Výzkum - Časopis Kvasný průmysl

Kód projektuPG97367
Název anglickyJournal Kvasny Prumysl
Poznámka
AkronymKP
Anotace projektuMěsíčník Kvasný průmysl je jediným odborným periodikem v ČR v oboru pivovarství a sladařství. Vychází v nákladu 900 výtisků a přináší odborné publikace, zprávy z významných akcí, informace o technických novinkách i anotace článků ze zahraničních časopisů.
Anotace projektu anglickyThe monthly Kvasny Prumysl is the only paper in Czechia intent on brewing and malting. Number of prints is 900 per month. It brings scientifical articles, information about significal events and technical news and annotations from foreign papers too.
Klíčová slovaPivo, výzkum, chmel, slad, kvasinky, suroviny, víno, pivovarství, sladařství, sladařství, pivovarská technologie, marketing, EBC, MEBAK
Klíčová slova anglickyBeer, research, hops, malt, yeast, raw materials, wine, brewery, maltery, technology of brewing, marketing, EBC, MEBAK
Období od - do01. 06. 1997 - 31. 12. 1999
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Mgr. Frantík František, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace