Výzkum - Vliv distribuce velikosti škrobových zrn na technologickou kvalitu ječmene

Kód projektuQD1005
Název anglickyThe influence of distribution of size of starch granules on the technological quality of barley
PoznámkaProjekt ve VUPSis kompletní.
AkronymDistribuce velikosti zrn
Anotace projektuTechnologická kvalita ječmene je závislá na složení a struktuře obilky, především škrobového endospermu. Hlavní složkou endospermu ječmene je škrob v podobě malých a velkých škrobových zrn. Obecně se konstatuje, že velká škrobová zrna tvoří 10 a malá 90% z celkového počtu škrobových zrn v endospermu. Malá škrobová zrna jsou pevně zasazena v proteinové matrix a jsou degradována pouze povrchovou erozí. Velká škrobová zrna jsou degradována enzymaticky. Uvádí se, že asi 50 % malých škrobových zrn není převedeno do rozpustné formy. Navržený projekt poskytne na příkladu odrůd ječmene informace o vlivu odrůdy, prostředí (pěstebního místa) a ročníku na distribuci velikostních frakcí škrobových zrn. Distribuce škrobových zrn bude dána do souvislosti s technologickými (sladařskými) parametry. Cílem projektu je též vypracování metody a zařízení pro stanovení distribuce velikosti škrobových zrn přístupné podnikovým laboratořím.
Anotace projektu anglickyThe technological quality of barley depends on the composition and structure of the caryopsis above all of starch endosperm. The major component of the barley endosperm is starch in the form of small and large starch granules. In general, large starch granules represent 10 % and small ones 90 % of the total number of starch granules in the endospem. The small starch granules are embedded deeply within the protein matrix and degraded only by surface erosion. The large starch granules are degraded enzymatically. It has been reported that approximately 50 % of small starch granules is not transmitted to soluble form. The proposed project will provide information about the influence of variety, environment (cultivation place) and year on distribution of size fractions of starch granules. The distribution of starch granules will be given to connection with selected technological (malting) parameters. The aim of the project is also to work out the method and equipment for determination of distribution of size of starch granules available to copany laboratories.
Klíčová slovadistribuce velikosti, ječmen, sladovnická kvalita ječmene, škrobová zrna
Klíčová slova anglickysize distribution, barley, malting quality of barley, starch granules
Období od - do01. 06. 2001 - 30. 06. 2005
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryCB, Analytická chemie, separace; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Bohačenko Ivan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Chmelík Josef, CSc.ŘešitelÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ing. Hrabák Miloš, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Psota, V., Chmelík, J., Bohačenko, I.: Relation of the starch granule size distribution and selected malting parameters. Proceedings of the 30th EBC Congress, Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 76-82, 2005. ISBN 90-70143-23-2.
Chmelík, J., Bohačenko, I., Psota, V.: Starch granule in caryopses of barley (Hordeum vulgare L.). Xth Days of Plant Physiology. Bratislava, p. 20-30, 2004.
Psota, V.: Současný pohled na kvalitu sladovnického ječmene. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Piešťany, VÚRV, p. 25-27, 2002. 80-88790-21-2.
Psota, V., Chmelík, J., Bohačenko, I.: Relation of the starch granule size distribution and selected malting parameters. Proceedings of the 30th EBC Congress, Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 76-82, 2005. 90-70143-23-2.
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J.: Škrobová zrna v obilkách ječmene. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., p. 47-52, 2004. 80-902436-9-X.
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J., Hartmann, J.: Vztah distribuce velikosti škrobových zrn a vybraných sladovnických znaků. 21. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. 295, 2005. 0023-5830.
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J.: Škrobová zrna v obilkách ječmene (Hordeum vulgare L.). Xth Days of Plant Physiology, Book of Abstracts. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, p. 13, 2004.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J., Hartmann, J.: Vztah distribuce velikosti škrobových zrn a vybraných sladovnických znaků. 21. Pivovarsko-sladařské dny, Ústí nad Labem, 2005.
Psota, V., Chmelík, J., Bohačenko, I.: Vliv odrůdy na distribuci škrobových zrn. 3. medzinárodná pivovarnícka a sladovnícka konferencia, Bratislava, 2002.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Bohačenko, I., Chmelík, J., Psota, V.: Determination of the contents of A- and B- starches in barley using low angle laser light scattering. Czech Journal of Food Sciences 24(1): 11-18, 2006.
Chmelík, J., Mazanec, K., Bohačenko, I., Psota, V.: Relationship between the ratio of large and small starch granules determined by Gravitational Field-Flow Fractionation and malting quality of barely varieties. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 30(9): 1289-1301, 2007.
Mikyška, A., Psota, V., Hrabák, M.: Brewing trials with some barley varieties different in starch granule size distribution. Czech J. Food Sci. 30(1): 27-34, 2012.
Psota, Vratislav., Chmelík, J., Bohačenko, I., Hartmann, J.: Relationship between starch granule size distribution and selected malting parameters. Journal of the American Society of Brewing Chemists 66(3): 162-166, 2008.