): 296-304, 2015.
Hartman, I., Helánová, A.: Výsledky průzkumu jakosti ječmene sklizně 2012 v ČR podle odrůd a regionů. Úroda 12(vědecká příloha): 387-390, 2013.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Grain quality of spring barley from the testing sites in the Czech Republic, crop 2014. Kvasny Prum. 61(12): 334-339, 2015.
Čulík, J., Horák, T., Slabý, M., Čejka, P., Olšovská, J.: Determination of short chain fatty acids isomers, the sensory active products of hops aging, in beer. Kvasny Prum. 59(4): 86-90, 2013.
Matoulková, D., Kopecká, J., Kubizniaková, P.: Brewing microbiology – Wild yeasts and methods of their detection. Kvasny Prum. 59(9): 246-257, 2013.
Jurková, M., Olšovská, J.: Determination of rebaudioside a in mixed beer, beer-based beverages and lemonades. Kvasny Prum. 61(9): 268-272, 2015.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P., Hartman, I.: Characterization of the strains isolated from kefir grains and their use for the production of beer-based fermented beverages from nontraditional cereals. Kvasny Prum. 61(10-11): 311-319, 2015.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Microbiology of brewing – lactic acid bacteria and cultivation methods of their detection – Part I. Kvasny Prum. 61(3): 76-88, 2015.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Microbiology of brewing – Strictly Anaerobic Bacteria Megasphaera, Pectinatus, Zymophilus and Selenomonas and Methods for their Detection . Kvasny Prum. 60(11-12): 285-295, 2014.
Mikyška, A., Jurková, M.: Summary evaluation of Czech hops harvested in 2015. Kvasny Prum. 62(4): 118-126, 2016, DOI: 10.18832/kp2016016.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after harvest 2015. Kvasny Prum. 62(5): 146-151, 2016, DOI: 10.18832/kp2016019.
Psota, V.: Odrůdy ječmene preferované sladovnami. Úroda 64(2): 65-68, 2016.
Psota, V., Sachambula, L., Svorad, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic in 2014. Kvasny Prum. 60(5): 123-126, 2014.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Olšovská, J.: Determination of fatty acids in beer by fast routine analyse. Kvasny Prum. 59(3): 58-62, 2013.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic in 2014. Kvasny Prum. 60(5): 114-122, 2014.
Mikyška, A., Jurková, M.: The evaluation of α- and β- bitter acid contents of Czech and Moravian hops from the 2012 harvest. Kvasny Prum. 59(4): 92-99, 2013.
Kubizniaková, P., Kopecká, J., Matoulková, D.: Wild yeasts and methods for their detection – Part II. Kvasny Prum. 60(4): 78-87, 2014.
Sachambula, L., Psota, V.: Post Harvest Maturation of the Selected Spring Barley Varieties in 2008–2011. Kvasny Prum. 60(2): 31-37, 2014.
Horák, T., Čulík, J., Štěrba, K., Olšovská, J.: Advantages and disadvatages of substitution of helium as carrier gas in gas chromatography by hydrogen. Part I. - Technical and safety aspects. Kvasny Prum. 59(6): 162-166, 2013.
Olšovská, J., Čejka, P., Čulík, J., Štěrba, K., Tenkl, L.: Rapid and simultaneous analysis of qualitative parameters of beer by FT-NIR Spectroscopy. Kvasny Prum. 61(7-8): 212-220, 2015.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Cwiková, O., Běláková, S., Benešová, K.: Monitoring of acrylamide content in selected foods. Kvasny Prum. 61(7-8): 206-211, 2015.
Psota, V., Sachambula, L., Svorad, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic in 2015. Kvasny Prum. 61(5): 147-152, 2015.
Olšovská, J., Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Dušek, M., Čejka, P., Štěrba, K.: Analysis of century old beer - chemical, sensorial and genetic profile of 100-year-old beer. Kvasný Průmysl 62(11-12): 326-334, 2016, DOI: 10.18832/kp2016032.
Hartman, I.: Quality of malting barley crop 2012 in the Czech republic. Kvasny Prum. 59(12): 364-368, 2013.
Psota, V., Sachambula, L., Svorad, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after harvest 2015. Kvasny Prum. 62(5): 152-156, 2016, DOI: 10.18832/kp2016020.
Kopecká, J., Matoulková, D., Němec, M.: Yeast and its uses. Kvasny Prum. 58(11-12): 326-335, 2012.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Brewing microbiology - lactic acid bacteria and cultivation methods for their detection – Part II. Kvasný Průmysl 62(11-12): 335-345, 2016, DOI: 10.18832/kp2016033.
Mikyška, A., Slabý, M., Jurková, M., Krofta, K., Patzak, J., Nesvadba, V.: Saaz-Late- the czech hop variety recomended for Czech beer. Kvasny Prum. 59(10-11): 296-305, 2013.
Olšovská, J., Štěrba, K., Čejka, P.: Comparison of carbon dioxide determination measured by different methods. Kvasny Prum. 59(3): 63-68, 2013.

Výsledky B, odborná kniha
Citace
Olšovská, J., Čejka, P., Štěrba, K., Slabý, M., Frantík, F. (ed.J.Olšovská.): Senzorická analýza piva. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2017, 146 pp., ISBN 978-80-86576-74-9.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Šottníková, V., Hřivna, L., Hartman, I.: Vliv odrůdy na množství škrobu a extraktu u jarního ječmene. Osivo a sadba. XI odborný a vědecký seminář. Praha, Česká zemědělská universita v Praze, p. 118-123, 2013. ISBN 978-80-213-2358-2.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Secondary contamination of beer by Pectinatus and other strict anaerobes. „2018 School of Fermentation Technology“,Advances in brewing and malting technology/Postępy w technologii browarniczej i słodowniczej. Kraków, Polsko, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw NAUKA-PRZEMYSŁ, p. 369-375, 2018. ISBN 978-83-930745-6-3.
Hartman, I., Sachambula, L., Psota, V.: Kvalita ječmene ze sklizně 2013. Kompendium 2014 ke konferenci Technologie sladovnického ječmene. Ječmen na rozcestí. Kralupy nad Vltavou, ČZU Praha, p. 8-10, 2014. ISBN 978-80-213-2441-1.
Hartman, I.: Vliv porostlosti na klíčivost sladovnického ječmene. In QUALIMA 2015 - Sborník přednášek z 24. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Pardubice, p. 54-56, 2015. ISBN 978-80-904468-6-1.
Hartman, I., Psota, V.: Sladovnický ječmen v roce 2017. Kompendium 2018. Spolek pro ječmen a slad, p. 6-9, 2018. ISBN 978-80-213-2829-7.
Hartman, I., Psota, V.: Sladovnický ječmen v roce 2021. In: Kompendium 2022 (sborník referátů) . Praha, Spolek pro ječmen a slad, p. 4-6, 2022. ISBN 978-80-213-3162-4.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2013. . QUALIMA 2013 - Sborník přednášek z 21. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů,. Pardubice, 29.-30. 10. 2013, p. 50-51, 2013. ISBN 978-80-904468-4-7 .
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2018. QUALIMA 2018 - 27. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Hradec Králové, MEZOS spol. s r.o., p. 16-19, 2018. ISBN 978-80904468-9-2, ISSN 1213-5380.
Kopecká, J., Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Němec, M.: Genotypové odlišnosti technologických kmenů kvasinek rodu Saccharomyces. Čo nového v mikrobiológii - Zborník krátkych článkov. Bratislava-Praha, Československá spoločnosť mikrobiologická, p. 98-103, 2014. ISBN 978-80-971422-2-3.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2014. In QUALIMA 2014 - Sborník přednášek z 23. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů,. Pardubice, p. 37-39, 2014. ISBN 978-80-904468-5-4.
Hartman, I., Psota, V., Sachambula, L.: Sladovnický ječmen v roce 2016. Kompendium ke konferenci „Ječmen v praxi. Klíčem k úspěchu je kvalita.“. Spolek pro ječmen a slad, p. 11-14, 2017. ISBN: 978- 80-213- 2735-1 .
Hartman, I.: Sladovnický ječmen v roce 2012. In Kompendium 2013 Intenzita a kvalita. Česká zemědělská univerzita, Praha, Sdružení pro ječmen a slad, p. 9-11, 2013. ISBN 978-80-213-2360-5 .
Faměra, O., Psota, V., Popov, M., Sachambula, L.: Využití čísla poklesu pro hodnocení vybraných vlastností sladu. Sborník XL. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014. Brno, Mendelova univerzita v Brně, ČR, p. 130-136, 2014. ISBN 978-80-7375-944-5.
Sachambula, R., Psota, V.: Kvalita zrna ječmene ze zkušebních stanovišť České republiky, sklizeň 2014. Kompendium 2015 ke konferenci „Deset let pro ječmen v praxi “. Sdružení pro ječmen a slad, JH & C, Kralupy nad Vltavou, p. 17-21, 2015. ISBN 978-80-213-2542-5.
Psota, V.: Koncentrace v pivovarském průmyslu se odrazila i ve zvýšené koncentraci sladařského průmyslu. Kompendium 2015 ke konferenci . JH & C, Kralupy nad Vltavou , Sdružení pro ječmen a slad, p. 22-26, 2015. ISBN 978-80-213-2542-5.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2017. In QUALIMA 2017 - Sborník přednášek z 26. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Pardubice, 24.-25.10.2017, p. 40-43, 2017. ISBN: 978-80- 904468-8- 5.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2016. QUALIMA 2016 - Sborník přednášek z 25. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Pardubice, p. 8-11, 25.-26.10.2016. ISBN 978-80-904468-7-8.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen v roce 2014. Kompendium 2015 ke konfrenci Deset let pro ječmen v praxi. ČZU Praha, Sdružení pro ječmen a slad, p. 14-16, 2015. ISBN 978-80-213-2542-5.
Psota, V., Sachambula, L., Hartman, I.: Vliv ošetření a stanoviště na výnos předního zrna. Kompendium 2016 ke konferenci SJS Dobrý začátek, jaký konec? Dobře zasít, dobře sklidit. JH & C,Kralupy nad Vltavou, Spolek pro ječmen a slad, p. 9-12, 2016. ISBN 978-80-213-2624-8.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2019. QUALIMA 2019 - 28. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Hradec Králové, MEZOS spol. s r.o., p. 32-34, 2019. ISBN 978-80-907649-0-3, ISSN 1213-5380.

Výsledky P, patent
Citace
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8823 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307575. ÚPV Praha, 7.11.2018.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8502. Patent č. 306926. ÚPV Praha, 9.8.2017.
Matoulková, D., Slabý, M.: Způsob pro výrobu piva a pivo vyrobené tímto způsobem. Patent č. 307794. ÚPV Praha, 27.3.2019.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8714 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307083. ÚPV Praha, 22.11.2017.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8822 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307574. ÚPV Praha, 7.11.2018.
Brányik, T., Kubizniaková, P., Slabý, M., Hanzalíková, K., Ilpars, E., Matoulková, D., Vlach, M., Veverka, L.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 9181 a jeho použití při výrobě nízkoalkoholického a nealkoholického piva. Patent č. .......... ÚPV Praha, ..................
Slabý, M., Matoulková, D., Kosař, K., Vatka, J., Koreň, J.: Spôsob prípravy alkoholického nápoja na báze piva so zníženým obsahom lepku a alkoholický nápoj na báze piva so zníženým obsahom lepku pripravený týmto spôsobom. Slovenský patent č.288926. Úrad priemyselného vlastníctva SR, 13.12.2021.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8715 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307085. ÚPV Praha, 22.11.2017.
Matoulková, D., Olšovská, J., Slabý, M., Kosař, K.: Kmen Lactobacillus sp. RIBM 2-108 a jeho použití při výrobě nealkoholických, nízkoalkoholických a alkoholických nápojů z ovocných a/nebo obilných substrátů. Patent č. 306974. ÚPV Praha, 13.9.2017.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8503. Patent č. 306927. ÚPV Praha, 9.8.2017.
Slabý, M., Matoulková, D.: Způsob výroby nealkoholického piva se sníženým obsahem glutenu a zatěžujících sacharidů, a nealkoholické pivo se sníženým obsahem glutenu a zatěžujících sacharidů připravené tímto způsobem. Patent č. 306371. ÚPV Praha, 9.11.2016.
Felsberg, J., Jelínková, M., Matoulková, D.: Způsob detekce bakterií druhu Selenomonas lacticifex. Patent č. 307973. ÚPV Praha, 15.8.2019.

Výsledky Z, poloprovoz, ověřená technologie
Citace
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8822 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8823 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),
Matoulková, D., Kylián, P., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8715 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8714 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Mikyška, A., Slabý, M., Houška, M.: Sladový sycený nápoj chmelený homogenátem čerstvého chmele. UV č.34684. ÚPV Praha, 15.12.2020.
Slabý, M., Matoulková, D., Kosař, K., Vatka, J., Koreň, J.: Alkoholický nápoj na bázi piva se sníženým obsahem lepku. UV č. 34725. ÚPV Praha, 29.12.2020.
Hartman, I.: Zařízení pro stanovení stupně domočení při máčení v procesu sladování. UV č. 36244. ÚPV Praha, 2.8.2022.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8715. UV č. 31262. ÚPV Praha, 4.12.2017.
Branyik, T., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Pivo s ovocným a kořenitým aroma. UV č. 34212. ÚPV Praha, 14.7.2020.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8822. UV č. 31550. Praha, 6.3.2018.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8823. UV č. 31551. Praha, 6.3.2018.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Slabý, M., Kylián, L.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM8714. UV č.30973. ÚPV Praha, 5.9.2017.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Nízkoalkoholický nápoj připravený zkvašováním směsi pohankového a ječného sladu kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8503. UV č. 31031. ÚPV Praha, 19.9.2017.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Nízkoalkoholický nápoj připravený zkvašováním sladiny z ovsa kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8503. UV č. 31030. ÚPV Praha, 19.9.2017.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Nízkoalkoholický nápoj připravený zkvašováním sladiny z pšenice kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8503. UV č. 31028. ÚPV Praha, 19.9.2017.
Matoulková, D., Slabý, M.: Pivo připravené ze sladu, který je z 30 až 65 % tvořený ovesným sladem. UV č. 31972. Praha, 14.8.2018.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Gabriel, P., Dienstbier, M., Smutný, V.: Optická jednotka pro vyhodnocení vlastností sladu (zrna). Gfunk.č. MOP-V1, 2021.
Dienstbier, M., Gabriel, P.: Zařízení pro řízený osvit piva v uzavřené láhvi pro vyvolání světelného poškození piva s rozšířenou detekcí světelného poškození. Gfunk.č. DLSG-V2, 2021.

Výsledky H, poskytovatelem realizované výsledky - právní předpisy a normy
Citace
ČSN 56 0186-9 Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení. ÚNMZ, Praha, 2014. Autoři: Olšovská, J., Čejka, P.,

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Jandovská, V., Dušek, M., Zemanová, S.: Stanovení kovů metodou ICP v obilovinách, chmelu, chmelových produktech a kvasnicích (Akreditovaná metodika). Osvědčení o akreditaci č. 326/2021 (Akreditace metody podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018), 15.6.2021.
Jurková, M., Čejka, P., Olšovská, J.: Stanovení celkového obsahu sacharidů v pivu.Certifikovaná metodika. MZe ČR (1/2014), 2014.
Dušek, M., Zemanová, S.: Stanovení biogenních aminů metodu HPLC-FLD v pivu (Akreditovaná metodika). Osvědčení o akreditaci č. 326/2021 (Akreditace metody podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018), 15.6.2021.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Metodika degustační soutěže ČESKÉ PIVO (Certifikovaná metodika). Státní zemědělská a potravinářská inspekce (18/2022), 2022. ISBN ISBN 978-80-86576-53-4.
Jandovská, V., Dušek, M., Zemanová, S.: Stanovení kovů metodou ICP v pitné vodě, pivu, limonádách a ciderech (Akreditovaná metodika). Osvědčení o akreditaci č. 326/2021 (Akreditace metody podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018), 15.6.2021.

Výsledky R, software
Citace
Vrzal, T., Malečková, M.: DeepReI: Deep Learning-based Gas Chromatographic Retention Index Predictor (software), 2021.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Šulcová , T.: Pivo je staré jako civilizace sama. KVASNÝ 3(1): 22-23, 2021.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně roku 2014. Farmář 21(3): 28-30, 2015.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene ze sklizně roku 2020. Úroda, LXIX(2): 24-25, 2021.
Hartman, I.: Vliv lokality, odrůdy a způsobu pěstování na porostlost zrna ječmene jarního v roce 2021. Kvasný 4(2): 4-6, 2022.
Psota, V.: Ječmen v České republice a ve světě. Agrární obzor 23(1): 8-9, 2021.
Hanzalíková, K., Šulcová, T.: Klimatická změna je častým skloňovaným pojmem, ale má vliv i na senzorické vlastnosti piva?. KVASNÝ 4(1): 12-15, 2022.
Kyselová, L.: Znáte oblíbený nápoj našich předků? . KVASNÝ 3(2): 10-11, 2021.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene . Kvasný 1(2): 27-27, 2019.
Psota, V.: Commission for quality evaluation of malting barley varieties at the RIBM,PLC. Kvasny Prum. 59(3): 76, 2013.
Novotná, J., Olšovská, J., Novák, P., Mojzes, P., Chaloupková, R., Kameník, Z., Spížek, J., Kutejová, E., Marečková, M., Tichý, P., Damborský, J.: Lincomycin Biosynthesis Involves a Tyrosine Hydroxylating Heme Protein of an Unusual Enzyme Family . Plos One, SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE 8(12): e79974-1-e79974-10, 2013, doi:10.1371/journal.pone.0079974.
Kyselová, L.: Probiotické pivo. KVASNÝ 2(2): 32-33, 2020.
Běláková, S., Benešová, K., Pernica, M., Boško, R., Svoboda, Z.: Mykotoxiny a pivo. KVASNÝ 2(5): 23-26, 2020.
Boško, R., Pernica, M., Běláková, S.: Pivo a lepek. KVASNÝ 2(5): 8-9, 2020.
Černá, S., Hrabovská, M.: Stanovení aktivity α-amylázy ve sladu metodou segmentové průtokové analýzy (SFA). KVASNÝ 3(2): 6-9, 2021.
Psota, V.: Odrůdy ječmene vhodné pro výrobu českého piva. Katalog jaro 2022. Katalog odrůd obilnin, luskovin a lnu , Praha 2021.
Kopecká, J., Matoulková, D.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Zpravodaj Československé biologické společnosti 25(1): 3-21, 2016.
Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně roku 2016. Farmář 23(3): 24-25, 2017.
Psota, V.: Ječmen, slad a pivo v ČR. Katalog odrůd obilnin, luskovin a lnu - Jaro 2021: str. 4, Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o..
Krofta, K., Patzak, J., Nesvadba, V., Mikyška, A., Slabý, M., Jurková, M.: Kazbek – a mythical mountain in the greater caucasus, and most importantly a promising Czech hop variety for brewing (not only) Czech beer. Český chmel/Czech hops 2014 : 16-25, 2014, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, ISBN 978-80-7434-161-8.
Psota, V.: Commission for quality evaluation of malting barley varieties at the RIBM, PLC. Kvasny Prum. 60(3): 71, 2014.
Slabý, M., Olšovská, J., Čejka, P.: Influence of the driving medium on the gas content in beer and on beer sensorics. Kvasny Prum. 61(6): 186-194, 2015.
Psota, V.: Commission for quality evaluation of malting barley varieties at the RIBM, PLC. Kvasny Prum. 61(4): 129, 2015.
Psota, V.: Interview with Ing. Petr Svačina, a breeder of spring barleys suitable for production of Czech Beer. Kvasny Prum. 59(12): 372-375, 2013.
Houška, M., Mikyška, A., Čermák, P.: Účinky chmele na organismy. Potravinářská revue 7: 20-23, 2015.
Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně roku 2017. Farmář 24(3): 32-34, 2018.
Olšovská, J., Vrzal, T.: Objektivní reflektometrická metoda stanovení staré chuti piva. KVASNÝ 3(1): 2-4, 2021.

Výsledky y-1, pedagogická činnost - bakalářské, diplomové, doktorské práce, oponentní posudky
Citace
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2014.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Vontrobová, E.: Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Kij, D.: Zavedení metod pro charakterizaci technologických kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: vedoucí - dizertační práce (2016-2020): Fidrich, L.: Charakterizace technologických kmenů kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2013-2015): Krescanková, K.: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích. Masarykova Univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Vontrobová, E.: Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: vedoucí - dizertační práce (2016-2020): Fidrich, L.: Charakterizace technologických kmenů kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2015-2017): Kochláňová, T.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Kij, D.: Zavedení metod pro charakterizaci technologických kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2013-2015): Krescanková, K.: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2013.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Kij, D.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Kij, D.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Vontrobová, E.: Využití Saccharomyces cerevisiae pro výrobu piva a vína. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Vontrobová, E.: Využití Saccharomyces cerevisiae pro výrobu piva a vína. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2013.
Matoulková, D.: vedoucí - bakalářská práce (2015-2016): Křesalová, K.: Bakterie ve sladařském a pivovarském provozu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: vedoucí - bakalářská práce (2015-2016): Křesalová, K.: Bakterie ve sladařském a pivovarském provozu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Psota, V.: konzultant - disertační: Korhoň, R.: Studium kvality vybraných odrůd ječmene jarního. MENDELU AF UPŠRR,
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2015-2017): Kochláňová, T.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2015-2017): Kochláňová, T.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2012.
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2011.
Olšovská, J.: vedoucí (Dušek, M. - konzultant) - diplomová práce (2013-2015): Zušťáková, V.: Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS. Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Analytická chemie, 2013.
Matoulková, D.: vedoucí - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Olšovská, J.: vedoucí (Dušek, M. - konzultant) - diplomová práce (2013-2015): Zušťáková, V.: Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS. Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Analytická chemie, 2015.
Olšovská, J.: vedoucí (Dušek, M. - konzultant) - diplomová práce (2013-2015): Zušťáková, V.: Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS. Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Analytická chemie, 2014.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2013-2015): Krescanková, K.: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích. Masarykova Univerzita Brno, Mikrobiologie, 2014.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V.: Slad a hodnocení jeho kvality. Tradiční seminář LIMAGRAIN zaměřený na sladovnický ječmen. LCEC, Větrný Jeníkov, 07. 11. 2019.
Psota, V.: Vliv sucha na kvalitu zrna sladovnického ječmene na příkladu roku 2018. "Technologická porada" firmy Sladovny Soufflet ČR, a.s., Hodonice, 21. 11. 2019.
Hartman, I.: Základní a speciální typy sladů. Pivovarské suroviny, Nošovice, 14.10.-15.10.2016.
Fiala, J.: Pivovarské kvašení, zrání piva. Stěžejní kroky při výrobě piva, mikrobiologie v pivovaru , Nošovice, 4.11. - 5.11.2016.
Matoulková, D.: Jaké jsou základní kontaminanty pivovarské výroby a jejich diagnostika. Stěžejní kroky při výrobě piva, mikrobiologie v pivovaru, Nošovice, 4.11. - 5.11.2016.
Matoulková, D.: Mikrobiologická kontaminace piva a meziproduktů - příčiny a důsledky. Stěžejní kroky při výrobě piva, mikrobiologie v pivovaru , Nošovice, 4.11. - 5.11.2016.
Čejka, P.: Analýza piva. Finální operace při výrobě piva - filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva , Nošovice, 16.12. - 17.12.2016.
Čejka, P.: Pěnivost piva - atributy a možnosti ovlivnění pěny. Finální operace při výrobě piva - filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva, Nošovice, 16.12. - 17.12.2016.
Hartman, I.: Proces sladování (máčení, klíčení, hvozdění, pražení). Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11.-12.11.2016.
Hartman, I.: Slad jako základní surovina – požadavky na vlastnosti sladu/specifikace. Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Slabý, M.: Zpracování sladu ve varně . Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Slabý, M.: Vliv výběru odrůdy na vlastnosti finálního piva . Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Mikyška, A.: Nové odrůdy chmele (české, zahraniční odrůdy, charakteristika, jejich doporučené využití). Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Mikyška, A.: Nákup chmele a jeho kontrola. Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Slabý, M.: Chmelení – různé způsoby chmelení, jejich výhody a nevýhody . Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Čejka, P.: Jak vzniká pivní pěna, proč je bílá . Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12. - 10.12.2016.
Čejka, P.: Které faktory pěnu podporují, které ji ničí. Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12. - 10.12.2016.
Slabý, M.: Kvalita pivní pěny – v on trade významný atribut kvality - může ji zničit tlačný plyn?. Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12. - 10.12.2016.
Slabý, M.: Predikce gushingu a jak mu předcházet. Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12.- 10.12.2016.
Matoulková, D.: Ze života anaerobních bakterií . Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12.-10.12.2016.
Matoulková, D., Čejka, P.: Kvasinky a „beer flavour“ . Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12. - 10.12.2016.
Matoulková, D.: Mikrobiologická kontaminace ve výrobě a tvorba cizorodých látek . Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12.-10.12.2016.
Matoulková, D.: Zásady správné hygienické praxe při výrobě a stáčení piva – prevence rozvoje mikrobiologické kontaminace . Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12. - 10.12.2016.
Matoulková, D., Kochláňová, T.: Pivovarské kvasinky, spontánní kvašení (Lambic) versus kontaminace. XI. ročník Jarní ceny českých sládků, Zvíkovské Podhradí, 2017.
Matoulková, D., Kopecká, J.: Mikrobiologická kontrola v pivovaru se zaměřením na pivu škodící mikroorganismy. IX. ročník Jarní ceny českých sládků, Zvíkovské Podhradí, 2015.
Hönigová, V.: Zdaňování piva u nás a v Evropě . Pivovarství u nás v kontextu s evropským vývojem, současnost českého pivovarství, Praha, 4.3.2017.
Hartman, I., Psota, V., Sachambula, L.: Kvalita sladovnického ječmene ze sklizně 2016. Konference „Ječmen v praxi. Klíčem k úspěchu je kvalita.“.Spolek pro ječmen a slad, 31.1.2017-Libčany, 1.2.2017-Plzeň, 2.2.2017-Vsisko, 3.2.2017-Černá Hora, 2017.
Pluháčková, H., Boško , R., Pernica, M., Běláková, S., Bjelková , M.: Obsah mykotoxínů T-2 a HT-2 v nažkách ostropestřce mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.] pomocí UPLC-MS/MS. 3rd Symposium about medicinal plants and natural medicines, Smolenice, Slovensko, 11.-13.05.2022.
Psota, V.: Porůstání, nebezpečí sklizně 2016. Sladovna Bernard, a.s., 1. 3. 2017, Rajhrad.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2019. Konference Kvalita obilovin 2019, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 14.11.2019.
Čejka, P.: Vliv genetiky na senzorické vnímání. Legislativní seminář v Želivi, 16.-.17.5. 2018 .
Dušek, M., Jandovská, V., Mikyška, A., Olšovská, J.: Rezidua pesticidů ve sladu a chmelu, jejich přenos během rmutování, chmelovaru a jejich další osud během kvašení a zrání piva. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Vrzal, T., Olšovská, J., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Vliv kmenů kvasnic na senzomický profil piva. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Olšovská, J., Straková, L., Vrzal, T., Zušťáková, V., Enge, J.: Vývoj metody predikce senzorického stárnutí piva. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11. 2019 .
Sigler, K., Matoulková, D.: Odpadní pivovarské kvasnice jako zdroj nutričně cenné kyseliny palmitolejové. 25. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 2013.
Psota, V.: Hodnocení ječmene a sladu. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 12.10.2018.
Psota, V., Svorad, M.: Výsledky štátnych odrodových skúšok po 1., 2. a 3. roku skúšania. Sladovnícka kvalita odrôd po 3. roku štátnych odrodových skúšok. Sladovnícka online konferencia: Budúcnosť pestovania sladovnického jačmeňa na Slovensku , Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Bratislava, 3. 2. 2022.
Matoulková, D.: Mikrobiologický stav restauračních výčepů. XII. ročník Jarní ceny českých sládků, Zvíkovské Podhradí, 2018.
Psota, V.: Obsah celkových polyfenolů ve sladině ve vybraném sortimentu sladovnických odrůd ječmene zkoušených v České republice. 39. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 25.10.- 26.10.2018.
Běláková, S., Psota, V.: České sladovnictví v běhu času v osmi obrazech. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeňský Prazdroj, a.s. - Pivovar Nošovice, Frýdek Místek, 22.11.2018.
Psota, V., Hartman, I., Běláková, S., Svoboda, Z., Mikulíková, R.: Co přinesl rok 2018 Sladařskému ústavu? . Hodonice, 29. 11. 2018.
Psota, V.: Jak se České pivo vaří? . Tradiční seminář firmy Selgen, Pasohlávky , 29.11.2018.
Fiala, J.: Vzdělávací procesy na VÚPS. XII. ročník Jarní ceny českých sládků, Zvíkovské Podhradí, 16.-17.3.2018.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2018. Kvalita obilovin 2018, Kroměříž, 14.11.2018.
Psota, V.: Výsledky štátnych odrodových skúšok po 1. a 2. roku skúšania. Sladovnícka kvalita odrôd po 3. roku štátnych odrodových skúšok. Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 15. 2. 2018.
Hartman, I., Psota , V.: Sladovnický ječmen v roce 2017. Konference "Systémy výživy ječmene ve variabilních podmínkách", Libčany, 2018.
Psota, V., Hartman, I.: Sladovnický ječmen v roce 2017. Konference "Systémy výživy ječmene ve variabilních podmínkách", Vsisko, 2018.
Psota, V., Hartman, I.: Sladovnický ječmen v roce 2017. Konference "Systémy výživy ječmene ve variabilních podmínkách", Černá Hora, 2018.
Kopecká, J., Matoulková, D., Němec, M., Jelínková, M., Felsberg, J.: Problematika identifikace průmyslových kmenů kvasinek. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2012.
Olšovská, J., Kameník, Z., Čejka, P., Jurková, M., Mikyška, A.: Pilot study of proanthocyanidins, isoflavonoids and prenylflavonoids in main Czech hop varieties . Proceedings of 12.International NUTRITION & DIAGNOSTICS Conference, Praha, 2012.
Psota, V.: Závislost vybraných sladovnických znaků na odrůdě. 36.Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2012.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2012. Konference Kvalita obilovin 2012, Agrotest fyto, s.r.o. a Svaz průmyslových mlýnů ČR, Kroměříž, 2012.
Boško , R., Běláková, S., Pernica, M.: Pivo a lepek. Integrovaný seminář „ŽELIV“ pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství , Klášter Želiv, 7.-8.9.2022.
Olšovská, J., Jurková, M., Čejka, P.: Energy value of beer. EBC Symposium 2016 and Members of Brewing Science meeting 2016, Wroclaw, Poland, 18-20 September 2016.
Hartman, I.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2012. QUALIMA 2012 - Sborník přednášek z 21. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů, Pardubice, p. 35-36, 2012.
Psota, V.: České pivo. Sladařský polní den, Vraný, okr. Kladno, 26. 6. 2018.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Senzomická mapa piva - teorie a praxe. 39.Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 25.10.2018.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Vliv rmutování na senzomický profil mastných kyselin v pivu. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 25.-.26.10.2018.
Olšovská, J.: Které pivo je nejlepší?. Workshop firmy Hop PRODUCT, pivovar Záhlinice, 10.11. 2018.
Olšovská, J.: Pivo a zdraví. Týden vědy a techniky, Praha, 6.11.2018.
Olšovská, J.: Senzorická analýza piva. Food Film Fest, Praha, 27.10. 2018 .
Mikyška, A.: Czech beer from the viewpoint of antiradical activity and bioactive polyphenols content. 12th International NUTRITION & DIAGNOSTICS Conference, Praha, 2012.
Psota, V.: „Ječné zrno trochu jinak“ . Schůzka pěstitelů sladovnického ječmene , Sladovna BERNARD, a.s., Rajhrad, 2013.
Vrzal , T., Enge, J., Olšovská, J.: Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence. Integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství, Želiv, 7. - 8.9.2022.
Běláková, S., Svoboda, Z.: Procesní kontaminanty ve sladu. Integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství , Želiv, 7.9.2022.
Běláková, S.: Mykotoxiny - interperetace výsledků. Integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství, Želiv , 7.9.2022.
Psota, V.: Kvalita ječmene ze sklizně 2013. Konference -Technologie sladovnického ječmene-Ječmen na rozcestí, Vsisko , 30. 1. 2014.
Psota, V., Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně 2019. Se Selgenem do Hanáckých Benátek, Litovel, 14. 11. 2019.
Kubizniaková, P., Kopecká, J., Matoulková, D.: Divoké kvasinky a metody jejich detekce – porovnání kultivačních půd. 25. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 2013.
Kopecká, J., Balážová, T., Vávrová, A., Matoulková, D., Sedláček, I., Němec, M.: Inovace výuky mikrobiologie Oddělení mikrobiologie a molekulární biotechnologie, PřF MU Brno. 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 2013.
Kopecká, J., Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Němec, M.: Genotypové odlišnosti technologických kmenů kvasinek rodu Saccharomyces. Čo nového v mikrobiológii? Konferencia pre mladých mikrobiológov, Štrbské Pleso, 2014.
Psota, V., Běláková, S., Hartman, I.: Mikroflora na povrchu zrna aneb na co zírá laborantka. 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Hönigová, V., Olšovská, J., Čejka, P.: Pozitivní vlivy umírněného pití piva. Zdravotní benefity českého piva . Tisková konference ČSPS, hotel Adria,17.7. 2013, Praha, 2013.
Kopecká, J., Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Němec, M.: PCR a restrikční analýza pivovarských a vinařských kvasinek. 25. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 2013.
Hartman, I., Psota, V., Sachambula, L.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2012. Konference SJS, 12.2.2013, Červený Újezd , 2013.
Psota, V.: Ječmen a slad trochu jinak. Integrovaný seminář. VÚPS, 23. 5. 2013, Želiv, 2013.
Kosař, K.: České pivo a suroviny pro jeho výrobu. Seminář „Od ječmene k pivu“ LCEC, 28. 11. 2013, Větrný Jeníkov , 2013.
Olšovská, J.: Czech beer and its effects on human health. 13th INDC, 26.-.29.8.2013 , Olomouc, 2013.
Olšovská, J.: České pivo – zdroj látek se zdravotním účinkem. 25.Pivovarsko - sladařské dny, Praha, 2013.
Olšovská, J., Běláková, S., Vrzal, T.: Aktivity analytických komisí EBC, MEBAK a ASBC. 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Olšovská, J., Vrzal, T.: Nová metodika degustační soutěže ČESKÉ PIVO. 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Čejka, P.: Studium specifických markerů Českého piva. 25.Pivovarsko - sladařské dny, Praha, 2013.
Hartman, I., Psota, V.: Kvalita ječmene sklizně 2013. Konference Kvalita obilovin 2013, Agrotest fyto, s.r.o., 13 .11.2013 , Kroměříž, 2013.
Mikyška, A.: Saaz late- česká odrůda chmele doporučená pro České pivo. 25. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 2013 .
Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně 2013. Konference Technologie sladovnického ječmene - Ječmen na rozcestí, Černá Hora, 29.1.2014.
Dušek, M., Ščigelová, M., Jandovská, V., Šanda, M.: Možnosti hmotnostní spektrometrie jako nástroje pro důkaz autenticity pivovarských surovin. 23. Škola hmotnostní spektrometrie, Milovy, ČR, 2022.
Psota, V.: Obilka ječmene pohled dovnitř a pohled na povrch . Prostějov, Sladovny Soufflet, a.s., 5. 2. 2014.
Psota, V.: Obilka ječmene - pohled na povrch. Vraný. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 17. 6. 2014.
Sachambula, L.: Kvalita ječmene ze sklizně 2013. Konference Technologie sladovnického ječmene-Ječmen na rozcestí, Libčany, 27. 1. 2014.
Psota, V.: Sladovnický ječmen a České pivo. Sezimovo Ústí, Selgen, a.s., 5. 2. 2014.
Psota, V.: Ječmen na rozcestí. Rajhrad, Sladovna Bernard, a.s. , 5. 2. 2014.
Psota, V.: Prezentace výsledků státních odrůdových zkoušek po prvním a druhém roce zkoušení.Sladovnická kvalita odrůd po třetím roce státních odrůdových zkoušek.. Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 20. 2. 2017.
Psota, V.: Význam odrůd ječmene z hlediska kvality a výnosů. Přednáška na sladovnické konferenci , Nitra, Košice, 2017.
Olšovská, J.: Senzorická analýza piva. Senzorické zkoušky potravin a vod, seminář ČIA, o.p.s., hotel Olšanka, Praha, 29.3.2017.
Olšovská, J.: Energy value of beer. 14th International Nutrition & Diagnostics Conference 2014, Praha, 2.9.-5.9.2014.
Hartman, I., Psota, V., Sachambula, L.: Sladovnický ječmen v roce 2016. Konference „Ječmen v praxi. Klíčem k úspěchu je kvalita.“Spolek pro ječmen a slad, Libčany, Plzeň, Vsisko, Černá hora, 31.1. , 1.2. - 3.2. 2017.
Kopecká, J., Matoulková, D., Jelínková, M., Felsberg, J., Němec, M.: Molecular characterization of brewing and wine yeast strains in the Czech Republic. 26th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Frankfurt, 2013.
Čejka, P., Fiala, J., Slabý, M.: Pěnivost piva – základní atribut kvality piva - možnosti jejího ovlivnění. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva – teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 1.-2.12.2017.
Sachambula, L.: Kvalita ječmene ze sklizně 2013. Konference Technologie sladovnického ječmene - Ječmen na rozcestí, Střelské Hoštice, 28. 1. 2014.
Vrzal, T.: Senzomika - od chemických analýz až po podstatu chuti piva. Seminář katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 8.3.2022.
Psota, V.: Kvalita sladovnického ječmene a její vliv na výroby piva a sladu. Seminář firmy Plzeňský Prazdroj, a.s. Online ječmenářský webinář , 2.12.2021, Plzeň 9,00 –10,30h ; Nošovice 13,00-14,30h .
Matoulková, D.: Mikrobiologie v minipivovarech. Jarní cena českých sládků, Zvíkovské podhradí, 2014.
Psota, V.: Obilka ječmene pohled na povrch. Tradiční ječmenářský seminář, Frýdek-Místek, 6. 11. 2014 .
Fiala, J.: Stabilizace piva. Finální operace při výrobě piva - filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva, Nošovice, 16.12. - 17.12.2016.
Psota, V.: Nové odrůdy ječmene a vliv délky sladování na kvalitu sladu. Technologická porada firmy Sladovny Soufflet ČR,a.s., Hodonice, 8.12.2014.
Olšovská, J.: Energetická hodnota piva. Integrovaný legislativní seminář VÚPS, Želiv, 29.5.-30.5.2014.
Čejka, P.: Laické senzorické testy. Integrovaný legislativní seminář VÚPS, Želiv, 29.5.-30.5.2014.
Psota, V.: Obilka ječmene pohled na povrch. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeň, 4. 11. 2014 .
Olšovská , J., Böhm, M.: Zdravotní nezávadnost českých piv - legislativní dopady, aneb jak se bránit mystifikaci konzumentů piva ze strany bulváru. 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21.-22. 10. 2021.
Hartman, I.: Druhy sladů . Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Dušek, M., Olšovská, J., Mikyška, A.: Využití spojení LC a MS v analýze piva a dalších nápojů. Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu, Plzeň,19.6. - 20.6. 2014, sborník z konference ISBN 978-80-7080-896-2.
Psota, V.: Nové odrůdy ječmene pro České pivo. Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu, Plzeň, 19.6.- 20.6. 2014, sborník z konference ISBN 978-80-7080-896-2.
Psota, V.: Koncentrace výroby sladu – požadavek na odrůdově čisté partie ječmene. Schůzka pěstitelů sladovnického ječmene, Sladovna Bernard, a.s., Rajhrad, 18. 2. 2015.
Krofta, K., Mikyška, A.: KAZBEK - česká aromatická odrůda chmele. 37. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2014.
NG, C.A., Brányik, T.: Pythium oligandrum as a biocontrol agent against Fusarium in the malting of wheat and barley. 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava - Dolní Vítkovice , 21. - 22.10.2021.
Jandovská, V., Dušek, M., Pernica, M., Olšovská, J.: Nový způsob určení odrůdové čistoty sladu na základě proteomické analýzy. 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21. - 22.10. 2021.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2014. Konference Jakost obilovin 2014, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž , 12. 11. 2014.
Hartman, I., Psota, V., Sachambula, L.: Sladovnický ječmen, sklizeň 2014 . Konference Sdružení pro ječmen a slad „Technologie sladovnického ječmene - Deset let pro ječmen v praxi“, Libčany 26. 1. 2015, Střelské Hoštice 27. 1. 2015, Černá Hora 28. 1. 2015, Vsisko 29. 1. 2015.
Psota, V.: Ječmen a slad trochu jinak. Sladařský polní den. LCEC, Plzeňský Prazdroj, Selgen, BASF, Mariánská Týnice, 20. 6. 2013.
Psota, V.: Ječné zrno trochu jinak. Schůzka pěstitelů sladovnického ječmene. Sladovna BERNARD, a.s., Rajhrad, 31.1.2013.
Psota, V.: 20 let firmy SELGEN 20 let spolupráce SELGEN – VÚPS. Výroční zasedání šlechtitelské rady fy. Selgen, a.s., Sezimovo Ústí, 2013.
Mikyška, A., Jurková, M., Hartman, I.: Studium obsahu isoflavonoidů a prenylflavonoidů se zdravotním benefitem v odrůdách ječmene a chmele určených pro České pivo a perspektivních odrůdách. XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu, Plzeň, 14-15. června 2012.
Mikulíková, R.: Pivo a celiakie. 25. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 2013.
Krescanková, K., Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Charakteristika kvasiniek rodu Saccharomyces využívaných v technológiách. XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno, 2015.
Psota, V.: Sladovnická kvalita ječmene od A do Z. Sladařský polní den, Vraný, okr. Kladno, 18. 6. 2015.
Běláková, S.: Přepěňování piva, příčiny. Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva, Praha, 9.12. - 10.12.2016.
Matoulková, D., Kopecká, J.: Cesta do hlubin „duše“ pivovarské kvasinky, aneb genetika vs. praxe. X. ročník Jarní ceny českých sládků, Zvíkovské Podhradí, 2016.
Mikyška, A.: Chmel, chmelové výrobky, požadavky při nákupu, chmelení. Pivovarské suroviny , Nošovice, 14.10. - 15.10.2016.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P., Hartman, I.: Charakteristika kmenů izolovaných z kefírových zrn a jejich využití pro výrobu fermentovaných pivních nápojů z netradičních obilovin. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 22. - 23. října 2015.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2015. Kvalita obilovin 2015, Kroměříž, 2015.
Psota, V.: Sladovnická kvalita k suchu tolerantního Tritordea, křížence pšenice a ječmene. 40. Pivovarsko-sladařský seminář , Ostrava - Vítkovice, 21. - 22. 10. 2021.
Psota, V.: Hodnocení ječmene a sladu. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 30.10.2015.
Psota, V.: Uplatnění historických krajových odrůd. Seminář firmy Selgen, a.s. , Záhlinice , 4.11.2021.
Kopecká, J., Olšovská, J., Matoulková, D.: Vliv genové exprese kvasinek na senzorický profil piva. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Zušťáková, V., Dušek, M., Olšovská, J.: Screening a kvantifikace reziduí pesticidů v jablečných cidrech. 50. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem , ČR , 23.5. - 25.5. 2022.
Dušek, M., Jandovská, V., Mikyška, A., Olšovská, J.: Profil glykosylovaných flavonoidů ve chmelu - nástroj pro identifikaci odrůdy a odrůdové čistoty chmele. 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21. - 22.10. 2021.
Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Kubizniaková, P.: Výskyt anaerobních bakterií v pivovarském provoze a rizika kontaminace piva. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Bakterie mléčného kvašení a kultivační metody jejich detekce – srovnávací studie II. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Vrzal, T., Olšovská , J., Slabý, M., Kubizniaková, P.: Sensomic characterization of lager beers fermented by different yeast strains. 14th Trends in Brewing, Leuven, Belgium, 17. - 20.10.2021.
Hanzalíková , K., Kubizniaková, P.: Divoké kvasinky v pivovarech - neverendig story?. 40.Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice,ČR, 21. - 22.10.2021.
Olšovská, J.: Profily pivních typů. 17. mezinárodní festival o gastronomii Znojemský hrozen, Znojmo, 15.-17.10. 2015.
Čejka, P.: Výběr vhodných metod k posouzení piva. Integrovaný legislativní seminář VÚPS, Želiv, 2015.
Olšovská, J.: Profil proanthokyanidinů v pivu a jeho surovinách. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Vrzal, T.: Po stopách senzomu českého piva. 40. Pivovarsko sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21. - 22.10.2021.
Psota, V.: Výsledky štátnych odrodových skúšok po 1. a 2. roku skúšania a sladovnícka kvalita odrôd po 3. roku štátnych odrodových skúšok v roce 2020. Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 12.2.2021.
Psota, V.: České výrobky s CHZO.Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Plzeň. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeň, 26.11.2015.
Psota, V.: České výrobky s CHZO. Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Radegast. Tradiční ječmenářský seminář, Frýdek Místek, 12.11.2015.
Psota, V.: Anatomie obilky ječmene. Hodonice, 14.12.2015.
Hartman, I., Psota, V.: Kvalita ječmene sklizně 2019 . Konference Sladovnický ječmen 2020 , Černá Hora, Vsisko u Olomouce, Bezno, Perknov, 20.-23. 01. 2020.
Vrzal, T.: Nové poznatky v oblasti nitrososloučenin. Integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství, Želiv, 2.9.2020.
Běláková, S., Benešová, K., Pernica, M., Boško, R.: Mykotoxiny v pivovarských surovinách a pivu. Integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství, Želiv, 2.9.2020.
Mikyška, A.: Voda v pivovaru. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 30.10. - 31.10.2015.
Olšovská, J.: Které pivo je nejlepší?. Xl. ročník mezinárodní konference amatérských sládků Kostelecké chmelovárek, Kostelec, 7.3.2020.
Hartman, I.: Technologie sladování a typy sladů. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 30.10.-31.10.2015.
Psota, V.: Kvalita zrna ječmene a sladu. Seminář klubu LOYALTY;SOUFFLET AGRO, Zaječí, 4.2.2020.
Psota, V.: Hodnocení sladu. Schůzka pěstitelů sladovnického ječmene, sladovna Bernard, Rajhrad, 5.2.2020.
Mikyška, A.: Cíle a způsoby přípravy mladiny. Výroba mladiny, kvašení, zrání piva a mikrobiologie v pivovaru -Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 20.11.-21.11. 2015.
Fiala, J.: Cíle a způsoby kvašení, zrání piva. Výroba mladiny, kvašení, zrání piva a mikrobiologie v pivovaru -Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 20.11.-21.11. 2015.
Fiala, J.: Filtrace a stabilizace. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva-Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 11.12.-12.12. 2015.
Fiala, J.: Stáčení do přepravních obalů. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva-Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 11.12.-12.12. 2015.
Čejka, P.: Základní a rozšířené pivovarské analýzy. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva-Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 11.12.-12.12. 2015.
Čejka, P.: Požadavky na skladování a přepravu, kvalita piva v trhu - on trade, off trade. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva-Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 11.12.-12.12. 2015.
Matoulková, D.: Základní kontaminanty pivovarské výroby a jejich diagnostika. Výroba mladiny, kvašení, zrání piva a mikrobiologie v pivovaru -Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 20.11.-21.11. 2015.
Matoulková, D.: Nejčastější příčiny mikrobiologické kontaminace piva a meziproduktů. Výroba mladiny, kvašení, zrání piva a mikrobiologie v pivovaru -Teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 20.11.-21.11. 2015.
Čejka, P.: Výběr vhodných metod k posouzení piva. Integrovaný legislativní seminář VÚPS, Želiv, 2015.
Psota, V.: Odrůdy po prvním a druhém roce státních odrůdových zkoušek a sladovnická kvalita odrůd po třetím roce státních odrůdových zkoušek. Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odporúčané odrody jačmeňa sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 4. 2. 2015.
Psota, V.: Vliv odrůd na zvyšování výnosů a kvalitu sladovnického ječmene, doporučená odrůdová skladba. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Nitra 9. 12. 2015, Košice 10.12.2015.
Mikyška, A.: Chmel (Humulus Lupulus L.). Nošovice, 30.10. - 31.10.2015.
Psota, V., Sachambula, L., Hartman, I.: Vliv ošetření a stanoviště na výnos předního zrna. Konference Spolek pro ječmen a slad „Dobrý začátek … jaký konec? Dobře zasít, dobře sklidit“, Slavkov u Brna 25.1.2016, Vsisko 26.1.2016, Kralovice 27.1.2016, Libčany 28.1.2016.
Psota, V.: České pivo a dekokce. Sladařský polní den, Vraný, okr. Kladno, 18.6.2016.
Psota, V.: Vizuální posouzení kvality obilky ječmene. Schůzka pěstitelů sladovnického ječmene, Sladovna Bernard, a.s., Rajhrad, 3.2.2016.
Psota, V.: Odrody po prvom a druhom roku štátnych odrodových skúšok a sladovnícka kvalita odrôd po treťom roku štátných odrodových skúšok. Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odporúčané odrody jačmeňa sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 15. 2. 2016.
Čejka, P.: Senzorické hodnocení chmelového aroma. Legislativní seminář VÚPS, Želiv, 17.5.2016.
Olšovská, J., Matoulková, J.: Cesta do historie: Analýza stoletého piva. 38.Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 26.10.2016.
Psota, V.: Výsledky státních odrůdových zkoušek po 1. a 2. roku zkoušení; Sladovnická kvalita odrůd po 3. roku státních odrůdových zkoušek . Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 28.1.2020.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Sbírka pivovarských mikroorganizmů RIBM 655. Rada genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu, Praha, 2018.
Hartman, I., Psota, V.: Kvalita ječmene sklizně 2018 v obilnářské zkušební oblasti. Konference Sladovnický ječmen 2019 , Vsisko u Olomouce 29. 1. , Černá hora 30.1., 2019.
Hartman, I., Psota, V., Sachambula, L.: Kvalita sladovnického ječmene v roce 2012. Konference SJS, 13.2.2013, Černá Hora, 2013.
Kubizniaková, P., Štulíková, K., Matoulková, D.: Saccharomyces cerevisiae "diastaticus" amolytická pivu škodící kvasinka. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Dušek, M., Olšovská, J.: Pesticide residue analysis in Hops: analysts' nightmare or unique opportunity to push pesticide residue analysis forward. North American Chemical Residue Workshop, St. Pete Beach, Florida, USA, 17.6.-20.6.2016 .
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2016. Konference Kvalita obilovin 2016, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 9. 11. 2016.
Psota, V.: Slad a hodnocení jeho kvality. Nošovice.. Tradiční ječmenářský seminář, Frýdek Místek, 24/10/2019.
Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Mitochondriální DNA pivovarských kvasinek a její využití při rozlišení kvasinek. 37. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2014.
Slabý, M.: Vliv stáčení a skladování na senzorickou stabilitu piva. Finální operace při výrobě piva - filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva, Nošovice, 16.12. - 17.12.2016.
Psota, V.: Čirost sladiny odrůd jarního ječmene zařazených do SDO. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeň, 01. 11. 2016, Frýdek Místek, 3.11.2016.
Psota, V.: Dekokce a infuze nejsou lékařské pojmy, ale metody vaření piva. Seminář Jak se České pivo vaří a jaké odrůdy ječmene, lnu a hrachu k LG patří, Větrný Jeníkov, 10. 11. 2016, Mojmírovce, 1.12.2016.
Psota, V.: Odrůdy sladovnického ječmene (vlastnosti, posklizňové dozrávání). Slad a chmel od A až do Z, Praha, 11.11. - 12.11.2016.
Olšovská, J., Štěrba, K.: Tajemství chuti piva. Týden vědy a techniky, Národní zemědělské muzeum, Praha, 12.11.2019.
Mikyška, A.: Jaké jsou požadavky na kvalitu vody (chemické, mikrobiologické) v různých fázích výroby. Pivovarské suroviny, Nošovice, 14.10. - 15.10.2016.
Hartman, I.: Technologie sladování . Pivovarské suroviny, Nošovice, 14.10.-15.10.2016.
Psota, V.: Hodnocení ječmene a sladu. Pivovarské suroviny, Nošovice, 14.10.- 15.10.2016.
Psota, V.: Slad a hodnocení jeho kvality Plzeň. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeň, 22.10.2019.
Mikyška, A.: Příprava mladiny - cíle a způsoby. Stěžejní kroky při výrobě piva, mikrobiologie v pivovaru, Nošovice, 4.11. - 5.11.2016.
Slabý, M.: Pivovarská filtrace. Finální operace při výrobě piva - filtrace,stabilizace a skladování piva, Nošovice, 16.12. - 17.12.2016.
Štěrba, K., Čejka, P.: Přítomnost kovů v pivovarském procesu – zdroje, jejich vliv na kvalitu mladiny a piva . Faktory ovlivňující senzorickou a koloidní stabilitu piva , Praha, 6.1.2017.
Olšovská, J.: Jaký vliv má teplota a čas při uskladnění piva?. Faktory ovlivňující senzorickou a koloidní stabilitu piva, Praha, 7.1.2017.
Slabý, M.: Výběr tlačných plynů a jejich vliv na kvalitu piva . Kvalita piva v on trade a off trade, Praha, 10.2.2017.
Matoulková, D.: Nealko pivo v on trade (rizika). Kvalita piva v on trade a off trade, Praha, 10.2.2017.
Olšovská, J.: Senzorická stabilita . Kvalita piva v on trade a off trade , Praha, 11.2.2017.
Fiala, J.: Základní legislativa – kategorizace, druhy piv . Pivovarství u nás v kontextu s evropským vývojem, současnost českého pivovarství, Praha, 3.3.2017.
Slabý, M.: Diverzita pivních stylů – technologie a senzorika . Pivovarství u nás v kontextu s evropským vývojem, současnost českého pivovarství, Praha, 4.3.2017.
Fiala, J.: Hlavní kvašení a dokvašování piva pomocí kvasinek Saccharomyces. Teorie a požadavky na kvalitu procesů při výrobě Českého piva , Nošovice, 9.11.2018.
Fiala, J.: Sanitační techniky nápojových cest. Profesní sdružení – Sanitace nápojových cest - valná hromada, Střítež u Jihlavy, 14.4.2018.
Psota, V.: České sladovnictví v běhu času. Schůzka pěstitelů sladovnického ječmene, Sladovna Bernard, Rajhrad , 03. 06. 2019 .
Olšovská, J., Čejka, P., Slabý, M., Štěrba, K.: Význam heterocyklických sloučenin v pivovarství. Integrovaný legislativní seminář VUPS, Želiv, 30.5.-31.5.2017.
Olšovská, J., Matoulková, D.: Journey into History - Analysis of 100-Year-Old Beer. 36th congress EBC, Ljubljana, Slovenia, 14.5.-18.5.2017.
Psota, V.: Výsledky státních odrůdových zkoušek po 1. a 2. roku zkoušení. Sladovnická kvalita odrůd po 3. roku státních odrůdových zkoušek. Odborné fórum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu „Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku“, Bratislava, 29. 1. 2019.
Krofta, K., Mikyška, A., Jurková, M., Mravcová, L., Vondráčková, P.: Stanovení hořkých látek v chmelu - vliv ročníku a stáří chmele. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 26. - 27. 10. 2017.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Secondary contamination of beer by Pectinatus and other strict anaerobes. 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Olšovská, J.: Optimalizace metody objektivního stanovení senzorického profilu piva. Legislativní seminář VÚPS, Želiv, 17.5.2016.
Fiala, J., Slabý, M.: Stabilizace a stáčení do přepravních obalů. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva – teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 1.12.2017.
Matoulková, D.: Nejčastější příčiny mikrobiologické kontaminace piva a meziproduktů. Teorie a požadavky na kvalitu procesů při výrobě Českého piva , Nošovice, 10.11.2018.
Štěrba, K., Olšovská, J., Vrzal, T., Čulík, J., Čejka, P., Slabý, M.: Heterocykly a jejich osud při výrobě piva. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Matoulková, D.: Základní kontaminanty pivovarské výroby a jejich diagnostika. Teorie a požadavky na kvalitu procesů při výrobě Českého piva , Nošovice, 10.11.2018.
Mikyška, A.: Cíle a způsoby přípravy mladiny. Teorie a požadavky na kvalitu procesů při výrobě Českého piva, Nošovice, 9.11.2018.
Hartman, I.: Technologie sladování. Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Plzeň. Školící modul I. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 13. 10. 2017.
Hartman, I.: Typy a druhy sladu. Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Plzeň. Školící modul I. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 13. 10. 2017.
Hartman, I.: Jak vzniká nové pivo. Přednáška pro Klub UNESCO Kroměříž, sekce propagace vědy a techniky, Kroměříž, 9.11.2017.
Mikyška, A.: Základní požadavky na kvalitu vody (chemické, mikrobiologické) v různých fázích výroby. Suroviny pro výrobu piva – voda, chmel, ječmen, slad, Nošovice, 14.10.2017.
Fiala, J.: Cíle a způsoby kvašení, zrání piva. Výroba mladiny, kvašení, dokvašování (zrání piva), mikrobiologie v pivovaru - teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 10.11.2017.
Slabý, M.: Filtrace piva. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva – teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice , 1.12.2017.
Čejka, P.: Základní a rozšířené pivovarské analýzy. Pěnivost piva – základní atribut kvality piva - možnosti jejího ovlivnění. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva – teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 2.12.2017.
Olšovská, J.: Úvod do senzorické analýzy. Senzorické hodnocení piva, Nošovice, 27.-28.1.2017.
Štěrba, K.: Kruhové schéma EBC. Senzorické hodnocení piva, Nošovice, 28.1.2017.
Mikyška, A.: Chmel, chmelové výrobky, požadavky při nákupu, chmelení. Pivovarské suroviny a České pivo, Nošovice , 12. - 13.10.2018.
Olšovská, J.: Vliv nadměrné tepelné zátěže na senzorickou stabilitu piva (varní proces, pasterace piva) . Faktory ovlivňující senzorickou a koloidní stabilitu piva , Praha, 7.1.2017.
Čejka, P.: Koloidní stabilita piva . Faktory ovlivňující senzorickou a koloidní stabilitu piva, Praha, 7.1.2017.
Matoulková, D.: Sanitace a mikrobiologie výčepních zařízení . Kvalita piva v on trade a off trade, Praha, 10.2.2017.
Olšovská, J., Slabý, M.: Přeprava, skladování piva . Kvalita piva v on trade a off trade , Praha, 11.2.2017.
Fiala, J.: Aktuální výsledky pivovarsko-sladařského průmyslu . Pivovarství u nás v kontextu s evropským vývojem, současnost českého pivovarství, Praha, 3.3.2017.
Psota, V., Hartman, I.: Vliv jednotlivých chyb zrna ječmene na kvalitu sladu. Heineken Slovensko Sladovne, a.s. , 31.5.2018 Hurbanovo.
Matoulková, D., Brányik, T.: Incidence of strictly anaerobic bacteria in brewery bottling halls – risks and solutions. "Pivo, pivovarske sirovine i oprema", Zrenjanin, Srbija, 2022.
Mikyška, A.: Chmel, chmelové výrobky, požadavky při nákupu, chmelení. Suroviny pro výrobu piva – voda, chmel, ječmen, slad, Nošovice, 14.10.2017.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Mikrobiologie výčepních zařízení. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Pivovarská mikrobiologie – mléčné bakterie a kultivační metody jejich detekce. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Matoulková, D.: Základní kontaminanty pivovarské výroby a jejich diagnostika. Výroba mladiny, kvašení, dokvašování (zrání piva), mikrobiologie v pivovaru - teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 11.11.2017.
Psota, V.: Hodnocení ječmene a sladu. Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Plzeň. Školící modul I. Suroviny pro výrobu piva, Nošovice, 2017.
Psota, V.: Klíčivost ječmene – stanovení pádového čísla. Odborný seminář Kontrola kvality ve sladovnictví a pivovarnictví. O.K.SERVIS BioPro, MENDELU, Brno, 2017.
Psota, V., Hartman, I.: Kvalita ječmene ze sklizně 2017. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeň 31.10., Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Radegast, Frýdek Místek, 2.11.2017.
Psota, V.: Produkce ječmene a sladu. Sladařský polní den, Vraný, okr. Kladno, 25. 6. 2019.
Psota, V.: Volný aminodusík ve sladině sladovnických odrůd ječmene zkoušených v České republice. Konference 27. Pivovarsko sladařské dny, Olomouc, 2017.
Brányik, T., Psota, V.: Klimatická změna aneb riziko pro pěstování kvalitního sladovnického ječmene . Seminář: Od zrnka až po půllitr - budoucnost českého piva, Zemědělský výbor a Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR ve spolupráci s ČSPaS. Praha, 22.6.2022.
Psota, V., Hartman, I., Svoboda, Z., Mikulíková, R.: Co přinesl rok 2017 Sladařskému ústavu?. "Technologická porada" firmy Sladovny Soufflet ČR, a.s., Hodonice, 2017.
Psota, V.: České sladovnictví v běhu času v osmi kapitolách. Konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, VÚP Troubsko, Brno, 22.11.2018.
Psota, V.: Dormance - posklizňové dozrávání - porůstání. Sladařský polní den, Vraný, okr. Kladno, 27.6.2017.
Hartman, I.: Kvalita ječmene sklizně 2017. Konference Kvalita obilovin 2017, Agrotest fyto, s.r.o, Kroměříž, 8.11.2017.
Svoboda, Z., Mikulíková, R..: Procesní kontaminant 3-MPCD ve sladu?. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 26.10.-27.10.2017.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Bakterie mléčného kvašení a kultivační metody jejich detekce – srovnávací studie. 37. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2014.
Olšovská, J.: Ověření zdravotní nezávadnosti piva. Soutěž piv "Cena jarních sládků", Zvíkovské Podhradí, 18.3.2016.
Mikyška, A., Dušek, M., Jurková, M., Vrzal, T.: Studium obsahu flavonoidů a prenylflavonoidy v českých odrůdách chmele. 27. Pivovarsko sladařské dny, Olomouc , 26-27.10.2017.
Mikyška, A.: Cíle a způsoby přípravy mladiny. Výroba mladiny, kvašení, dokvašování (zrání piva), mikrobiologie v pivovaru - teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 10.11.2017.
Matoulková, D.: Nejčastější příčiny mikrobiologické kontaminace piva a meziproduktů. Výroba mladiny, kvašení, dokvašování (zrání piva), mikrobiologie v pivovaru - teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 11.11.2017.
Fiala, J.: Požadavky na skladování a přepravu, kvalita piva v trhu - on trade, off trade. Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva – teorie a požadavky na kvalitu procesů, Nošovice, 2.12.2017.
Čejka, P.: Základní a cizí chutě a vůně v pivu, jejich původ. Senzorické hodnocení piva, Nošovice, 27.1.2017.
Štěrba, K.: Technické podmínky degustace. Senzorické hodnocení piva, Nošovice, 28.1.2017.

Výsledky y-2, pedagogická činnost - přednášky pro studenty
Citace
Psota, V.: Biotechnologie potravin a nápojů rostlinného původu. Předmět: Rostlinné biotechnologie v praxi, MENDELU v Brně, studijní obor N-FYTO-Biotechnologie rostlin 2. ročník magisterského studia, 8. 3. 2017.
Psota, V.: Biotechnologie potravin a nápojů rostlinného původu. Předmět: Rostlinné biotechnologie v praxi, MENDELU v Brně, studijní obor N-FYTO-Biotechnologie rostlin 2. ročník magisterského studia, 21. 3. 2018. .
Psota, V., Mikyška, A.: Pivo – suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Předmět: Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, suchých plodů, hub a výrobků z nich, studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník navazujícího magisterského programu, VFU Brno, 2. 3. a 24.10.2017 .
Psota, V.: Slad a sladovnictví, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Předmět: Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, suchých plodů, hub a výrobků z nich, studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník navazujícího magisterského programu, VFU Brno, 2. 3. 2017.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování. AF MENDELU, Brno, 14. 11. 2013.
Psota, V.: Biotechnologie potravin a nápojů. AF MENDELU, Brno, 27. 3. 2013 .
Hartman, I.: Kvalitativní parametry ječmene a sladu, pivovarství a sladařství v ČR. AF MENDELU, Brno, předmět Hodnocení zemědělských produktů, 3. 12. 2014.
Psota, V., Mikyška, A.: Pivo – suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. VFU Brno, 19. 11. 2019.
Psota, V.: Ječmen jako surovina pro potravinářský průmysl.Předmět: Hodnocení zemědělských produktů. MENDELU Brno,studijní obor B-TP-TP Technologie potravin, 2. ročník bakalářského studia, 16. 11. 2016.
Psota, V.: Pivo - slad a suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. VFU Brno, 12. 11. 2019.
Hartman, I.: Hodnocení kvality sklizně sladovnického ječmene a požadavky CHZO České pivo. AF MENDELU, Brno, 24. 2. 2016.
Psota, V.: Pivo - slad a suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Předmět: Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, suchých plodů, hub a výrobků z nich, studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník navazujícího magisterského programu, VFU Brno, 3. 3. 2016 .
Psota, V.: Slad a sladovnictví, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. VFU Brno, 16. 10. 2018.
Hartman, I.: Historie a současnost pivovarství a sladařství v českých zemích. AF MENDELU, 19. 4. 2017.
Mikulíková, R.: Kontaminanty v pivovarství. Přednáška pro studenty UTB ve Zlíně, 10.12.2013.
Mikulíková, R.: Kontaminanty v pivovarství. Přednáška pro studenty MENDELU v Brně , 2.12.2013.
Hartman, I.: Hodnocení kvality sklizně sladovnického ječmene a požadavky CHZO České pivo. AF MENDELU, 22. 2. 2017 .
Psota, V.: Biotechnologie rostlin v zemědělství. Předmět: Rostlinné biotechnologie v praxi, MENDELU v Brně, studijní obor N-FYTO-Biotechnologie rostlin 2. ročník magisterského studia, 2. 3. 2016.
Psota, V.: Potraviny rostlinného původu - ječmen a slad trochu jinak.Předmět: Druhy a složení potravin, studijní obor: Veterinární hygiena a ekologie 1. ročník magisterského studia.. VFU Brno, 18. 11. 2015,
Hartman, I.: Hodnocení kvality sklizně sladovnického ječmene a požadavky CHZO České pivo. AF MENDELU v rámci předmětu Technologie kvasného průmyslu, 4. 3. 2015.
Psota, V.: Tradiční a nové biotechnologie používané při výrobě potravin a nápojů z rostlinných surovin. Předmět: Rostlinné biotechnologie v praxi, MENDELU v Brně, studijní obor N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin 2. ročník magisterského studia , 4. 3. 2015.
Psota, V.: Pivo - slad a suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Předmět: Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, suchých plodů, hub a výrobků z nich, studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník navazujícího magisterského programu, VFU Brno , 12. 3. 2015.
Mikulíková, R.: Kontaminanty v pivovarství. SPŠCH Brno, 21.1.2014.
Hartman, I.: Hodnocení kvality sklizně ječmene 2014. AF MENDELU, Brno, předmět Tvorba výnosu polních plodin, 8. 10. 2014.
Psota, V.: Pivo - slad a suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník, 27. 2. 2014.
Psota, V.: Ječmen význam - kvalita - odrůdy,Předmět: Pěstování zrnin, MENDELU v Brně, studijní obory Fytotechnika, Rostlinolékařství 2. ročník magisterského studia. Brno, 26. 4. 2018.
Psota, V.: Pivo - slad a suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Předmět: Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, suchých plodů, hub a výrobků z nich, studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin. VFU Brno, 4.3. a 17.10.2017.
Hartman, I.: Hodnocení kvality sklizně sladovnického ječmene a požadavky CHZO České pivo. AF MENDELU, Brno, 6. 3. 2019.
Hartman, I.: Hodnocení kvality sklizně sladovnického ječmene a požadavky CHZO České pivo. Přednášky pro studenty MENDELU v rámci předmětu Technologie kvasného průmyslu. Brno, 20. 3. 2013 .
Psota, V.: Pivo – suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. VFU Brno, 23. 10. 2018.
Čejka, P., Štěrba, K.: Senzorická analýza piva. Seminář pro studenty VŠCHT, Praha, 19.12. 2014.
Psota, V.: Biotechnologie potravin a nápojů rostlinného původu. MENDELU v Brně, studijní obor N-FYTO-Biotechnologie rostlin 2. ročník magisterského studia, 13. 3. 2019.
Slabý, M.: Senzorická analýza piva. Seminář pro studenty České zemědělské univerzity,Praha, 29.10. 2014.
Psota, V.: Biotechnologie potravin a nápojů. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Biotechnologie rostlin 2. ročník, 27. 2. 2014.
Olšovská, J.: Energetická hodnota piva. Seminář analytické katedry PřF UK, Praha, 2014.
Psota, V.: Ječmen význam - kvalita - odrůdy. MENDELU v Brně, studijní obory Fytotechnika, Rostlinolékařství 2. ročník magisterského studia, předmět: Pěstování zrnin, 11. 4. 2019.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Dušek, M., Jandovská, V., Kalachová, K., Olšovská, J.: Comparative Study of Three Sample Preparation Methods for Multi-residue Extraction of Pesticide Residues in Hop Samples. Food Analytical Methods 13(2): 503-515, 2020, DOI:10.1007/s12161-019-01658-6, Q2.
Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D., Čejka, P., Jelínková, M., Felsberg, J., Sigler, K.: Effect of growth conditions on flocculation and cell surface hydrophobicity of brewer’s yeast. Journal of the American Society of Brewing Chemists 73(2): 143-150, 2015, DOI: 10.1094/ASBCJ-2015-0324-01.
Jurková, M., Horák, T., Hašková, D., Čulík, J., Čejka, P., Kellner, V.: Control of antioxidant beer activity by the mashing process. J. Inst. Brew 118(2): 230-235, 2012.
Kubizniaková, P., Vontrobová, E., Vrzal, T., Matoulková, D.: Brewing microbiology - lactic acid bacteria and cultivation methods of their detection – Part III. Kvasny Prum 63(6): 307-313, 2017, DOI: 10.18832/kp201730.
Řezanka, T., Matoulková, D., Kolouchová, I., Masák, J., Viden, I., Sigler, K.: Extraction of brewer’s yeasts using different methods of cell disruption for practical biodiesel production. Folia Microbiologica 60(3): 225-234, 2015, DOI: 10.1007/s12223-014-0360-0.
Řezanka, T., Matoulková, D., Kolouchová, I., Masák, J., Sigler, K.: Brewer´s yeast as a new source of palmitoleic acid - analysis of triacylglycerols by LC-MS. Journal of the American Oil Chemists’ Society 90(9): 1327-1342, 2013.
Olšovská, J., Kameník, Z., Čejka, P., Jurková, M., Mikyška, A.: Ultra-high-performance liquid chromatography profiling method for chemical screening of proanthocyanidins in Czech hops. Talanta 116(15): 919-926, 2013.
Čejka, Pavel., Čulík, Jiří., Horák, Tomáš., Jurková, Marie., Olšovská, Jana.: Use of chemical indicators of beer aging for ex-post checking of storage conditions and prediction of the sensory stability of beer. J.Agric.Food Chem, 61(51): 12670-12675, 2013.
Kopecká, J., Matoulková, D., Němec, M., Jelínková, M., Felsberg, J.: Comparison of DNA extraction methods in terms of yield, purity, long-term storage and downstream manipulation with brewer’s yeast chromosomal DNA. Journal of the American Society of Brewing Chemists 72(1): 1-5, 2014, DOI:10.1094/ASBCJ-2014-0110-01.
Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Comparison of DNA-based techniques for differentiation of production strains of ale and lager brewing yeast. Journal of Applied Microbiology 120: 1561-1573, 2016, DOI: 10.1111/jam.13116.
Olšovská, J., Čejka, P., Sigler, K., Hönigová, V.: The Phenomenon of Czech Beer: a review. Czech J. Food Sci. 32(4): 309-319, 2014.
Jurková, M., Čejka, P., Štěrba, K., Olšovská, J.: Determination of total carbohydrate content in beer using its pre-column enzymatic cleavage and HPLC-RI. Food Analytical Methods 7(8): 1677-1686, 2014, DOI: 10.1007/s12161-014-9805-y.
Štěrba, K., Čejka, P., Čulík, J., Jurková, M., Krofta, K., Pavlovič, M., Mikyška, A., Olšovská, J.: Determination of linalool in different hop varieties using a new method based on fluidized-bed extraction with gas chromatographic–mass spectrometric detection. J. Am. Soc. Brew. Chem. 73(2): 151-158, 2015, DOI: 10.1094/ASBCJ-2015-0406-01.
Olšovská, J., Štěrba, K., Pavlovič, M., Čejka, P.: Determination of the energy value of beer. J. Am. Soc. Brew. Chem. 73(2): 165-169, 2015, DOI: 10.1094/ASBCJ-2015-0322-01 .
Šedo, O., Kořán, M., Jakešová, M., Mikulíková, R., Boháč, M., Zdráhal, Z.: Rapid assignment of malting barley varieties by matrix-assisted laser desorption–ionisation – Time-of-flight massspectrometry. Food Chemistry 2016(Sep 1): 124-130, 2016. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.03.056.
Krofta, K., Mikyška, A., Jurková, M., Mravcová, L., Vondráčková, P.: Determination of Bitter Compounds in Hops – Effect of Crop Year and Hops Age. Kvasny Prum. 63(5): 241-247, 2017, DOI: 10.18832/kp201725.
Bittner, M., Strejc, J., Matoulková, D., Kolská, Z., Pustelníková, L., Brányik, T.: Adhesion of Megasphaera cerevisiae onto solid surfaces mimicking materials used in breweries. J. Inst. Brew. 123(2): 204-210, DOI: 10.1002/jib.415.
Olšovská, J., Matoulková, D., Dušek, M., Felsberg, J., Jelínková, M., Čejka, P., Štěrba, K.: Analysis of 100-years-old beer originated from the Czech Republic. J. Agric. Food Chem. 65(16): 3341-3350, 2017, DOI: 10.1021/acs.jafc.6b05706.
Komprda, T., Přidal, A., Mikulíková, R., Svoboda, Z., Cwiková, O., Nedomová, Š., Sýkora, V.: A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in gingerbread without compromising sensory quality. J. Sci. Food Agric. 97(3): 889-895, 2017, DOI:10.1002/jsfa.7811.
Kyselová , L., Vítová, M., Řezanka, T.: Very long chain fatty acids . Progress in Lipid Research 87(July 2022)101180, 2022, DOI: 10.1016/j.plipres.2022.101180, Q1.
Methner , Y., Hutzler, M., Matoulková, D., Jacob, F., Michel, M.: Screening for the Brewing Ability of Different Non-Saccharomyces Yeasts. Fermentation 5(4): 101-Open Access, 2019.
Benešová, K., Boško, R., Běláková, S., Pluháčková, H., Křápek, M., Pernica, M., Svoboda, Z.: Natural contamination of Czech malting barley with mycotoxins in connection with climate variability . Food Control 140(October 2022)109139, 2022, DOI:10.1016/j.foodcont.2022.109139, Q1.
Bolechová, M., Benešová, K., Běláková, S., Čáslavský, J., Pospíchalová, M., Mikulíková, R.: Determination of seventeen mycotoxins in barley and malt in the Czech Republic. Food Control 47(1): 108-113, 2015.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after harvest 2017. KVASNÝ PRŮMYSL 64(3): 111-116, 2018, DOI:10.18832/kp201818.
Mikyška, A., Jurková, M.: Evaluation of alpha- and beta-bitter acids content in harvest of Czech hops in 2017. KVASNÝ PRŮMYSL 64(3): 122-130, 2018, DOI: 10.18832/kp201815 .
Hartman, I.: Quality of malting barley grain in the Czech Republic, crop 2017 . KVASNÝ PRŮMYSL 64(6): 297-301, 2018, DOI: 10.18832/kp201834.
Psota, V., Dvořáková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after harvest 2017. KVASNÝ PRŮMYSL 64(3): 102-110, 2018, DOI:10.18832/kp201817.
Matoulková, D., Vontrobová, E., Brožová, M., Kubizniaková, P.: Microbiology of brewery production – bacteria of the order Enterobacterales . KVASNÝ PRŮMYSL 64(4): 161-166, 2018, DOI:10.18832/kp201824.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: 3-MCPD process contaminant in malt . KVASNÝ PRŮMYSL 64(1): 6-9, 2018, DOI: 10.18832/kp201802.
Psota, V., Krajčovič, T., Križanová, K., Sachambula, L.: History and progress of barley breeding in Sladkovicovo. Kvasny Prum. 63(2): 70-80, 2017, DOI: 10.18832/kp201710.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after harvest 2016. Kvasny Prum. 63(3): 110-117, 2017, DOI: 10.18832/kp201712.
Mikyška, A., Dušek, M., Jurková, M.: Evaluation of α- and β-bitter acids content in harvest of czech Hops in 2016. Kvasny Prum. 63(4): 190-198, 2017, DOI: 10.18832/kp201721.
Vontrobová, E., Kopecká, J., Rotková, G., Matoulková, D.: Factors influencing the production of sensory active substances in brewer’s and wine yeast. Kvasny Prum. 63(4): 173-80, 2017, DOI: 10.18832/kp201720.
Hartman, I.: Malting barley grain quality in the Czech Republic, crop 2016. Kvasny Prum. 63(2): 64-69, 2017, DOI: 10.18832/kp201709.
Kopecká, J., Kubizniaková, P., Fidrich, L., Matoulková, D.: Storage of pitching yeast in brewery. Kvasny Prum. 63(2): 52-56, 2017, DOI: 10.18832/kp201707.
Psota, V., Sachambula, L., Svorad, M., Musilová, M.: The barley variety registered in the Slovak republic after harvest 2016. Kvasny Prum. 63(3): 118-120, 2017, DOI: 10.18832/kp201713.
Mikyška, A., Vrzal, T., Dušek, M., Jurková, M.: Factors affecting the polyphenol compounds and antiradical activity of hops: Long-term study of Czech hop varieties . KVASNÝ PRŮMYSL 64(6): 323-330, 2018, DOI: 10.18832/kp201839.
Pernica, M., Piacentini, Karim C., Benešová, K., Čáslavský, J., Běláková, S.: Analytical techniques for determinationof mycotoxins in barley, malt and beer: A review. KVASNÝ PRŮMYSL 65(2): 46-57, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.46 .
Krofta, K., Houška, M., Mikyška, A., Čermák, P.: Changes in the composition of hop secondary metabolites induced by high hydrostatic pressure. J. Inst. Brew. 124: 158-172, 2018, DOI:10.1002/jib.481 .
Mikyška, A., Jurková, M.: Analysis and prognosis of bitter acids content in Czech hop varieties - year 2018 and long-term comparisons and trends. KVASNÝ PRŮMYSL 65(1): 23-31, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.23 .
Krofta, K., Patzak, J., Sedlák, T., Mikyška, A., Štěrba, K., Jurková, M.: Kazbek - The First Czech Aroma . KVASNÝ PRŮMYSL 65(2): 72-83, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.72.
Psota, V., Dvořáčková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after harvest 2018. KVASNÝ PRŮMYSL 65(3): 97-105, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.97.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after harvest 2018. KVASNÝ PRŮMYSL 65(3): 106-110, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.106.
Olšovská, J., Horák, T., Štěrba, K.: A novel method of furan determination in beer using gas chromatography with a flame ionization detector. KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 174-177, 2019, DOI: 10.18832/kp2019.65.174 .
Mikyška , A., Jurková, M., Horák, T., Slabý, M.: Study of the influence of hop polyphenols on the sensory stability of lager beer. European Food Research and Technology 248(2): 533-542, 2022, DOI:10.1007/s00217-021-03900-0, Q2.
Mikyška, A., Dušek, M.: How wort boiling process affects flavonoid polyphenols in beer. KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 192-200, 2019, DOI: 10.18832/kp2019.65.192 .
Mikyška, A., Jurková, M.: Varietal specificity of polyphenols, free phenolics and antioxidant potential in hops. KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 178-185, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.178 .
Ščigelová, M., Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J.: Proteomic Analysis of Wort with Focus on Potential Differentiation of Malting Barley Cultivars . KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 186-191, 2019, DOI: 10.18832/kp2019.65.186 .
Strejc, J., Kyselová, L., Čadková, A., Matoulková, D., Potočář, T., Brányik, T.: Experimental adhesion of Geobacillus stearothermophilus and Anoxybacillus flavithermus to stainless steel compared with predictions from interaction models. Chemical Papers (74): 297-304, 2020, DOI: 10.1007/s11696-019-00880-0.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Benešová, K., Běláková, S.: The occurrence of the selected Fusarium mycotoxins in Czech malting barley, harvested in 2012–2017. Czech Journal of Food Sciences 37(6): 439-445, 2019, DOI:10.17221/317/2018-CJFS.
Iwase, C.H.T., Piacentini, K.C., Giomo, P.P., Čumová, M., Wawroszová, S., Běláková, S., Minella, E., Rocha, L.O.: Characterization of the Fusarium sambucinum species complex and detection of multiple mycotoxins in Brazilian barley samples. Food Research International 136(October 2020)2020, DOI:10.1016/j.foodres.2020.109336, Q1.
Potočář, T., Leite, L.S., Daniel, L.A., Pivokoňský, M., Matoulková, D., Brányik, T.: Cooking oil-surfactant emulsion in water for harvesting Chlorella vulgaris by sedimentation or flotation. Bioresource Technology 3112020, DOI:10.1016/j.biortech.2020.123508, Q1.
Dlouhá , R., Petřeková, K., Hartman, I., Šimek, J., Hertel, V.: Nutrition and Sensory Evaluation of Germinated Cereals and Pseudocereals . KVASNÝ PRŮMYSL 66(3): 287-295, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.287.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M., Halásová, V.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after the harvest of 2019. KVASNÝ PRŮMYSL 66(2): 255-260, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.255.
Psota, V., Dvořáčková, O., Musilová, M., Nečas, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after the harvest of 2019. KVASNÝ PRŮMYSL 66(3): 277-286, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.277.
Štěrba, K., Čejka, P., Olšovská, J.: Influence of beer and wort sample freezing on the result of analysis. KVASNÝ PRŮMYSL 66(4): 307-313, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.307.
Pernica, M., Boško, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Monitoring of gluten in Czech commercial beers . CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES 38(4): 255-258, 2020, DOI: 10.17221/61/2020-CJFS.
Pluháčková, H., Gregor, T., Boško, R., Běláková, S., Svoboda, Z., Benešová, K.: Fortification of Beer with Extracts of the Selected Czech Medicinal Herbs and Plants . KVASNÝ PRŮMYSL 66(4): 314-319, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.314 .
Pernica, M., Martiník, J., Boško, R., Zušťáková, V., Benešová, K., Běláková, S.: Determination of patulin and hydroxymethylfurfural in beverages by UPLC-PDA. World Mycotoxin Journal 14(1): 41-48, 2021, DOI:10.3920/WMJ2020.2587, Q2.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Development of a method for melamine determination in beer and beer-type beverages by GC-MS/MS. KVASNÝ PRŮMYSL 66(5): 331-335, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.331 .
Straková, L., Nesvadba, V., Křivánek, J., Slabý, M., Vrzal, T., Charvátová, J., Cerkal, R., Olšovská, J.: Sensorial character of beer dry hopped with new Czech genotypes of hops with a specific flavor . KVASNÝ PRŮMYSL 66(6): 372-381, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.372.
Horák, T., Olšovská, J.: Phthalates in Beverages – A Review . KVASNÝ PRŮMYSL 66(3): 264-269, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.264.
Kubizniaková, P., Brožová, M., Štulíková, K., Vontrobová, E., Hanzalíková, K., Matoulková, D.: Microbiology of brewing production - bacteria of the order Enterobacterales and culture methods for their detection. KVASNÝ PRŮMYSL 66(5): 345-350, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.345.
Dušek, M., Jandovská, V., Mikyška, A., Olšovská, J.: Novel and efficient approach to identify hop cultivars (Humulus lupulus L.) using cultivar identification diagram strategy based on fingerprint of flavonol di- and tri-O-glycosides. European Food Research and Technology 247: 651-662, 2021, DOI: 10.1007/s00217-020-03653-2, Q2.
Vrzal, T., Malečková, M., Olšovská, J.: DeepReI: Deep learning-based gas chromatographic retention index. Analytica Chimica Acta 1147: 64-71, 2021, DOI: 10.1016/j.aca.2020.12.043.
Olšovská, J., Štěrba, K., Slabý, M., Vrzal, T.: Novel method for determination of heterocyclic compounds and their impact in brewing technology. KVASNÝ PRŮMYSL 67(2): 417-421, 2021, DOI: 10.18832/kp2021.67.417 .
Piacentini, K.C., Běláková, S., Rocha, L.O., Savi, G.D., Benešová, K., Pernica, M., Hartman, I., Čáslavský, J., Correa, B.: Gushing phenomenon and gene Hyd5 from Fusarium species in barely samples from Brazil.. KVASNÝ PRŮMYSL 67(2): 435-441, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.435 .
Štulíková, K., Vrzal, T., Kubizniaková, P., Enge, J., Matoulková, D., Brányik, T.: Spoilage of bottled lager beer contaminated with Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus. Journal of the Institute of Brewing 127(3): 256-261, 2021, DOI 10.1002/jib.653.
Mikyška, A., Štěrba, K., Slabý, M., Jurková, M., Kopecký, A., Kroupa, F.: Saaz Special – another hop variety recommended for Czech beer. KVASNÝ PRŮMYSL 67(1): 409-416, 2021, DOI: 10.18832/kp2021.67.409 .
Kinčl, T., Dostálek, P., Brányik, T., Olšovská , J.: High-gravity brewing without adjuncts – The effect on beer parameters . LWT 148(August 2021)2021, DOI:10.1016/j.lwt.2021.111755.
Dušek, M., Běláková, S., Piacentini, K.C., Jandovská, V.: Fate and behavior of field-applied pesticides during malting and mashing processess. Journal of Agricultural and Food Chemistry 69(31): 8649-8659, 2021, DOI:10.1021/acs.jafc.1c01120, Q1.
Vrzal , T., Drábková , K., Štěrba, K., Olšovská, J.: Pilot sensomic study revealing the potential of amino acids to highly influence sensory properties of a lager beer. Journal of Food Composition and Analysis 102(September 2021): 104028-104037, 2021.
Gharwalová, L., Palyzová, A., Marešová, H., Kolouchová, I., Kyselová, L., Řezanka, T.: Identification of Homologous Polyprenols from Thermophilic Bacteria. Microorganisms 9(6): 1-12, 2021.
Kolouchová , I., Timkina, E., Maťátková, O., Kyselová, L., Řezanka, T.: Analysis of Bacteriohopanoids from Thermophilic Bacteria by Liquid Chromatography–Mass Spectrometry. Microorganisms 9(10): 1-13, 2021.
Mikyška , A., Belešová, K., Tichá, J.: Analysis and prognosis of bitter acids content in Czech hop varieties – year 2020 and long-term comparisons and trends. KVASNÝ PRŮMYSL 67(4): 474-483, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.474.
Mikyška, A., Štěrba, K., Slabý, M., Nesvadba, V., Charvátová, J.: Brewing tests of new fine aroma hop varieties (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort and Saaz Shine. KVASNÝ PRŮMYSL 67(4): 464-473, 2021,DOI:10.18832/kp2021.67.464.
Olšovská, J., Kyselová, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Non-microbiological turbidity of beer: Part 1 – semireview . KVASNÝ PRŮMYSL 67(4): 484-497, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.484.
Hanzalíková , K., Kubizniaková, P., Kyselová, L., Matoulková, D.: Cryopreservation: The secret of modern preservation of brewer’s yeasts – minireview. KVASNÝ PRŮMYSL 67(1): 403-408, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.403.
Pernica, M., Kyralová, B., Svoboda, Z., Boško, R., Brožková, I., Česlová, L., Benešová, K., Červenka, L., Běláková, S.: Levels of T-2 toxin and its metabolites, and the occurrence of Fusarium fungi in spring barley in the Czech Republic. Food Microbiology 102(April 2022)čl.číslo 103875, 2022, DOI:10.1016/j.fm.2021.103875.
Ng, C.A.., Poštulková, M., Matoulková, D., Psota, V., Hartman, I., Branyik, T.: Methods for suppressing Fusarium infection during malting and their effect on malt quality. Czech Journal of Food Sciences 39(5): 340-359, 2021.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M., Némethová , M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after the harvest of 2020. KVASNÝ PRŮMYSL 67(3): 442-446, 2021,DOI:10.18832/kp2021.67.442.
Psota , V., Dvořáčková , O., Musilová, M., Nečas, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after the harvest of 2020. KVASNÝ PRŮMYSL 67(3): 455-463, 2021,DOI:10.18832/kp2021.67.455.
Štěrba, K., Kyselová, L.: Effect of production and storage of beer on its sensory stability. KVASNY PRUMYSL 68(1): 553-563, 2022, DOI:10.18832/kp2021.67.553.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J., Sobotníková, J.: Characterization of Nitrite-Related Reaction Products in Beer. Journal of Agricultural and Food Chemistry 69(39): 11687-11695, 2021.
Kubizniaková, P., Kyselová, L., Brožová, M., Hanzalíková, K., Matoulková, D.: The role of acetic acid bacteria in brewing and their detection in operation. KVASNÝ PRŮMYSL 67(5): 511-522, 2021.
Nesvadba , V., Olšovská, J., Straková, L., Charvátová, J., Trnková, S.: Essential oils in Czech hop varieties. KVASNÝ PRŮMYSL 67(3): 447-450, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.447.
Ng, C.A., Pernica, M., Yap, J., Běláková, S., Vaculová, K., Brányik, T.: Biocontrol effect of Pythium oligandrum on artificial Fusarium culmorum infection during malting of wheat. Journal of Cereal Science 100:103258, 2021.
Ježková, Z., Schulzová, V., Křížová, I., Karabín, M., Brányik, T.: Influence of cultivation conditions on the sioxanthin content and antioxidative protection effect of a crude extract from the vegetative mycelium of Salinispora tropica. Marine Drugs 19(9): 509, 2021.
Ježková, Z., Binda, E., Potočář, T., Marinelli, F., Halecký, M., Brányik, T.: Laboratory scale cultivation of Salinispora tropica in shake flasks and mechanically stirred bioreactors. Biotechnology Letters 43: 1715-1722, 2021.
Řezanka, T., Palyzová, A., Vítová, M., Brányik, T., Kulišová, M., Jarošová, K.I.: Structural Characterization of Mono- and Dimethylphosphatidylethanolamines from Various Organisms Using a Complex Analytical Strategy including Chiral Chromatography. Symmetry 14(3)616, 2022, DOI:10.3390/sym14030616, Q2 .
Dušek, M., Vostřel, J., Kalachová, K., Jandovská, V.: Seasonal and geographical variations in insecticide and miticide residues in hop samples produced across three hop-growing regions in the Czech Republic during the years 2018-2020. Food Additives & Contaminants 39(6): 1109-1122, 2022, DOI: 10.1080/19440049.2022.2061054, Q2.
Olšovská, J., Kubizniaková, P., Slabý, M., Kyselová , L.: Non-microbiological turbidity of beer: Part 2 – a case study. KVASNÝ PRŮMYSL 67(6): 523-528, 2021.
Běláková, S., Foltýn, T., Belcredi Březinová, N., Pernica, M., Boško, R., Svoboda, Z., Benešová, K.: Determanition of gushing potential of barley. KVASNÝ PRŮMYSL 67(6): 548-552, 2021.
Krofta, K., Fritschová, G., Mikyška, A., Belešová, K., Vojtěchová, D., Tichá, J.: Alpha acids content in Czech hops from the harvest of 2021 – forecast, reality, trends. KVASNY PRUMYSL 68(1): 564-571, 2022, DOI:10.18832/kp2021.67.564.
Lučáková, S., Brányiková, I., Brányik, T., Matoulková, D., Krausová, G.: Wastewater from the demineralization of cheese whey for cost-efficient cultivation of spirulina. Journal of Applied Phycology 34: 89-99, 2022,DOI:10.1007/s10811-021-02644-4.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M., Neméthová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after the harvest of 2021. KVASNY PRUMYSL 68(2): 585-589, 2022, DOI:10.18832/kp2021.68.585.
Psota, V., Dvořáčková, O., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after the harvest of 2021. KVASNY PRUMYSL 68(2): 590-601, 2022, DOI: 10.18832/kp2021.68.590.
Brožová, M., Matoulková, D., Mikyška, A., Kyselová, L.: Barley malt substitutes – their role today and in near future. KVASNY PRUMYSL 68(2): 602-618, 2022, DOI:10.18832/kp2021.68.602.
Mikyška, A., Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J., Vrzal, T.: Chemotaxonomic characterization of hop genotypes based on profiling of proanthocyanidins using liquid chromatography coupled with high-resolution accurate mass spectrometry. Journal of Food Composition and Analysis 112: 104702, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104702, Q1.
Mikyška, A., Dušek, M., Slabý, M.: Effects of mashing process on polyphenols and antiradical activity of beer. European Food Research and Technology ........(......): .......-.........., 2022, Q2.
Belešová, K., Dušek, M., Olšovská , J., Sobotníková, J.: Optimising the extraction and clean-up step for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in malt using HPLC-FLD. Food Analytical Methods ...(...): ...-...., 2022, https://doi.org/10.1007/s12161-022-02405-0, Q1.
Mikyška, A., Slabý, M., Jurková, M., Štěrba, K., Nesvadba, V., Charvátová, J.: Pilot brewery tests of Czech flavour hop varieties registered in 2022. KVASNÝ PRŮMYSL 68(3+4): 619-627, 2022.
Svoboda, Z., Hartman, I., Běláková, S., Pernica, M., Boško, R., Benešová, K.: Sensory analysis of malt. KVASNÝ PRŮMYSL 68(3+4): 628-636, 2022.
Gabriel, P., Škoda, J., Benešová, K., Matoulková, D.: Direct detection of beer photodegradation in commercial bottles and introduction of a new Lightstruck Flavour Susceptibility Index.. Kvasný průmysl 68(5): ..................-................., 2022.
Zušťáková, V., Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J.: Screening and quantification of pesticide residues in ciders by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry. Czech Journal of Food Sciences ...(....): ...-...., 2022.
.............., : Charakterizace schopnosti láhve ochránit pivo před poškozením působením světla. Kvasný průmysl ...........(6): ............-.............., 2022.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Černá, S., Benešová, K.: Stanovení organických kyselin ve světlých a nealkoholických pivech metodou kapilární izotachoforézy (ITP) (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Běláková, S., Boško, R., Pernica, M., Benešová, K., Pluháčková, H.: Determination of mycotoxins in milk thistle (Silybum marianum L.Gaertn.) (poster). 41st Mycotoxin Workshop in Portugal, Lisbon, May 6-8, 2019.
Vrzal, T.: Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence (poster). 40. Pivovarsko sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21. - 22.10.2021.
Olšovská, J.: Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe (poster). 40. Pivovarsko sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21. - 22.10.2021.
Dušek, M., Jandovská, V., Čermák, P., Olšovská, J., Mikyška, A.: Non-targeted analysis with hybrid quadrupole-orbitrap mass spectromer: a promising approach to detection and identification biological active phenolic compounds in hops (poster). 63 rd American Society for Mass Spectrometry (ASMS) St. Louis, US, 24-29 srpna, 2015.
Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J.: Pesticide residue analysis in Hops: Four different procedures of sample preparation are currently used. Is one of them more useful than the others? (poster). 55th North American Chemical Residue Workshop, Naples, FL, USA, 22.-25. 6. 2018.
Pernica, M., Běláková, S., Boško, R., Benešová, K., Piacentini, Karim C.: Determination of T2-toxin and its metabolites in barley using HPLC-MS/MS (poster). 41st Mycotoxin Workshop, Lisbon, May 6-8, 2019.
Mikulíková, R., Svoboda , Z.: Procesní kontaminanty ve sladu a pivu (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Pernica, M., Boško, R., Benešová, K., Běláková, S.: Mykotoxiny v pivovarství a sladařství (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K.: Identifikace odrůd ječmene doporučených pro (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Zušťáková, V., Dušek, M., Olšovská, J.: Screening of pesticide in Apple Ciders by Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry (poster). 55th North American Chemical Residue Workshop, Naples, FL, USA, 22.-25. 6. 2018.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P., Hartman, I.: A potential of strains isolated from kefir grains for fermented beer beverages production (poster). 35th Congress of the European Brewery Convention, Porto , 24-28 May 2015.
Štěrba, K., Vrzal, T., Zlochová, T., Olšovská, J.: The characterization of a hop oil profile of hop by fluidized bed extraction and GC MS QQQ with a heart cut technique (poster). 37th EBC Congress, Antwerp, 02-06 June, 2019.
Krofta, K., Mikyška, A.: Sustainability of hop growing in the central Europe in the conditions of climate changes - on the example of Saaz hops grown in Czech Republic (poster). 38th EBC Congress , Madrid, Spain, 29th May - 2nd June 2022.
Pernica , M., Martiník, J., Boško, R., Běláková, S.: Occurrence of mycotoxins in European pale lager beers using immunoaffinity-SPE-columns by UPLC-MS/MS (poster). 43rd Mycotoxin Workshop, Society of Mycotoxin Research,Toulouse, 2022.
Štěrba, K., Vrzal, T., Olšovská, J.: Aromatické alkoholy a jejich výskyt v pivech na českém trhu (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Olšovská, J., Mikyška, A., Slabý, M., Čejka, P., Jurková, M., Pavlovič, M.: Complex Method for Nutrition Labeling of Beer Beverages (poster). Belgian Brewing Conference Chair J. De Clerck XV , KU Leuven, Book of abstracts, p. P11, September 6 – 8, 2015.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Brewing microbiology – bacteria of genus Kocuria (Micrococcus) and cultivation methods of their detection (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Dušek, M., Olšovská, J., Jandovská, V., Mikyška, A.: Metabolomic profiling of selected phenolic compounds in hops by hybrid quadrupole-orbitrap mass spectrometer: a promising approach to detection, identification and studying biologically active compounds in plants (poster). 35th EBC congress of the European Brewery Convention , Porto, May 24 – 28, 2015.
Krofta, K., Mikyška, A.: Sustainability of growing of Saaz hop in the Czech Republicin the conditions of climate changes (poster). 14th International Trends in Brewing, Leuven, Belgium, 17-20 October 2021.
Holub , P., Starec, M., Fiala, J.: Historické postupy sladování obilnin (poster). 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21.-22.10.2021.
Běláková , S., Benešová, K., Pernica, M., Boško, R., Hanzalíková, K., Svoboda, Z.: Mykotoxiny a pivo (poster). Česko-slovenská mykologická konference, Praha, 16.9.2021.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Bakterie mléčného kvašení a kultivační metody jejich detekce – srovnávací studie II (poster). 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Jelínková, M., Felsberg, J.: Anaerobes and beer - bacteria Megasphaera, Pectinatus, Selenomonas, Zymophilus and methods for their detection (poster). 9th International Symposium on Anaerobic Microbiology, Portorož, Slovinsko, 2015.
Mikyška, A., Slabý, M., Štěrba, K.: Porovnání statického a dynamického studeného chmelení piva v laboratorních podmínkách (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Běláková, S., Pernica, M., Boško, R., Martiník, J.: Stabilita deoxynivalenolu a deoxynivalenol-3-glykosidu v pivu (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Benešová, K.: Využití HPLC pro studium rozpadu flavinů při optickém poškození piva (poster). 40. Pivovarsko sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21. - 22.10.2021.
Boško, R., Pernica, M., Martiník, J., Běláková, S.: Námelové alkaloidy v žitné mouce (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Martiník, J., Boško, R., Běláková, S., Pernica, M.: Analýza mykotoxinů v pivech pomocí UPLC-MS/MS (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Martiník, J., Boško, R., Běláková, S., Pernica, M.: Polární pesticidy v pivovarství a sladařství (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Svoboda, Z., Svobodová, L., Benešová, K., Běláková, S.: Identifikace odrůdy ječmene metodou PCR (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Drábková , K., Vrzal, T., Olšovská, J.: Zajímavosti ze studie senzomu českého piva (poster). 40. Pivovarsko sladařský seminář, Ostrava -Vítkovice, 21. - 22.10.2021.
Hartman, I., Maryška, J., Hlubuček, Z., Slabý, M., Brányik, T.: Změny parametrů klíčení sladovnického ječmene při použití recyklované máčecí vody (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Fous, K., Dienstbier, M., Matoulková, D., Gabriel, P.: Schopnost lahve ochránit pivo před světelným poškozením (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Fous, K., Dienstbier, M., Matoulková, D., Gabriel, P.: Jaké světlo škodí pivu? (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Olšovská, J., Vrzal, T., Slabý, M.: Sensomic profiling of fatty acids during the brewing process (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 2018.
Mikyška, A., Dušek, M., Jurková, M., Jandovská, V., Vrzal, T., Slabý, M., Psota, V.: Surovinové a technologické možnosti zvýšení obsahu polyfenolů v pivu. (poster). 40. Pivovarsko-sladařský seminář , Ostrava -Vítkovice, 21. - 22. 10. 2021.
Boško, R., Psota, V., Pernica, M., Běláková, S., Svoboda, Z.: Vliv zkráceného rmutování na vybrané sladařské parametry (poster). 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21. - 22. 10. 2021.
Vrzal , T., Olšovská, J., Slabý, M., Kubizniaková, P.: How do different yeast strains influence sensomic characteristics of lager beer? (poster). 14th Trends in Brewing, Leuven, Belgium, 17. - 20.10.2021.
Matoulková, D., Kosař, K., Kubizniaková, P., Jelínková, M., Felsberg, J.: Incidence of strict anaerobes in brewery bottling halls (poster). Belgian Brewing Conference Chair J. De Clerck XV, KU Leuven, Book of abstracts, p. P07, September 6 – 8, 2015.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Detection and structure characterization of nitrite reaction products in beer by GC-MS/MS (poster). 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, Srní, Czech republic, 5 -10 September 2021 .
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Modelová studie reakcí dusitanu v pivu: strukturní charakterizace produktů pomocí GC-MS/MS (poster). 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21.-22.10.2021.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Model Study of Nitrite Reactions in Beer: Structural Characterization of the Products by GC-MS/MS (poster). 14th International Trends in Brewing, Leuven, Belgium, 17-20.10.2021.
Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Genetic characterisation and comparison of top and bottom fermenting brewing yeast strains used in the Czech Republic. (poster). 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Krescanková, K., Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Charakterizace technologicky využívaných kvasinek rodu Saccharomyces (poster). 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Benešová, K., Běláková, S.: Determination of Trans-2-nonenal in Barley Varieties Recommedned for Production of Czech Beer (poster). Chemistry and Life 2015, Brno, 2.9.- 4.9.2015.
Fidrich, L., Němec, M., Brožová, M., Matoulková, D.: Potential of technological yeast strains for commercial beta-glucan production using low-cost medium (poster). The Biomania Student Scientific Meeting & EUSynBioS Symposium 2019, Brno, 2019.
Belešová , K., Dušek, M., Olšovská, J.: Optimalizace extrakční metody pro stanovení PAU ve sladu metodou HPLC-FLD (poster). 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21.- 22.10.2021.
Belešová , K., Dušek, M., Olšovská, J.: Optimisation of extraction method for determination of PAHs in malt using HPLC-FLD method (poster). Česká chromatografická škola - HPLC.cz , Zaječí, 19. - 22. 9. 2021.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Sledování obsahu 3-MCPD ve sladu (poster). XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr Bystřice pod Pernštejnem, Sborník souhrnů sdělení, p. 34, 27.5.- 29.5.2019.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K.: Sledování obsahu akrylamidu ve sladu v průběhu hvozdění a v pivu (poster). XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr Bystřice pod Pernštejnem, Sborník souhrnů sdělení, p. 33-34, 27.5.- 29.5.2019.
Boško, R., Pernica, M., Běláková, S.: Pivo a lepek (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Determination of Content of Hordein Peptides in Beer (poster). Chemistry and Life 2015, Brno, 2.9.- 4.9.2015.
Mikyška, A., Olšovská, J., Slabý, M., Hönigová, V.: Czech style of brewing – keeping tradition (poster). Malting and Brewing Symposium ‘12th Trends in Brewing', Ghent, Belgium, 3-7 April 2016.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Brožová, M.: Mikrobiologie pivovarské výroby – význam a diagnostika bakterií mléčného kvašení (poster). 39. Pivovarsko-sladařském semináři, Plzeň, 2018.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Brožová, M.: Mikrobiologie pivovarské výroby – význam a diagnostika bakterií rodu Kocuria (Micrococcus) v pivovarské výrobě. (poster). 39. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2018.
Dušek, M., Běláková, S., Piacentini, K.C.., Olšovská, J.: Method for Simultaneous Determination of 57 Pesticides Residues in Barley, Malted Barley and Sweet Wort Using LC-HR-MS/MS Technique and Its Application for the Study of Fade of Pesticide during Malting and Brewing Processes (poster). 56th North American Chemical Residue Workshop, Naples, FL, USA, 21.-24. 6. 2019.
Černá, S., Benešová, K.: Determination of organic acids in mixed beers and beer-based beverages by capillary isotachophoresis (poster). Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022, Olomouc, 13.6.-16.6.2022.
Pernica, M., Boško , R., Pavlíčková, Z., Martiník, J., Běláková, S.: Multireziduální analýza mykotoxinů (poster). 40. pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21. - 22.10.2021 .
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Secondary contamination of beer by Pectinatus and other strict anaerobes (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Svoboda, Z., Běláková, S., Pernica, M., Boško, R., Benešová, K.: Senzorická analýza sladu (poster). 40. pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava - Vítkovice, 21. - 22. 10. 2021.
Benešová, K., Lojková, L., Kudláčková, B.: The map of quercetin and its derivatives occurrence in parts of onion (Allium cepa L.) varieties (poster). Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal , Olomouc, 13. - 16. June 2022.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Secondary contamination of beer by strict anaerobes - risks and their elimination (poster). 13th Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 2018.
Černá, S., Hrabovská, M.: Stanovení aktivity α-amylasy a diastatické mohutnosti ve sladu metodou SFA (poster). 40.Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21. - 22.10.2021.
Hartman, I.: Vliv technologie sladování na aktivitu β-glukanasy a α a β-amylasy (poster). 40. Pivovarsko-sladařský seminář, Ostrava-Vítkovice, 21. – 22.10. 2021.
Zušťáková, V., Dušek, M., Olšovská, J.: Stanovení pesticidů v jablečných ciderech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním spektrometrem (poster). 39. Pivovarsko - sladařský seminář , Plzeň, 25.-26.10.2018.
Štěrba, K., Olšovská, J., Vrzal, T., Slabý, M., Čejka, P.: Heterocyclic compounds and their changes during brewing process (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 8-12 April 2018.
Vrzal, T., Drábková , K., Olšovská, J.: Crack the Enigma code – a study of sensory-driven forces in a chemical composition of beer (poster). 38th EBC Congress, Madrid, Spain , 29.5. - 2.6.2022.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Uncovering of the Secret of Apparent Total Nitroso Compounds (poster). 38th EBC Congress, Madrid, Spain, 29.5. - 2.6.2022.
Slabý, M., Olšovská, J., Brožová, M.: „Pivo“ z merlíku chilského (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Zušťáková, V., Jandovská, V., Dušek, M., Mikyška, A., Olšovská, J.: Využití spojení LC a HR/AM hmotnostní spektrometrie pro sledování změn profilu proanthokyanidinů během pivovarského procesu (poster). 37. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2014.
Olšovská, J., Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Dušek, M., Kosař, K.: Chemical profile of historical czech beer (poster). International Malting and Brewing Symposium ‘12th Trends in Brewing', Ghent, Belgium, 3-7 April 2016.
Belešová, K., Olšovská, J.: Perception of bitterness from hop derived compounds studied on molecular level (poster). 38th EBC Congress, Madrid, Spain, 29.05.-02.06.2022 .
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Kosař, K., Brožová, M.: Brewing microbiology – wild yeasts and cultivation methods of their detection (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D., Čejka, P., Jelínková, M., Felsberg, J., Sigler, K.: Effect of growth conditions on flocculation and cell surface hydrophobicity of brewing yeast (poster). 37. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2014.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Kosař, K., Brožová, M.: Brewing microbiology – lactic acid bacteria and cultivation methods of their detection (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Drábková, K., Vrzal, T., Olšovská, J.: Protected Geographical Indication (poster). 5th IMEKOFOODS conference , Prague, August 16 - 18, 2020.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Běláková, S., Benešová, K.: Slad jako zdroj látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu piva? (poster). 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2015.

Výsledky x-4, ostatní výstupy - kniha/skripta
Citace
Psota, V., a kol., (ed. V.Psota.) : Barley Year Book 2014. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Praha, 2014, 256 pp., ISBN 978-80-86576-63-3.
Psota, V., Musilová, M., Hartman , I., Běláková, S., Dvořáčková, O., Chuchma, F., Hájková, L., Cerkal, R., Středa, T., Khel , T., Nečas, M., Vopravil, J., Dráb, Š., Krajčovič, T., Svorad, M.: Ječmenářská ročenka 2022. VÚPS, Praha, 2022, 386 pp., ISBN 978-80-86576-97-8.
Frantík, F.: Pivovarský kalendář 2018. VÚPS, Praha, 2017, 448 pp., ISBN 978-80-86576-77-9.
Psota, V. (ed.) : Ječmenářská ročenka 2019. VÚPS, a.s., Praha, 2019, 378 pp., ISBN 978-80-86576-86-2.
Basař, P., Basařová, G., Chejn, J., Tolar, J.: Pivovarský a sladařský slovník. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. , Praha, 2019, 919 pp., ISBN 978-80-86576-82-4.
Psota, V., (ed.), : Ječmenářská ročenka 2020. VÚPS, Praha, 2020, 364 pp., ISBN 978-80-86576-91-6.
Psota, V.: Ječmenářská ročenka 2017. VÚPS, Praha, 2017, 352 pp., ISBN 978-80- 86576- 76-3.
Musilová, M., Hartman, I., Běláková, S., Dvořáčková, O., Nesvadba, M., Dráb, Š., Krajčovič, T., Svorad, M., Kendereš, D. (Psota, V. ed.) : Ječmenářská ročenka 2021. VÚPS, a.s., Praha, 2021, 346 pp., ISBN 978-80-86576-94-7.
Frantík, F.: Pivovarský kalendář 2019. VÚPS, Praha, 2018, 454 pp., ISBN 978-80-86576-80-0.
Psota, V. (ed.) : Ječmenářská ročenka 2018. VÚPS, servis a služby s.r.o., Praha, 2018, 394 pp., ISBN 978-80-86576-79-4 .

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2016 v České republice. Ječmenářská ročenka 2017. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Praha, 2017, pp. 153-163, ISBN 978-80-86576-76-3.
Krofta, K., Mikyška, A.: Prospects for growing Saaz hops in the context of expected climate changes. Czech Hops 2021. Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Prague, 2021, pp. 14-21, ISBN 978-80-7434-620-0.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M., Musilová, M.: Sladovnické odrůdy ječmene jarního. Pivovarský kalendář 2015. VÚPS , Praha, 2014, pp. 100-113, ISBN 978-80-86576-65-5.
Psota , V., Dvořáčková, O., Musilová, M., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2022. VÚPS, Praha, 2022, pp. 12-142, ISBN 978-80-86576-97-8.
Psota, V., Sachambula, L., Musilová, A., Dvořáčková, O., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2016. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2016, pp. 11-142, ISBN 978-80-86576-72-5.
Psota, V.: Sladovnické odrůdy ječmene jarního. Pivovarský kalendář 2014. VÚPS, Praha, 2013, pp. 102-114, ISBN 978-80-86576-60-2.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa- a beta- kyselin českých chmelů ze sklizně 2018. Chmelařská ročenka 2019. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2019, pp. 325-329, ISBN 978-80-86576-83-1.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa- a beta- kyselin českých chmelů ze sklizně 2020. Chmelařská ročenka 2021. VÚPS, a.s., Praha, 2021, pp. 325-329, ISBN 978-80-86576-92-3.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa a beta kyselin českých chmelů ze sklizně 2017. Chmelařská ročenka 2018. VÚPS, servis a služby s.r.o., Praha, 2018, pp. 352-356, ISBN 978-80-86576-78-7.
Psota, V., Dvořáčková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Ječmen a slad . Ječmenářská ročenka 2018. VÚPS, Praha, 2018, pp. 11-168, ISBN 978-80-86576-79-4 .
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa a beta kyselin českých chmelů ze sklizně 2013. Chmelařská ročenka 2014. VÚPS, Praha, 2014, pp. 203-208, ISBN 978-80-86576-61-9.
Psota, V., Dvořáčková , O., Sachambula, L., Nečas, M., Musilová, M.: Sladovnické odrůdy ječmene jarního. Pivovarský kalendář 2018. VÚPS, Praha, 2017, ISBN 978-80-86576-77-9.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2017 v České republice. Ječmenářská ročenka 2018. VÚPS, a.s., Praha, 2018, pp. 177-196, ISBN 978-80-86576-79-4.
Psota, V., Dvořáčková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Odrůdy ječmene jarního v České republice. Pivovarský kalendář 2019. VÚPS, servis a služby s.r.o., Praha, 2018, pp. 58-72, ISBN 978-80-86576-80-0.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2012. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s., Praha, 2012, pp. 13-123, ISBN 978-80-86576-55-8.
Psota, V.: Sladovnické odrůdy ječmene jarního. Pivovarský kalendář 2013. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s., Praha, 2012, pp. 98-106, ISBN 978-80-86576-56-5.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad sklizně 2019 v České republice. Ječmenářská ročenka 2020. VÚPS, Praha, 2020, pp. 171-181, ISBN 978-80-86576-91-6.
Mikyška , A., Štěrba, K., Slabý, M., Jurková, M., Kopecký, A., Kroupa, F.: Saaz Special - another hop variety recommended for Czech beer. Czech Hops 2021. Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Prague, 2021, pp. 58-63, ISBN 978-80-7434-620-0.
Psota, V., Dvořáčková, O., Musilová, M., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2021. VÚPS, a.s., Praha, 2021, pp. 12-137, ISBN 978-80-86576-94-7.
Psota, V., Sachambula, L., Dvořáčková, O., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2013. VÚPS, Praha, 2013, pp. 13-128, ISBN 978-80-86576-58-9.
Mikyška, A., Krofta, K., Nesvadba, V.: Pivovarská charakteristika nových českých odrůd chmele. Pivovarský kalendář 2014. VÚPS, Praha, 2013, pp. 115-118, ISBN 978-80-865767-60-2.
Psota, V., Dvořáčková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2020. VÚPS, Praha, 2020, pp. 24-162, ISBN 978-80-86576-91-6.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad sklizně 2015 v České republice. Ječmenářská ročenka 2016. VÚPS, a.s., Praha, 2016, pp. 163-173, ISBN ISBN 978-80-86576-72-5.
Psota, V., Dvořáčková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Ječmen a slad . Ječmenářská ročenka 2019. VÚPS,a.s., Praha, 2019, pp. 11-147, ISBN 978-80-86576-86-2.
Hartman, I., Helánová, I.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2012. Ječmenářská ročenka 2013. VÚPS, Praha, 2013, pp. 137-145, ISBN 978-80-86576-58-9.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2020 v České republice. Ječmenářská ročenka 2021. VÚPS, Praha, 2021, pp. 142-153, ISBN 978-80-86576-94-7.
Psota, V., Dvořáčková, O., Sachambula, L., Nečas, M., Musilová, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2017. VÚPS, Praha, 2017, ISBN 978-80-86576-76-3.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa- a beta- kyselin českých chmelů ze sklizně 2019. Chmelařská ročenka 2020. VÚPS, Praha, 2020, pp. 319-323, ISBN 978-80-86576-89-3.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa a beta kyselin českých chmelů ze sklizně 2014. Chmelařská ročenka 2015. VÚPS, Praha, 2015, pp. 272-276, ISBN 978-80-86576-66-3.
Psota, V., Sachambula, L., Musilová, M., Dvořáčková, O., Nečas, M.: Ječmen a slad. Ječmenářská ročenka 2015. VÚPS, Praha, 2015, pp. 13-127, ISBN 978-80-86576-67-1.
Hartman, I., Helánová, A.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2013 v České republice. Ječmenářská ročenka 2014. VÚPS, Praha, 2014, pp. 143-160, ISBN 978-80-86576-63-3.
Hartman, I., Helánová, A.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2014 v České republice. Ječmenářská ročenka 2015. VÚPS, Praha, 2015, pp. 137-146, ISBN 978-80-86576-67-1.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa a beta kyselin českých chmelů ze sklizně 2015. Chmelařská ročenka 2016. VÚPS, Praha, 2016, pp. 281-285, ISBN 978-80-86576-69-5.
Psota, V., Sachambula, L., Musilová, M., Dvořáčková, O., Nečas, M.: Barley and malt. Ječmenářská ročenka 2014. VÚPS, Praha, 2014, pp. 13-134, ISBN 978-80-86576-63-3.
Mikyška, A., Krofta, K., Houška, M., Čermák, P.: Paskalizace zeleného chmele-alternativní způsob. Pivovarský kalendář 2016. VÚPS, Praha, 2015, pp. 119-126, ISBN 978-80-86576-68-X.
Mikyška, A., Jurková, M.: Hodnocení obsahu alfa a beta kyselin českých chmelů ze sklizně 2012. Chmelařská ročenka 2013. VÚPS, Praha, 2013, pp. 235-240, ISBN 978-80-86576-57-2.
Psota, V.: Sladovnické odrůdy ječmene. Pivovarský kalendář 2016. VÚPS, Praha, 2015, pp. 106-118, ISBN 978-80-86576-68-x.
Mikyška, A., Slabý, M., Krofta, K., Nesvadba, V.: Pivovarská charakteristika české aromatické odrůdy Kazbek. Pivovarský kalendář 2015. VÚPS, Praha, 2014, pp. 114-120, ISBN 978-80-86576-65-5.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad ze sklizně 2021 v České republice. Ječmenářská ročenka 2022. VÚPS, Praha, 2022, pp. 156-167, ISBN 978-80-86576-97-8.
Hartman, I.: Sladovnický ječmen a slad sklizně 2018 v České republice. Ječmenářská ročenka 2019. VÚPS, Praha, 2019, pp. 163-174, ISBN 978-80-86576-86-2.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Hönigová, V.: Finální operace při výrobě piva - filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva. CST, 16.12.2016 - 17.12.2016, Nošovice, ČR.
Hönigová, V.: Pivovarské suroviny . CST, 14.10.2016 - 15.10.2016, Nošovice, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2014, Sladařský seminář. CST, 11. 9. 2014, Brno, ČR.
Psota, V.: Determinace vad a poškození zrna ječmene (ČSN 461100-5) . CST, 20.5.2014 - Brno, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2014, Sladařský seminář. CST, 9. 10. 2014, Brno, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2016. Sladařský seminář, VÚPS. CST, 13.10.2016 - Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2016, Sladařský seminář, VÚPS. CST, 13.9.2016 - Brno, ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2013. CST, 20.1.2014 - Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2013. CST, 12.9.2013 - 12.9.2013, Brno, Česká republika.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2019. CST, 10.1.2020, Brno, ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2015. CST, 15.1.2016 - Brno, Česká republika.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2017. 19.1.2018, VÚPS Brno, ČR.
Hönigová, V.: Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva -Teorie a požadavky na kvalitu procesů . CST, 11.12.2015 - 12.12.2015, Nošovice, CST.
Hönigová, V.: Výroba mladiny, kvašení, zrání piva a mikrobiologie v pivovaru -Teorie a požadavky na kvalitu procesů. CST, 20.11.2015 - 21.11.2015, Nošovice, ČR.
Hönigová, V.: Suroviny pro výrobu piva . CST, 30.10.2015 - 31.10.2015, Nošovice, ČR.
Psota, V., Běláková, S., Hartman, I.: Praktický nácvik hodnocení vad a poškození zrna ječmene. CST, 31.5.2022, Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2020. CST, 10.9.2020, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2020. CST, 8.10.2020, ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2014. CST, 15.1.2015, Brno, ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2021. CST, 25.1.2022, Brno, ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2020. 19.1.2021 - 19.1.2021, Brno, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2013. CST, 11.10.2013 - 11.10.2013, Brno, Česká republika.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2015, Sladařský seminář. CST, 8.10.2015 - 8.10.2015, VÚPS, Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2015,Sladařský seminář. CST, 8.9.2015 - 8.9.2015, VÚPS Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2021. CST, 15.9.2021 - Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě ječmene a sladu 2021. CST, 14.10.2021 - Brno, ČR.
........, ...., ..., .....: Integrovaný seminář "Želiv 7.9.-8.9.2022". 7.9.2022 - 8.9.2022, Želiv, Česká republika.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2022. CST, 13.9.2022 - Brno, ČR.
Čejka, P., Štěrba, K.: Senzorická analýza piva. Seminář pro studenty VŠCHT. 19.12.2014, Praha, ČR.
Čejka, P.: Laické senzorické testy.Integrovaný legislativní seminář VÚPS. CST, 29.5.2014 - 30.5.2014, Želiv, ČR.
Slabý, M.: Senzorická analýza piva. Seminář pro studenty České zemědělské univerzity, Praha. CST, 29.10.2014, Praha, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2018. CST, 2018-10-11 - 2018-10-11, Brno, ČR.
Hönigová, V.: Kvalita piva v on trade a off trade. CST, 10.2.2017 - 11.2.2017, Praha, ČR.
Hönigová, V.: Senzorické hodnocení piva. CST, 27.1.2017 - 28.1.2017, Nošovice, ČR.
Hönigová, V.: Výroba mladiny, kvašení, dokvašování (zrání piva), mikrobiologie v pivovaru - teorie a požadavky na kvalitu procesů. CST, 10.11.2017 - 11.11.2017, Nošovice, ČR.
Fiala, J.: Pivovarské suroviny a České pivo. CST, 12.10. - 13.10.2018, Nošovice, ČR.
Fiala, J.: Teorie a požadavky na kvalitu procesů při výrobě Českého piva . CST, 9.11.2018 - 10.11.2018, Nošovice, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2017. Workshop. VÚPS. CST, 14.9.2017 - Brno, Česká republika.
Hönigová, V.: Faktory ovlivňující senzorickou a koloidní stabilitu piva. CST, 6.1.2017 - 7.1.2017, Praha, ČR.
Hönigová, V.: Pivovarství u nás v kontextu s evropským vývojem, současnost českého pivovarství. CST, 3.3.2017 - 4.3.2017, Praha, ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2018. CST, 11.1.2019, Brno, ČR.
Hönigová, V.: Suroviny pro výrobu piva – voda, chmel, ječmen, slad. CST, 13.10.2017 - 14.10.2017, Nošovice, ČR.
Hönigová, V.: Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva – teorie a požadavky na kvalitu procesů. CST, 1.12.2017 - 2.12.2017, Nošovice, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2017, Sladařský seminář, VÚPS. CST, 14.9.2017 - Brno, Česká republika.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2012. CST, 4.10.2012, Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2019. CST, 18.9.2019, Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2018. CST, 6. 9. 2018 - 6. 9. 2018, Brno, Česká republika.
Fiala, J., Čejka, P., Štěrba, K., Olšovská, J., Slabý, M.: Senzorické hodnocení piva. CST, 12.1.2018 - 13.1.2018, Nošovice, ČR.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2019. CST, 11. 10. 2019, Brno , ČR.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2016. CST, 20.1.2017, Brno, ČR.
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě ječmene a sladu 2022. CST, 6.10.2022 - Brno, ČR.
Hönigová, V.: Mikrobiologie v pivovaru a vliv mikroorganismů na pěnivost piva. CST, 9.12.2016 - 10.12.2016, Praha, ČR.
Hönigová, V.: Slad a chmel od A až do Z. CST, 11.11.2016 - 12.11.2016, Praha, ČR.
Hönigová, V.: Stěžejní kroky při výrobě piva, mikrobiologie v pivovaru. CST, 4.11.2016 - 5.11.2016, Nošovice, ČR.

Výsledky M, uspořádání konference
Citace
Sirotek, V., Masák, J., Zítek, P., Fiala, J., Mikyška, A.: Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. CST, 19.6.2014 - 20.6.2014, Plzeň, ČR.
............., ............, ........, : 29. Pivovarsko-sladařské dny. ................., 13.10.2022 - 14.10.2022, Plzeň, Česká republika.
Kosař, K., Štefková, J., Masák, J., Hönigová, V., Frantík, F.: 26.Pivovarsko - sladařské dny. EUR, 22.10.2015 - 23.10.2015, Olomouc, ČR.
Kosař, K., Lux, Z., Fiala, J., Hönigová, V., Janečková, V.: 25.pivovarsko-sladařské dny. CST, 7.11.2013 - 8.11.2013, Praha, ČR.
Matoulková, D., Brányik, T., Adlerová, I., Mikyška, A., Fiala, J.: 28. Pivovarsko-sladařské dny. EUR, 31.10. - 1.11.2019, Plzeň, ČR.
Kosař, K.: 27.Pivovarsko-sladařské dny. EUR, 26.10.2017 - 27.10.2017, Olomouc, ČR.

Výsledky x-6, ostatní výstupy - nezařaditelné do uvedených druhů
Citace
Dráb, Š., Psota, V., Frančáková, H., Ivanišová, E., Mareček, J., Tokár, M., Bojňanská, T.: Evaluation of selected cytolytic and proteolytic parameters of malt. Book of Abstracts, International Scientific and Professional Conference 15th Ružička Days . Vukovar, Republic of Croatia,p.89, ISBN 978-953-7005-34-4, 2014.
Hartman, I., Psota, V.: Sladovnický ječmen v roce 2020. Článek ve sborníku, Kompendium (sborník z konference) Sladovnický ječmen 2021 "Ječmen byl před covidem a bude i po něm. Klíčem k úspěchu je kvalia." Spolek pro ječmen a slad. 2021. 6-9. ISBN 978-80-213-3079-5. 2021.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Stanovení gliadinu v pivu. Sborník souhrnů sdělení, XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 23.-25.5.2016, www.czechfoodchem.cz. 2016.
Olšovská, J.: Studium specifických markerů Českého piva – 2012. Představenstvo ČSPS, 25.2. 2013 , Velké Popovice . 2013.
Olšovská, J.: Studium specifických markerů Českého piva – 2012. Valná hromada ČSPS,11.6. 2013 , Telč. 2013.
Olšovská , J., Straková, L., Vrzal, T., Branyik, T., Cerkal, R.: Poster Pitch Talk -Sensomic study of aging process in different types of dry hopped beer. 14th International Trends in Brewing, Leuven, Belgium. 17-20 October 2021.
Mikyška, A.: Z jiných časopisů. Abstrakta zahraničních článků.Kvasny Prum.61(3): 89-96, 61(5): 159-166, 61(9): 274-279, 61(12): 360-363. 2015.
Hartman, I., Psota, V.: Sladovnický ječmen v roce 2019. Článek v nerecenzovaném sborníku referátů. Kompendium 2020 . Sladovnický ječmen 2020 . SJS, Černá hora, Vsisko, Bezno, Perknov, 20.1. - 23.1. 2020, pp. 23-26, ISBN 978-80-213-3003-0.
Hartman, I., Psota, V.: Sladovnický ječmen v roce 2018. Kompendium ke konferenci Sladovnický ječmen 2019. Spolek pro ječmen a slad, p. 5-8. ISBN 978-80-213-2918-8 . 28.1. - 30.1.2019.
Psota, V.: 19.století, propojení pivovarské technologie a průmyslové architektury v Českých zemích. KVASNÝ 2(3):53-54. 2020.
Krofta, K., Mikyška, A., Houška, M., Čermák, P.: Pascalization – an untraditional method for hop processing. Czech Hops 2015, s.31-36, Ministry of Agriculture of the Czech Republic, ISBN 978-80-7434-246-2. 2015.
Mikyška, A.: Z jiných časopisů 2018. Abstrakta odborných článků z vědeckých a odborných zahraničních časopisů. Kvasny Prum. 64(2): 94-99, 64(3): 141-146, 64(4): 192-198, 64(5): 264-270.
Psota, V.: Odrůdy jarního ječmene preferované sladovnami. Článek v magazínu pro české zemědělství a venkov - Agrární obzor 17(2): 31. 2016.
Mikyška, A.: Z jiných časopisů 2017. Abstrakta odborných článků z vědeckých a odborných zahraničních časopisů. Kvasny Prum. 63(2): 89-97, 63(4): 215-224, 63(6): 324-329, 2017.
Mikyška, A.: Z jiných časopisů 2016. Abstrakta odborných článků z vědeckých a odborných zahraničních časopisů. Kvasny Prum. 62(3): 99-106, 62(6): 180-190, 62(9): 275-280, 62(11-12): 356-359. 2016.
Hartman, I.: Vliv odrůdy, stanoviště a ročníku na extrakt a barvu karamelového sladu. Úroda 12, ročník LXIX, vědecká příloha str. 635-638. 2021.
Mikyška, A.: Z jiných časopisů. Abstrakta zahraničních článků. Kvasny Prum. 60(3):63-70, 60(5):131-138, 60(7-8):215-222, 60(10):272-278,60(11-12):317-325. 2014.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Pernica, M., Piacentini, K. C., Boško, R., Běláková, S.: The determination of deoxynivalenol and zearalenone in barley from Brazil and malted barley. MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference. Brno , Mendel University in Brno , p. 596 - 600, 2019. ISBN 978-80-7509-688-3, WOS::000576735500107.
Šottníková, V., Hřivna , L., Hartman, I.: Vliv obsahu škrobu u jarního ječmene na rychlost klíčení. Osivo a sadba XI. odborný a vědecký seminář. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 118 - 123, 2013. ISBN 978-80-213-2358-2.
Krofta, K., Hervert, J., Mikyška, A., Dušek, M.: Hop beta acids – from cones to beer. Proceedings of IV International Humulus Symposium. Leuven, Belgie, International Society for Horticultural Science, p. 15 - 22, 2019. ISBN 9789462612341, ISSN 0567-7572, EID: 2-s2.0-85065468803.
Mikyška, A., Krofta, K., Houška, M., Čermák, P.: Pascalization, alternative way of postharvest hops processing. Proceedings of IV International Humulus Symposium. Leuven, Belgie, International Society for Horticultural Science, p. 23 - 30, 2019. ISBN 9789462612341, ISSN 0567-7572. EID: 2-s2.0-85065496379.

Výsledky J-ost, odborný recenzovaný článek neevidovaný ve WoS ani Scopus
Citace
Dušek, M., Jandovská, V., Kalachová, K., Mikyška, A., Olšovská, J.:Výsledky monitoringu reziduí přípravků na ochranu rostlin ve chmelu sklizeném v České republice v roce 2018 a jejich interpretace. KVASNÝ 1(6): 2-8, 2019.
Hartman, I.:Porostlost zrna ječmene a její vliv na klíčivost. Úroda LXVI(12): 423-426, 2018.
Krofta, K., Patzak, J., Sedlák, T., Mikyška, A., Štěrba, K., Jurková, M.:Odrůda Kazbek - první český chmel typu „flavor hops“ . KVASNÝ 1(2): 18-26, 2019.
Kubizniaková, P., Brožová, M., Štulíková, K., Vontrobová, E., Matoulková, D.:Mikrobiologie pivovarské výroby - bakterie řádu Enterobacterales a kultivační metody pro jejich detekci. KVASNÝ 2(2): 2-6, 2020.
Kyselová, L.:Divoké kvasinky v pivovarství I:Znovuobjevená tradice. KVASNÝ 2(1): 7-9, 2020.
Kyselová, L.:Divoké kvasinky v pivovarství II:Pivovary vítají staronové pomocníky. KVASNÝ 2(3): 10-13, 2020.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.:Stanovení melaminu v pivu a pivních nápojích pomocí GC-MS/MS. KVASNÝ 2(2): 28-31, 2020.
Mikyška, A., Slabý, M., Jurková, M., Štěrba, K., Nesvadba, V., Charvátová, J.:Chemický a senzorický profil piv studeně chmelených „planetárními“ chmely. KVASNÝ 4(1): 20-26, 2022.
Olšovská, J., Nesvadba, V., Křivánek, J., Slabý, M., Straková, L., Charvátová, J.:Nové české genotypy chmele se specifickou vůní. KVASNÝ 2(4): 4-12, 2020.
Olšovská, J., Slabý, M., Straková, L.:Nejčastější senzorické vady piva v malých provozech a jejich příčiny. KVASNÝ 2(2): 7-11, 2020.
Slabý, M.:Dlouhodobá studie technologických vlastností sladovnické odrůdy ječmene Francin. KVASNÝ 4(1): 32-37, 2022.
Štěrba, K., Olšovská, J.:Varní voda a její vliv na kvalitu piva. KVASNÝ 2(6): 2-6, 2020.
Štěrba, K., Čejka, P., Olšovská, J.:Vliv zamrazení vzorku na výsledek analýzy. KVASNÝ 2(3): 2-7, 2020.