Výzkum - Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin

Kód projektuQG50041
Název anglicky............................
PoznámkaProjekt kompletní.
AkronymBezpečnost potravinářských obilovin
Anotace projektuProjekt zkoumá faktory kvality a bezpečnosti sklizňových vzorků potravinářských obilovin z celé České republiky. Cílem je určit míru vlivu prostředí, podmínek pěstování, odrůdy a jejich spolupůsobení na parametry jakosti a bezpečnosti. Výzkum je podpořenpřesnými polními pokusy. Polní pokusy jsou zaměřeny na sledování vybraných faktorů kvality a bezpečnosti - vlivu pozdního hnojení dusíkem na kvalitu potravinářské pšenice a vlivu fungicidních přípravků na kvalitu a bezpečnost potravinářské pšenice a sladovnického ječmene. Získané výsledky pomohou stanovit možnosti jak ovlivnit kvalitu a bezpečnost obilovin pěstovaných v České republice a určených pro potravinářské zpracování.
Anotace projektu anglicky........
Klíčová slovapotravinářská pšenice, jarní ječmen, kvalita obilovin, kvalita pšenice, kvalita ječmene, kvalita žita, faktory kvality potravinářských obilovin, bezpečnost obilovin, pekařská kvalita, faktory bezpečnosti obilovin, fuzária, sklizňová jakost obilovin
Klíčová slova anglicky..............................
Období od - do01. 02. 2005 - 31. 12. 2009
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Palík Slavoj, CScŘešitel - koordinátorAgrotest fyto, s.r.o.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Polišenská, I., Jirsa, O., Sedláčková, I., Hartman, I.: Kvalita a kontaminace sladovnického ječmene. Úroda 60(3): 24-27, 2012.
Hartman, I., Prokeš, J., Helánová, A., Hartmann, J.: The relationship between barley starch content and malt extract. Kvasny Prum. 56(11-12): 423-427, 2010.
Prokeš, J., Hartman, I., Helánová, A.: Quality data for 2009 barley crop according to varieties, districts and regions in the Czech Republic. Kvasny Prum. 56(4): 182-187, 2010.
Prokeš, J.: Výsledky šetření kvality ječmene sklizně 2005 v Česku. Kvasny Prumysl 52(1): 9-11, 2006.
Prokeš, J.: Přehled jakosti ječmene sklizně 2006 podle odrůd a okrsků v Česku. Kvasny Prumysl 53(1): 12-15, 2007.
Prokeš, J., Helánová, A.: Results of the quality survey of barley harvest 2008 in the Czech Republic by varieties and regions. Kvasny Prum. 55(2): 37-41, 2009.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Prokeš, J.: Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin. Jakost obilovin 2007. Kroměříž, ZVÚ Kroměříž. s.r.o., p. 11-43, 2007. 978-80-86888-01-9.
Prokeš, J.: Fusariové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2007. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P1-1- 4, 2007. 978-80-86576-29-9.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Jakobe, P., Palík, S., Prokeš, J.: Kde cíleně pěstovat potravinářské obilí?. Obilnářské listy 13(2): 37-40, 2005.