Výzkum - Studium a tvorba genotypů sladovnického ječmene s nízkým obsahem antokyanogenů pro výrobu sladu a koloidně stabilních piv

Kód projektuGA510/94/1441
Název anglicky..........
Poznámka
Akronym.....
Anotace projektuPodstata projektu spočívá ve vytvoření genetických zdrojů ječmene s blokovanou syntézou antokyanogenů (mutantů ječmene s blokovanou biosyntézou katechinů a antokyanidinů), k výrobě sladu a piva s dobrou koloidní stabilitou bez potřeby chemických činidel, zabraňujících kalení piva. Pro ČR jako zemi vyrábějící slad a pivo je řešení této problematiky velmi závažné z důvodů: 1. ekonomických výhod v technologii koloidně stabilních piv (snížení nákladů na stabilizační přípravky a jejich technologické apliace), 2.vyrábět potraviny a nápoje bez přídavných chemických látek (odpovídající současným hygienickým trendům), 3.udržení a zlepšení našeho postavení na zahraničních trzích.
Anotace projektu anglicky..............
Klíčová slova...
Klíčová slova anglicky...
Období od - do01. 01. 1994 - 31. 12. 1996
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Špunarová Marie, Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Výsledky PRAZDNY
Citace