Výzkum - Nové postupy chemické analýzy ječmene a sladu, stanovení látek určujících jejich kvalitu a chemometrická explorace dat

Kód projektuGA203/04/2105
Název anglicky.......................
Poznámka
Akronym..............
Anotace projektuKvalita ječmene a sladu je důležitá v potravinářství, zejména sladařství a pivovarnictví. Je charakterizována chemickou analýzou - stanovením různých látek, ale dosud většinou jen ve sladu. Analýzou se pak často až příliš pozdě zjistí jeho nevyhovující kvalita a celá produkce přichází nazmar. Je proto snahou postihnout kvalitu produktů analýzou prvotní suroviny, tj. ječmene. Relace mezi chemickou analýzou ječmene a kvalitou sladu (a tím i vyrobeného piva) je dosud ne zcela jasná. Cílem projektu je (i) najít markery odpovědné za kvalitu ječmene, zejména v souvislosti s tvorbou látek vznikajících při napadení obilky ječmene plísněmi, (ii) modifikovat stávající, eventuelně vypracovat nové analytické postupy pro stanovení metabolitů plísní, (iii) aplikací chemometrických technik nalézt nejdůležitější látky odpovědné za kvalitu a modelováním za pomoci např. genetických algoritmů a umělých neuronových sítí formulovat pomocí tzv. "soft" modelů vztah mezi výsledky analýz ječmene a kvalitou jeho produktů.
Anotace projektu anglicky..........
Klíčová slova....
Klíčová slova anglicky........
Období od - do01. 01. 2004 - 31. 12. 2006
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryCB, Analytická chemie, separace; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Prof.RNDr. Havel Josef, DrSc.Řešitel - koordinátorMasarykova univerzita v Brně
RNDr. Havlová Pavla, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Blechová, P., Havlová, P., Havel, J.: The study of premature yeast flocculation and its relationship with gushing of beer. Monatsschrift für Brauwissenschaft 58(Sept./Oct.): 64-78, 2005.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Gajdošová, D., Blechová, P., Havlová, P., Havel, J.: High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis of trichothecene mycotoxins in barley and malt. 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 257, 2005. 80-7194-771-7.
Gadas, D., Havlová, P., Prýma, J., Havel, J.: High performance liquid chromatography (HPLC) determination of ergosterol in barley and malt with DAD detection. Vitamins 2005 - targeted nutritional therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 82, 2005. 80-7194-748-2.
Havel, J., Havlová, P., Gajdošová, D., Blechová, P.: New possibilities of matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry to analyze barley, malt, hop and beer quality. 30th EBC Congress. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 984-988, 2005. 90-70143-23-2.
Havel, J., Havlová, P., Gajdošová, D., Blechová, P.: New possibilities of Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) to analyze barley, malt, hop and beer quality. Proceedings of the 30th EBC Congress Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 984-988, 2005. ISBN 90-70143-23-2.
Gajdošová, D., Havel, J., Novotná, K., Šedo, O., Havlová, P., Ehrenbergerová, J.: Possibility of matrix assisted laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry for evaluation of barley quality. 9th International Barley Genetics Symposium. Praha, UZPI, p. 97, 2004. 80-902545-9-4.
Gajdošová, D., Blechová, P., Havlová, P., Havel, J.: High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis of trichothecene mycotoxins in barley and malt. 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 257-257, 2005. ISBN 80-7194-771-7.
Gadas, D., Havlová, P., Prýma, J., Havel, J.: High performance liquid chromatography (HPLC) determination of ergosterol in barley and malt with DAD detection. Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 82-82, 2005. ISBN 80-7194-748-2.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Blechová, P., Havlová, P., Gajdošová, D., Havel, J.: New possibilities of matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry to analyze barley and malt. Highly sensitive detection of mycotoxins. Environmental Toxicology 21(7): 403-408, 2006.
Blechová, P., Havlová, P., Havel, J.: The study of premature yeast flocculation and its relationship with gushing of beer. Monatsschrift für Brauwissenschaft 58: 64-78, 2005.
Havlová, P., Lancová, K., Váňová, M., Havel, J., Hajšlová, J.: The effect of fungicidal treatment on selected quality parameters of barley and malt. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54(4): 1353-1360, 2006.