Výzkum - Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality

Kód projektuQI101B090
Název anglickyNew processes of production of functional cereal and dairy foods and functional bewerages with content of bioactive ingredients from selected vegetable and animal agricultural commodities and with probiotics and procedures for their guality estimation
Poznámka
AkronymFunkční potraviny
Anotace projektuCílem projektu je vypracovat nové receptury a postupy výroby funkčních potravin s využitím bioaktivních látek obilovin, chmele a mléka v nejvýznamnějších oborech potravinářské produkce (mlékárenství, pekárenství a nápojářství).
Anotace projektu anglickyThe project aims to develop new recipes and production processes using functional foods and bioactive substances, grain, hops and milk in most fields of food production (dairy, bakery and beverage industry).
Klíčová slovaFunkční potraviny, zdravé potraviny, sladování, slad, sledový extrakt, fermentace, probiotika, baktérie mléčného kvašení, kvasinky, syrovátka, proteiny syrovátky, chmel, nealkoholické fermentované nápoje, mléko, mléčné výrobky, fermentované mléčné výrobky, trvanlivé mléčné výrobky, pekárenství
Klíčová slova anglickyFunctional foods, healthy foods, malting, malt, malt extract, fermentation, probiotics, lactic acid bacteria, yeasts, whey, whey proteins, hop, non-alcoholic fermented beverages, milk, dairy, fermented dairy beverages, long-life dairy products, bakery
Období od - do01. 01. 2010 - 31. 12. 2014
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEE, Mikrobiologie, virologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
MVDr. Hložánek Ivo, DrSc.ŘešitelFakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Prof. MUDr. Anděl Michal, CSc.ŘešitelUniverzita Karlova v Praze
RNDr. Jurková Marie, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Doc. Ing. Plocková Milada, CSc.ŘešitelVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Drbohlav Jan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hašková Danuša, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Jarmar Jan, Další řešitelBohušovická mlékárna, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Prokeš Josef, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Šourková Simona, Další řešitelJizerské pekárny, spol. s r.o.
Ing. Vavreinová Slavomíra, CSc.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Jurková, M., Čejka, P., Houška, M., Mikyška, A.: Simultaneous determination of prenylflavonoids and isoflavonoids in hops and beer by HPLC-DAD method: Study of green hops homogenate application in the brewing process. Kvasny Prum. 59(2): 41-49, 2013.
Vavreinová, S., Hartman, I., Prokeš, J.: Nutriční hodnocení sladů z obilovin a pseudoobilovin. Úroda LIX(10): 133-136, 2011.
Hartman, I., Gabrovská, D., Ouhrabková, J., Rysová, J., Fiedlerová, V., Holasová, M., Laknerová, I., Winterová, R., Vavreinová, S.: Vliv technologie sladování na parametry pohankového sladu. Úroda 12(vědecká příloha): 473-476, 2014.
Němečková, I.., Hartman, I., Kejmarová, M., Chramostová, J., Zikán, V., Laknerová, I.: Fermentované mléčné výrobky s přídavkem sladů. Mlékařské listy - Zpravodaj (138): 5-8, 2013.

Výsledky P, patent
Citace
Hartman, I., Mikyška, A., Ouhrabková, J., Vavreinová, S.: Pohankový slad karamelový a barvící. 305872. ÚPV Praha, 9.3.2016.
Houška, M., Strohalm, J., Mikyška, A., Čermák, P.: Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby. 304200. ÚPV Praha, 13.11.2013.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Ouhrabková, J., Vavreinová, S., Gabrovská, D., Rysová, J., Kozák, R., Šourková, S., Suková, I., Hartman, I.: Bezlepková směs z přirozeně bezlepkových surovin. UV č. 24072. Praha, 9.7.2012.
Němečková, I., Kejmarová, M., Hanušová, J., Hartman, I.: Fermentovaný mléčný výrobek s přídavkem zcukřeného sladu. UV č.25588. Praha, 24.6.2013.
Strohalm, J., Čermák, P., Novotná, P., Houška, M., Mikyška, A.: Potravinový přípravek na bázi čokolády s čerstvým chmelem. UV č.25580. Praha, 24.6.2013, Licenční smlouva.
Houška, M., Strohalm, J., Mikyška, A., Čermák, P.: Potravinový přípravek s čerstvým chmelem. UV č. 23420. Praha, 20.2.2012, Licenční smlouva.
Hartman, I., Mikyška, A., Ouhrabková, J., Vavreinová, S.: Pohankový slad karamelový a barvící. UV č. 23774. Praha, 10.5.2012, zaniklý dokument.
Hartman, I.: Zcukřený slad. UV č.30442. ÚPV Praha, 7.3.2017.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Mikyška, A., Jurková, M., Houška, M., Strohalm, J., Krofta, K.: Možnosti využití homogenátu zeleného chmele pro výrobu piva. Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu, ČSCH o.s., Kvasná chemie a biotechnologie, VŠCHT Praha, Plzeňský Prazdroj, a.s. , sborník z konference ISBN 978-80-7080-896-2, Plzeň, 19.6.2014.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Čermák, P., Palečková, V., Houška, M., Strohalm, J., Novotná, P., Mikyška, A., Jurková, M., Sikorová, M.: Inhibitory effects of fresh hops on Helicobacter pylori strains. Czech J. Food Sci. 33(4): 302-307, 2015, DOI: 10.17221/261/2014-CJFS.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Mikyška, A., Krofta, K., Houška, M., Čermák, P.: Pascalization, alternative way of postharvest hops processing. Proceedings of IV International Humulus Symposium. Leuven, Belgie, International Society for Horticultural Science, p. 23 - 30, 2019. ISBN 9789462612341, ISSN 0567-7572. EID: 2-s2.0-85065496379.
Ouhrabková, J., Rysová, J., Holasová, M., Fiedlerová, V., Winterová , R., Gabrovská, D., Vavreinová, S., Hartman, I.: Malts as new component of gluten-free bakery products. Proceedings of the 10th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha, Czech Chemical Society, p. 121 - 125, 2014. ISBN 978-80-86238-70-8.
Rysová, J., Ouhrabková, J., Winterová, R., Laknerová, I., Holasová, M., Fiedlerová, V., Gabrovská, D., Hartman, I.: The saccharified barley malt as a bakery raw material. Proceedings of the 10th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha, Czech Chemical Society, p. 155 - 158, 2014. ISBN 978-80-86238-70-8.