Výzkum - Studium technologických a nutričních charakteristik tritikale a jeho potravinářské využití

Kód projektuGA509/95/1285
Název anglicky............
Poznámka
Akronym.......
Anotace projektuTritikale jako kříženec žita a pšenice je využíván hlavně ke krmným účelům. Pěstitelsky se vyznačuje vysokou výkonností a to i v méně příznivých podmínkách, kde výnosově předčí pšenici. Značná jakostní a výnosová rozdílnost jednotlivých odrůd tritikale a jeho poměrně malé využívání v ČR vedly autory projektu k studiu technologických a nutričních vlastností povoleného odrůdového sortimentu i perspektivních novošlechtění. Projekt vychází z polního pokusu, kde u vybraných odrůd bude současně sledován vlivrozdílné úrovně N-hnojení a rozdílný způsob zpracování půdy. Široký rozsah kriterií mlynářské, pekařské a nutriční hodnoty u jednotlivých odrůd a variant bude doplněn zeskladováním vzorků, u nichž budou stanovena kriteria obvyklá u ječného skladu. Po zh odnocení výsledků analýz u jednotlivých odrůd bude formulováno uplatnění tritikale v potravinářství.
Anotace projektu anglicky.........
Klíčová slova.....
Klíčová slova anglicky.......
Období od - do01. 01. 1995 - 31. 12. 1997
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
doc. Ing. Pelikán Miloš, CSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
Ing. Hrubý Jan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace