Výzkum - Vývoj potravin a doplňků stravy na bázi obilnin

Kód projektuQF3291
Název anglickyFood and food supplemets development on the base of cereals
Poznámka
Akronymdoplňky
Anotace projektuCílem projektu je využití okrajově rozšířených obilnin (bezpluchý ječmen, bezpluchý oves a pohanka) v potravinách a doplňcích stravy pro zdravou výživu všeobecně i pro skupiny se specifickými dietetickými požadavky. Budou vypracovány receptury, technologické (sladování, pufování, fermentace) a aplikační postupy pro výrobu: 1.nových pekárenských, cukrárenských a výrobků zdravé výživy se zvýšeným obsahem vlákniny potravy pro zdravou výživu (mouka, pufované zrno, sladová mouka, zrno po sladování) 2.fermentovaných výrobků na bázi hydrolyzovaných proteinů se zaměřením na skupiny populace s laktózovou intolerancí a alergií na mléčnou bílkovinu, 3.doplňků stravy se zvýšeným obsahem rutinu na bázi kvasnic.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is the usage of marginal spread or underestimated cereals (naked barley, naked oat, buckwheat) in food products and food supplements for healthy nutrition generally and for the groups with specific nutrition demands. The recepies,the technological(malting, puffing, fermentation) and applied process for the production will be developed: 1. new bakery, confectionary and healthy food products with enhanced fibre content for healthy nutrition (flour, puffed seed,malt flour,seed aftermalting) 2. the fermented products based on hydrolysated proteins focused on the patients group with lactose intolerance and milk protein alergie, 3. food supplement with high rutin content on the base of yeast.
Klíčová slovaObilniny, bezpluchý ječmen, bezpluchý oves, výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, pekárenské výrobky, fermentované výrobky, pufované cereálie, rozpustná vláknina, rutin, nutriční hodnocení, senzorické hodnocení, stanovení mechanických a reologických vlastností, intolerance laktózy, sladování, sladová mouka, neseriózní reklama
Klíčová slova anglickyCereals, naked barley, naked oat, healthy food products, food supplements, bakery products, fermented products, puffed cereals, soluble fibre, rutin, nutritive evaluation, senzoric evaluation, determination of mechanical and rheological properties, lactose intolerance, malting, malt flour, puffing
Období od - do01. 03. 2003 - 31. 12. 2007
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Gabrovská Dana, Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Roubal Petr, CSc.ŘešitelMILCOM, a.s.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.Člen řešitelského týmuZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Ehrenbergerová, J., Vaculová, K., Psota, V., Havlová, P., Šerhantová, V.: Effects of cropping systém and genotype on variability in important phytonutrients content of the barley for direct food use. Plant, Soil and Environment 49(10): 443-450, 2003.
Gabrovská, D., Ouhrabková, J., Paulíčková, I., Rysová, J., Němečková, I., Prokeš, J., Vaculová, K.: Využití bezpluchého ovsa v průmyslové výrobě i domácnosti. Výživa a potraviny 65(2), 2010.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Gabrovská, D., Rysová, J., Paulíčková, I., Prokeš, J., Škach, J.: Gluten-free beer: a new chance for coeliac?. Proceeding of the 22th Meeting of Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity. Zwickau, Verlag Wissenschaftliche Scripten, p. 51-54, 2008. 978-3-937524-63-4.
Vaculová, K., Prokeš, J., Mikyška, A., Milotová, J.: Use of barley with black hulless grain in human nutrition. Proceedings of the 4th International Congress on Flour - Bread ´07. 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. Osijek, University of Josip Juraj Strossmayer of Osijek, , 2008. 978-953-7005-15-3.
Vaculová, K., Gabrovská, D., Prokeš, J., Erban, V., Ouhrabková, J., Hoke, K., Houška, M., Rysová, J.: Ways of hulless barley grain processing and nutritional quality. 9th International Barley Genetics Symposium. Praha, ÚZPI, p. 117, 2004.
Gabrovská, D., Rysová, J., Ouhrabková, J., Poulíčková, I., Vaculová, K., Prokeš, J., Havlová, P., Houška, M., Hoke, K.: Využití bezpluchého ječmene v potravinářských výrobcích. XXXVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník příspěvků. Praha, VÚPP, p. 87-91, 2005. 80-86909-01-8.
Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., Šerhantová, V.: Factors influencing content of vitamin E and its isomers in grain of spring barley. XXXV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 165, 2004. 80-7194-644-3.
Prokeš, J.: Netradiční plodiny ve sladařství a pivovarství. Qualima 2006 : 15. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Hradec Králové, MEZOS, spol. s r.o., p. 69, 2006. 80-239-7822-5.
Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., Dvořáková, Z.: Factors influencing content of vitamin E and its isomers in grain of spring barley. XXXV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 125-128, 2004. 80-902671-8-1.
Prokeš, J., Rysová, J., Ouhrabková, J., Paulíčková, I., Gabrovská, D., Vaculová, K., Havlová, P.: Nutritional evaluation of naked oat and its application in foods. Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 163, 2005. 80-7194-748-2.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Prokeš, J., Gabrovská, D., Rysová, J., Paulíčková, I.: Nápoj s obsahem rutinu. UV č. 19144. Praha, 2008.
Prokeš, J., Škach, J., Gabrovská, D., Ouhrabková, J., Paulíčková, I.: Pohankovo-ječné pivo. UV č. 19703. Praha, 2009.