Výzkum - Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe

Kód projektuQK21010136
Název anglickyApplication of new varieties and genotypes of drought-resistant hops to cultivation and brewing practice
Poznámka
AkronymODOLCHMEL
Anotace projektuKonkrétní cíle 1. Získání nových genotypů chmele odolných k suchu 2. Registrace nových odrůd 3. Založení poloprovozní plochy 4. Vypracování metodiky pro pěstování nových odrůd chmele v suchých oblastech a tu certifikovat 5. Vyvinout nové receptury nových značek piva, které budou propagovat novou odrůdu 6. Na základě úspěšnosti nových značek piva (i nealkoholického) uplatnit nové odrůdy na trhu Obecné cíle 7. Udržet konkurenceschopnost českého chmele na českém i zahraničním trhu 8. Udržet pěstební plochy chmele i v oblastech s nízkým podílem srážek
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is to obtain new drought-resistant varieties of hops, which will be applied to cultivation and brewing practice until the end of the project. Specific objectives 1. Obtaining new genotypes of drought-resistant hops 2. Registration of new varieties 3. Determination of the pilot area 4. Development of a methodology for growing new hop varieties in areas with low rainfall and their certification 5. Development of new recipes for new beer brands that will promote the new variety 6. Application of new varieties on the market based on the success of new beer brands (including non-alcoholic) General objectives 7. Maintaining the competitiveness of Czech hops on the Czech and foreign markets 8. Maintaining hop growing areas even in areas with low rainfall
Klíčová slovagenetická diverzita, změna klimatu, odolnost proti suchu, české chmelové odrůdy, pivo, konkurenceschopnost
Klíčová slova anglickygenetic diversity; climate change, drought resistance; Czech hop varieties; beer; competitiveness
Období od - do01. 01. 2021 - 31. 12. 2025
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GM, Potravinářství; GD, Hnojení, závlahy, zpracování půdy;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Klas Miloslav, Další řešitelZemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Ing. Nesvadba Vladimír, Ph.D.Další řešitelChmelařský institut s.r.o.
Ing. Straková Lenka, Další řešitelPlzeňský Prazdroj, a. s.
Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Straková, L., Olšovská, J., Nesvadba, V., Klas, M.: Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe. 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Nesvadba, V., Olšovská, J., Straková, L., Charvátová, J.: Evaluation of Czech hop varieties. KVASNÝ PRŮMYSL 67(2): 428-434, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.428.
Nesvadba, V., Olšovská, J., Straková, L., Charvátová, J.: Evaluation of yield and alpha acid content in selected hop varieties. KVASNY PRUMYSL 68(3+4): 637-641, 2022.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Belešová, K., Olšovská, J.: Perception of bitterness from hop derived compounds studied on molecular level (poster). 38th EBC Congress, Madrid, Spain, 29.05.-02.06.2022 .
Olšovská, J., Nesvadba, L., Straková, L., Vrzal, T., Slabý, M.: Back to the future - an expansion of a SAAZ hop family pedigree (poster). 38th EBC Congress, Madrid, Spain, 29.05.-02.06.2022.