Výzkum - Sladovnický ječmen pro “České pivo”

Kód projektuQJ1310091
Název anglickyMalting barley for the "Czech beer"
Poznámka
AkronymČeské pivo
Anotace projektuCíle tohoto projektu jsou: - vyhledat donory jarního ječmene s dobrým zdravotním stavem a vhodnými technologickými parametry pro „České pivo“ - využít detekovaných polymorfismů alel genů pro vybrané enzymy s vazbou na sladovnickou kvalitu a příslušných regulačních faktorů pro vývoj molekulárních markerů aplikovatelných ve šlechtění odrůd jarního ječmene pro „České pivo“ - ověřit vhodnost dostupných molekulárních markerů pro selekci na zdravotní stav a specifickou kvalitu šlechtitelských linií jarního ječmene s potenciálem využití pro produkci „Českého piva“ - vypracovat šlechtitelské metody a vytvořit výchozí genotypy jarního ječmene se specifickou kvalitou pro „České pivo“
Anotace projektu anglickyAim of the project is to: - find spring barley donors of good health and suitable technological properties for the "Czech beer" - detect polymorphism in selected genes and regulation factors important for malting quality for development molecular markers suitable in spring barley breeding for the "Czech beer" - verify the usefulness of published molecular markers for selection of spring barley breeding lines with good health and specific technological properties of the "Czech beer" - develop breeding methodologies and basic breeding lines of spring barley with specific technological properties of the "Czech beer"
Klíčová slovaječmen, slad, České pivo, molekulární markery, markery asistovaná selekce
Klíčová slova anglickybarley, malt, Czech beer, molecular markers, marker assisted selection
Období od - do01. 01. 2013 - 31. 12. 2017
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEB, Genetika a molekulární biologie; GB Zemědělské stroje a stavby;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čejka Pavel, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hudec Stanislav, ŘešitelLimagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Sedláček Tibor, Řešitel - koordinátorVýzkumné centrum SELTON,s.r.o.
Mgr. Matušinský Pavel, Ph.D.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr.Mgr Svobodová Leona, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Psota, V., Sachambula, L., Paulů, A.: Sensitivity of the selected malting barley varieties to the degree of steeping. Kvasny Prum. 61(10-11): 288-295, 2015.
Sedláček, T., Psota, V.: Classifi cation of barley varieties for “České pivo” using discriminant analysis. Kvasny Prum. 61(9): 262-267, 2015.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Sedláček, T., Svobodová-Leišová, L., Psota, V., Matušinský, P.: Šlechtění jarního ječmene na kvalitu pro výrobu piva s CHZO „České pivo“ a rezistenci vůči hlavním houbovým chorobám. Certifikovaná metodika. ÚKZÚZ, Brno (UKZUZ 077819/2017), 2017. ISBN 978-80-7392-272-6.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V., Sachambula, L.: Lze zvýraznit kvalitativní rozdíly sladovnických odrůd? . 37. Pivovarsko sladařský seminář, Plzeň, 23.10.2014.
Psota, V., Sachambula, L., Paulu, A.: Lze zvýraznit kvalitativní rozdíly sladovnických odrůd ječmene snížením stupně domočení?. 26. Pivovarsko - sladařské dny, Olomouc, 22. 10. 2015.
Krajčovič, T., Psota, V., Sachambula, L., Mareček, J.: The effect of long-term storage on quality of malting barley grain and malt. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, SPU Nitra, 11. 10. 2016.
Psota, V., Krajčovič, T., Sachambula, L.: Čirost sladiny z odrůd zařazených do Seznamu doporučených odrůd. 38. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 26. 10. 2016. .

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Bradová, J., Psota, V.: The assessment of hordein variability in Czech spring barley varieties. Kvasny Prum. 63(2): 57-63, 2017, DOI:10.18832/kp201708.
Korhoň, R., Psota, V.: Progress in breeding of spring barley for malting quality in the Breeding station Hrubcice. Kvasny Prum. 63(3): 126-133, 2017, DOI: 10.18832/kp201715.
Krajčovič, T., Psota, V., Sachambula, L., Mareček, J.: The effect of long-term storage on quality of malting barley grain and malt. Journal of Central European Agriculture 17(14): 917-931, 2016, DOI:10.5513/JCEA01/17.4.1791.
Leišová-Svobodová, L., Tomková, L., Sedláček, T., Psota, V., Kučera, L.: The application of microsatellite analysis in barley malting quality breeding programmes. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 50(4): 268-277, 2014.
Tomková-Drábková, L., Psota, V., Sachambula, L., Leišová-Svobodová, L., Mikyška, A., Kučera, L.: Changes in polyphenol compounds and barley laccase expression during the malting process. J Sci Food Agric 96(2): 497-504, 2016, DOI:10.1002/jsfa.7116.