Výzkum - Vývoj nových metod charakterizace zbytkového extraktu, které umožní identifikovat a hodnotit složení dextrinů typických pro české pivo

Kód projektu2B06037
Název anglickyDevelopment of new methods for characterization of nonfermentable extract that allow identification and evaluation of composition of dextrins typical for Czech beer
Poznámka
AkronymDextrin
Anotace projektuCílem projektu je charakterizace zbytkového (nezkvašeného) extraktu, který je tvořen převážně dextriny, pomocí nových metod založených na kombinaci chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Dextriny se zásadním způsobem podílejí na funkčních vlastnostech typických pro české pivo.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is development of the method for qualitative and quantitative characterization of dextrins that form nonfermentable extract in beer. Using this methodology, the influence of barley varieties on composition of nonfermentable extract in Czech beer will be studied.
Klíčová slovavývoj nových analytických metod, chromatografie, hmotnostní spektrometrie, zbytkový extrakt, cukry, ječmen, odrůdy, slad, identifikace, dextriny, české pivo
Klíčová slova anglickydevelopment of new analytical methods, chromatography, mass spectrometry, nonfermentable extract, sugars, barley, variety, malt, identification, dextrin, czech beer
Období od - do01. 01. 2006 - 31. 12. 2010
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryCB, Analytická chemie, separace; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Ulrich Robert, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Čmelík Richard, PhD.ŘešitelÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
RNDr. Chmelík Josef, CSc.ŘešitelÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
RNDr. Votava Jan, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Psota, V., Čmelík, R., Sachambula, L.: Dextriny ve sladině, mladině a prokvašené mladině připravené z vybraných odrůd jarního ječmene (Hordeum vulgare L.). Úroda 57(12): 583-588, 2009.
Psota, V., Čmelík, R., Sachambula, L.: The effect of malting conditions on dextrin contents in beer production intermediates. Kvasny Prum. 57(7-8): 253-259, 2011.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V., Čmelík, R., Sachambula, L.: Vliv podmínek sladování na obsah dextrinů v meziproduktech výroby piva. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.