Výzkum - Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele

Kód projektu1M0570
Název anglickyResearch Centre for Study of Extract Compounds of Barley and Hop
PoznámkaProjekt úspěšně uzavřen.
AkronymVC
Anotace projektuHledání vhodných molekulárních markerů pro enzym zapojený v syntéze tokolů a markerů spojených s odolností rostlinných buněk vůči suchu. Zjištění vlivu síry na kvalitu zrna ječmene a z hlediska potravinářského a krmivářského. Hledání vztahu bílkovinnéhoStanovení vlivu negativních účinků patogenů a stresových látek obilky na kvalitativní vlastnosti ječmene. Zjištění vlivu složení mezizrenného plynu na vitalitu embray obilky a na homogenitu sladařského klíčení a následně na homogenitu vyrobeného sladu.Získání poznatků o detailním složení a kvantitě fyziologicky a senzoricky aktivních látek sladu a chmele ve vztahu k původu suroviny. Získání poznatků o obsahu antioxidantů a antioxidačních vlastnostech sladu a chmele a působení antioxidantů obsažených vZjištění vlivu obsahových látek na vitalitu a viabilitu kvasinek během pivovarského procesu.
Anotace projektu anglickyFinding suitable molecular markers for enzyme involved in tocol synthesis and markers associated with plant cell resistance to drought. Determination of sulphur effect on the quality of barley grain from food and feed point of view. Finding relation ofDetermination of negative effects of metabolites of pathogens and stress substances of caryopses on the quantitative properties of barley. Determination of the effect of inter-grain gas composition on vitality of a grain embryo and on homogeneity of malAcquiring data on the detailed composition and quantity of physiologically and sensorially active malt and hop substances in relation to the origin of the material. Acquiring data on content of antioxidants and antioxidative malt and hop properties andDetermination of the influence of extract compounds on vitality and viability of yeasts during the brewing process.
Klíčová slovaJečmen, chmel, obilka, slad, sladovnická kvalita, potravinářská kvalita, molekulární makery, antioxidanty, nutriční hodnota, metabolity patogenů, rezidua pesticidů, stresové látky obilky, nesladovnické využití
Klíčová slova anglickyBarley, hop, caryopsis, malt, malting quality, food quality, molecular markers, antioxidants, nutrition value, metabolites of pathogenes, pesticide residues, stress substances of caryopses, non-malting use
Období od - do01. 01. 2005 - 31. 12. 2011
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryCB, Analytická chemie, separace; EB, Genetika a molekulární biologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čejka Pavel, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čulík Jiří, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Dienstbier Miroslav, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Dvořák Josef, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Horák Tomáš , Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Kellner Vladimír, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Doc. Ing. Melzoch Karel , CSc.ŘešitelVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Macuchová Simona, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Prokeš Josef, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Sigler Karel, DrSc.ŘešitelMikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Ehrenbergerová Jaroslava, CSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Hašková Danuša, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hollerová Ida, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Škach Josef, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Bobál'ová Janette, ŘešitelÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
RNDr. Havlová Pavla, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hrabák Miloš, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Kosař Karel, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Hřivna, L., Prokeš, J.: Root capacity and its influence on nutrient uptake by malting barley grain. Cereal Research Communications 36(1): 111-114, 2008.
Kellner, V., Jurková, M., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P.: Some phenolic compounds in Czech hops and beer. Brewing Science 60: 32-37, 2007.
Hřivna, L., Ryant, P., Cerkal, R., Prokeš, J.: The effect of zinc nutrition of barley on grain yield, technological quality and malt extract. Agrochémia 48(6): 11-16, 2008.
Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J., Hrstková, P.: Relationship between grain milling energy and malting quality of barley. Cereal Research Communications 36(1): 97-105, 2008.

Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Pluháčková, H., Benešová, K., Ehrenbergerová, J., Kocourková, B.: The content of vitamin E in hop cones of the saaz variety. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61(3): 777-785, 2013.
Jurková, M., Horák, T., Čulík, J., Čejka, P., Kellner, V.: Simultaneous determination of iso-alpha acids in their cis- and transforms and tetrahydroiso-alpha acids. Kvasny Prum. 56(3): 163-166, 2010.
Sigler, K., Matoulková, D., Gabriel, P., Dienstbier, M., Gášková, D.: Yeast and stress: from the laboratory to the brewery. Kvasny Prum. 56(2): 100-104, 2010.
Dvořáková, M., Dostálek, P., Skulilová, Z., Jurková, M., Kellner, V., Guido, L.F.: Barley and malt polyphenols and their antioxidant properties. Kvasny Prumysl 56(3): 160-163, 2010.
Mikyška, A., Hašková, D., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P.: Study of an influence of beer colloidal stabilization by sorbent Polyclar 10 on polyphenolic antioxidants and sensorial stability of beer. Kvasny Prum. 56(3): 167-174, 2010.
Milotová, J., Prokeš, J., Vaculová, K.: Malting potential of new genetic sources of spring barley collection. Kvasny Prumysl 53(1): 3-6, 2007.
Psota, V., Benešová, K., Sachambula, L., Havlová, P.: The relationship between β-glucanase, chitinase, and galactomannan and selected technological parameters of spring barley caryopses (Hordeum vulgare L.) and malt. Kvasny Prum. 56(2): 74-78, 2010.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J.: Determination of aromatic alcohols in beer using the solid phase extraction (SPE) followed by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS). Part II. - The content of aromatic alcohols in Czech beers. Kvasny Prum. 55(10): 273-277, 2009.
Hartman, I., Fišerová, H., Helánová, A., Prokeš, J., Hartmann, J.: Influencing malt quality by exogenous ethylene application performed in the course of post-harvest ripening of barley grain. Kvasny Prum. 57(7-8): 246-252, 2011.
Šottníková, V., Psota, V., Gregor, T., Sachambula, L.: Germination dynamics during post harvest maturation of malting barley. Kvasny Prum. 57(7-8): 242-245, 2011.
Benešová, K., Psota, V., Mikulíková, R., Běláková, S., Svoboda, Z.: Pathogenic metabolites in barley caryopses and their effect on quality of malting barley and malt. Kvasny Prum. 57(7-8): 215-218, 2011.
Ehrenbergerová, J., Pluháčková, H., Bradáčová, M., Březinová Belcredi, N., Benešová, K., Vaculová, K.: Changes in vitamin E content and activity as a response to abiotic stress in spring barley varieties. Kvasny Prumysl 57(7-8): 196-202, 2011.
Mikyška, A., Hartman, I., Hašková, D.: Polyphenol compounds and antioxidative properties of barley varieties recommended for Czech beer. Kvasny Prum. 57(7-8): 182-189, 2011.
Macháň, P., Ehrenbergerová, J., Klímová, E., Benešová, K., Vaculová, K.: Non-starch polysaccharides in the set of spring barley varieties. Kvasny Prum. 57(7-8): 219-222, 2011.
Benkovská, D., Flodrová, D., Psota, V., Bobá'lová, J.: Influence of the brewing process on the barley protein profile. Kvasny Prum. 57(7-8): 260-265, 2011.
Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V., Dvořák, J.: Determination of aromatic alcohols in beer by solid phase extraction and detection with gas chromatography in combination with mass spectrometry (GC-MS). Part I. – Creation and validation of the analytical method. Kvasny Prum. 55(7-8): 177-186, 2009.
Prokeš, J., Vaculová, K., Milotová, J.: Selected malting parameters of new accessions from the collection of spring barley genetic resources. Kvasny prumysl 53(6): 162-167, 2007.
Prokeš, J., Fišerová, H., Helánová, A., Hartmann, J.: Effect of exogenous factors on malt quality. Kvasny Prum. 55(5): 122-126, 2009.
Psota, V.: Vady zrna ječmene. Agromanuál 4(8): 1801-1895, 2010.
Mikyška, A., Prokeš, J.: Barley storage system and its impact on malt and beer quality. Kvasny Prum. 55(3): 73-81, 2009.
Kostelanská, M., Zachariášová, M., Džuman, Z., Hajšlová, J., Ehrenbergerová, J., Cerkal, R., Vaculová, K., Mikyška, A., Psota, V.: Fusarium mycotoxins in spring barley and their occurrence within the technological chain barley-malt-beer. Kvasny Prum. 57(7-8): 209-214, 2011.
Hartman, I., Prokeš, J., Fišerová, H., Hartmann, J.: Ovlivnění dormance obilek ječmene klimatologickými faktory. Úroda LIX(10): 52-58, 2011.
Prokeš, J., Fišerová, H., Helánová, A., Hartmann, J.: Effect of exogenous factors on malt quality. Kvasny Prumysl 55(5): 122-126, 2009.
Macháň, P., Benešová, K., Ehrenbergerová, J., Klímová, E.: Obsah beta-glukanů v odrůdách a liniích ječmene jarního. Úroda 12: 499-502, 2011.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Sigler, K.: Beer-spoiling ability of lactic acid bacteria and its relation with genes horA, horC and hitA. Kvasny Prum. 58(11-12): 336-342, 2012.
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D.: Effect of barley origin, malting technology and malt storage on antioxidant properties of malt. Kvasny Prumysl 52(9): 276, 2006.
Dvořák, J., Dostálek, P., Kellner, V., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Significance of SO2 in beer. Part 3: Factors which effect on production of sulphur dioxide during brewing fermentation. Kvasny Prumysl 54(5): 142-148, 2008.
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Čejka, P., Kellner, V.: Application of SPE and SPME in analysis of beer. Kvasny Prumysl 52(3): 78-82, 2006.
Hřivna, L., Radoch, T., Gregor, T., Šottníková, T., Cerkal, R., Ryant, P., Prokeš, J.: Influence of application N and S on the chemical composition of barley corn and malt. Kvasny Prum. 57(7-8): 223-230, 2011.
Sigler, K., Matoulková, D.: Stress responses in brewing yeast. Kvasny Prum. 57(7-8): 277-284, 2011.
Benešová, K., Mikulíková, R., Běláková, S., Svoboda, Z., Psota, V.: Identification of substances originating from pathogen – caryopsis interaction and their effect on malt quality. Kvasny Prum. 57(1): 2-7, 2011.
Psota, V., Benešová, K., Sachambula, L., Havlová, P.: Vztah aktivity chitinasy, beta-glukanasy a extracelulárních polysacharidů ke kvalitě sladu. Úroda 58(12): 103-109, 2010.
Pluháčková, H., Benešová, K., Ehrenbergerová, J.: Aktivita vybraných antioxidantů v chmelových hlávkách v závislosti na stáří chmelové rostliny. Úroda (10): 493-498, 2011.
Cerkal, R., Hřivna, L., Ryant, P., Prokeš, J., Březinová Belcredi, N., Vejražka, K., Michnová, M., Gregor, T.: Zinc – effect on the spring barleyʼs plant and roots growth, grain technological quality, and yeast fermentation. Kvasny Prum. 56(3): 152-159, 2010.
Fišerová, H., Prokeš, J., Helánová, A., Hartmann, J.: Malt quality during the post-harvest maturation of barley. Kvasny Prum. 56(2): 93-99, 2010.
Mikyška, A., Prokeš, J., Běláková, S., Škach, J., Hašková, D.: The influence of barley origin and malting technology on ferulic acid content in barley and malt. Kvasny Prum. 56(3): 145-151, 2010.
Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Benešová, K., Vaculová, K.: Variability of activity of vitamin E and its isomers in a barley grain. Kvasny Prum. 56(2): 88-92, 2010.
Šrogl, J., Vernerová, H., Matasová, L., Sigler, K.: Factors affecting invertase activity during beer brewing, lagering and in the finished product. Kvasny Prumysl 53(5): 134-138, 2007.
Dvořák, J., Dostálek, P., Štěrba, K., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Significance of sulphur dioxide in beer. Kvasny Prumysl 52(11-12): 346-348, 2006.
Prokeš, J., Fišerová, H., Helánová, A., Hartmann, J.: Role of carbon dioxide and ethylene during malting process. Kvasny Prumysl 52(11-12): 349-352, 2006.
Hřivna, L., Gregor, T., Šottníková, V., Cerkal, R., Ryant, P., Prokeš, J., Radoch, T., Vavroušová, P.: Role of sulphur in formation of spring barley grain yield, malting quality parameters, and PDMS. Kvasny Prum. 56(2): 69-73, 2010.

Výsledky B, odborná kniha
Citace
Zimolka, J., Cerkal, R., Dvořák, J., Edler, S., Ehrenbergerová, J., Hřivna, L., Kamler, J., Klem, K., Milotová, J., Míša, P., Procházková, B., Psota, V., Richter, R., Ryant, P., Tichý, F., Vaculová, K., Váňová, M., Vejražka, K.: Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. Profi Press, s.r.o., Praha, 2008, ISBN 80-86726-18-5.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Sigler, K., Matoulková, D., Kosař, K., Gabriel, P., Dienstbier, M.: Optimization of the acidification power test of yeast quality and its use in brewery. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, VÚPS, p. P-16-1-16, 2007. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Evaluation of antioxidant properties of hop and hop products. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, VŠCHT, p. 20, 2006. 80-7080-609-5.
Zoufalý, T., Brynych, P.: České pivo - každodenní fenomén. Chemické listy - Sborník. Praha, Česká společnost chemická, p. 730-730, 2007. ISSN 0009-2770.
Jurková, M., Kellner, V., Horák, T., Čejka, P., Čulík, J.: The HPLC determination of biogenic amines in beer by solid phase extraction (SPE) and automatic precolumn derivatization. Proceedings of the 30th EBC Congress Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 989-993, 2005. 90-70143-23-2.
Havlová, P., Prokorátová, V., Konečná, A., Synytsya, A., Kvasnička, F.: Determination of non-starch polysaccharides and phenolic acids in barley and malt. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 370-373, 2005. 80-86909-01-8.
Prokeš, J., Gabrovská, D., Rysová, J., Ouhrabková, J., Paulíčková, I., Vaculová, K., Havlová, P., Houška, M., Hoke, K.: Utilization of hulless barley in foodstuffs. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 87-91, 2005. 80-86909-01-8.
Gajdošová, D., Blechová, P., Havlová, P., Havel, J.: High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis of trichothecene mycotoxins in barley and malt. 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 257, 2005. 80-7194-771-7.
Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N., Havlová, P., Rožnovský, J., Vejražka, K., Vaculová, K.: Effect of weather conditions and genotype on the content of non-starch polysaccharides in spring barley breeding. Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs. St. Pölten, p. 35-37, 2006.
Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J., Havlová, P.: Determination of superoxiddismutase enzyme activity in the grain and malting barley. MendelNet 05 Agro. Brno, MZLU, p. 19, 2005. 80-7157-905-X.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Čejka, P., Horák, T.: HPLC determination of some phytoestrogens in addition to flavonoids with electrochemical detection by using the CoulArray detector. Health Ingredients Metabolism Analysis. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 122-123, 2006. 80-7194-855-1.
Zoufalý, T., Brynych, P.: Czech type of beer - everyday phenomenon. Chemické listy – Sborník. Česká společnost chemická, p. 730, 2006. 0009-2770.
Prokeš, J., Fišerová, H., Hartmann, J., Helánová, A.: Composition of gas present in a layer of germinating kernels of spring barley and its effect on malt quality. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, VÚPS, p. P-37-1-24, 2007. 978-80-86576-29-9.
Prokeš, J., Fišerová, H., Helánová, A., Hartmann, J.: Composition of intergrain gas at germination of spring barley and its effect on the malt quality. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Olomouc, ČSEBR, p. 83, 2007. 1213-6670.
Mikyška, A., Škach, J., Hašková, D.: The brewing quality of promising malting barley varieties. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, VÚPS, p. P-38-1-15, 2007. 978-80-86576-29-9.
Jurková, M., Kellner, V., Čulík, J., Čejka, P., Horák, T.: HPLC determination of some phytoestrogens in addition to flavonoids with electrochemical detection by using the CoulArray detector. Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 122-123, 2006. ISBN 80-7194-855-1.
Mikyška, A., Hašková, D., Prokeš, J.: Antiradical properties of malt accessed by EPR methods. Proceedings of the 30th EBC Congress Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 764-773, 2005. ISBN 90-70143-23-2.
Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J., Havlová, P.: Determination of superoxiddismutase enzyme activity in the grain and malting barley. MendelNet 05 Agro. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, p. 19-19, 2005. ISBN 80-7157-905-X.
Gajdošová, D., Blechová, P., Havlová, P., Havel, J.: High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis of trichothecene mycotoxins in barley and malt. 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 257-257, 2005. ISBN 80-7194-771-7.
Vaculová, K., Prokeš, J., Mikyška, A., Milotová, J.: Use of barley with black hulless grain in human nutrition. Proceedings of the 4th International Congress on Flour - Bread ´07. 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. Osijek, University of Josip Juraj Strossmayer of Osijek, , 2008. 978-953-7005-15-3.
Sigler, K., Mikyška, A., Kosař, K., Gabriel, P., Dienstbier, M.: Assessing and predicting yeast vitality by the acidification power test: critical reassessment. 34th Annual Conference on Yeasts. Bratislava, SAV, p. 86, 2006. ISSN 1336-4839.
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D., Krofta, K.: Vliv antioxidantů ječmene a chmele na senzorickou stabilitu piva. Sborník plných textů a prezentací XVIII. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, , 2008. 978-80-7080-687-6.
Prokeš, J., Fišerová, H., Hartmann, J., Helánová, A.: Složení mezizrnného plynu na výtěžnost a jakost sladu. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-37-1-24, 2007. 978-80-86576-29-9.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Hodnocení antioxidačních vlastností chmele a chmelových výrobků. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 20, 2006. 80-7080-609-5.
Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J.: Energie potřebná k mletí a kvalitativní parametry ječného sladu. MendelNet´05 Agro. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, p. 94, 2005. 80-7157-905-X.
Prokeš, J., Fišerová, H., Helánová, A., Hartmann, J.: Složení mezizrnného plynu při klíčení ječmene jarního a jeho vliv na jakost sladu. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Olomouc, ČSEBR, p. 83, 2007. 1213-6670.
Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J.: Malt Milling Energy and Qualitative Parameters of Barley Malt. Proceedings of the 3rd International Congress Flour - Bread '05 and 5th Croatian Congress of Cereal Technologists. Osijek, Faculty of Food Technology, , 2006. 953-7005-09-7.
Havlová, P., Prokorátová, V., Konečná, A., Synytsya, A., Kvasnička, F.: Stanovení neškrobových polysacharidů a fenolových kyselin v ječmenech a sladech. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha, VÚPP, p. 370-373, 2005. 80-86909-01-8.
Cerkal, R., Ryant, P., Hřivna, L., Prokeš, J.: Transport zinku z rostlin do sladiny u vybraných odrůd ječmene jarního. MZLU pěstitelům 2009. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, , 2009. 978-80-7375-304-7.
Mikyška, A., Škach, J., Hašková, D.: Pivovarská kvalita nových odrůd ječmene. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko–sladařské dny, Praha, 1.-2. listopadu 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. P-38-1-15, 2007. 978-80-86576-29-9.
Macháň, P., Ehrenbergerová, J., Klímová, E., Šubrtová, E., Cerkal, R., Běláková, S., Vaculová, K.: Variability of selected non-starch polysaccharides in grain of hull-less and hulled spring barley. In 6th International Congress FLOUR-BREAD ´11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists Proceedings. Osijek, Croatia, PTFOS, ICC, p. 474-480, 2012. ISSN 1848-2562.
Sigler, K., Matoulková, D., Kosař, K., Gabriel, P., Dienstbier, M.: Optimizace testu acidifikační síly pro stanovení kvality kvasnic a jeho použití v pivovarství. Sborník přednášek a posterů, 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha, 1.-2. listopad 2007. Praha, VÚPS, p. P16-1-16, 2007. ISBN 978-80-86576-29-9.
Jurková, M., Kellner, V., Horák, T., Čejka, P., Čulík, J.: The HPLC determination of biogenic amines in beer by solid phase extraction (SPE) and automatic precolumn derivatization. Proceedings of the 30th EBC Congress Prague 2005. Nürnberg, Fachverlag Hans Carl, p. 989-993, 2005. ISBN 90-70143-23-2.

Výsledky P, patent
Citace
Zoufalý, T., Mencl, P., Štancl, J., Brynych, P.: Způsob výroby obilných extraktů enzymatickou hydrolýzou. Patent č. 297 950. ÚPV Praha, 2007.
Kosař, K.: Způsob stanovení konečného přepěňování baleného piva vlivem ječmene. Patent č. 302041. ÚPV Praha, 15.9.2010.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Hartman, I., Prokeš, J., Fišerová, H., Ehrenbergerová, J.: Zařízení na zvýšení kvality sladu. UV č. 22230. Praha, 19.5.2011, zaniklý dokument.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Horák, T., Čulík, J., Jurková, M., Kellner, V., Čejka, P., Hašková, D., Olšovská, J.: Stanovení nižších a vyšších mastných kyselin v pivu metodou SBSE. Certifikovaná metodika.. MZe ČR , 2011. ISBN 978-80-86576-46-6.
Dvořák, J., Kellner, V., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Dostálek, P., Štěrba, K.: Elektrochemická (chronopotenciometrická) metoda stanovení oxidu siřičitého v pivu. Certifikovaná metodika. MZe ČR (4/2009), 2009.
Sigler, K., Matoulková, D., Kosař, K.: Metodika stanovení vlivu osmotického stresu na fyziologický stav pivovarských kvasinek a průběh hlavního kvašení.Certifikovaná metodika. MZe ČR (1/2012), 2012. ISBN 978-80-86576-54-1.
Mikyška, A., Hašková, D., Prokeš, J.: Stanovení antioxidační aktivity sladu a piva.Certifikovaná metodika. MZe ČR (153329/2011-MZE-17222 ), 2011. ISBN 978-80-86576-50-3.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Horák, T., Jurková, M., Čulík, J., Čejka, P., Kellner, V., Karásek, P., Varaďová Ostrá, E.: Supercritical fluid extaction in analysis of PCBs and PAHs in beer. Chemia i Inżynieria Ekologiczna , Ecological Chemistry and Engineering 12(7): 703-708, 2005.
Prýma, J., Havlová, R., Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N.: Porovnání hladin beta-glukanů a tokolů v obilkách ječmene. ChemZi 1(1/2): 26, 2005.
Kellner, V., Jurková, M., Čulík, J., Horák, T., Čejka, P.: Some phenolic copmounds in Czech hops and beer. Brewing Science 60(Jan./Feb.): 32-37, 2007.
Hřivna, L., Ryant, P., Cerkal, R., Prokeš, J.: Vliv výživy zinkem na výnos, technologickou jakost zrna a extrakt sladu. Agrochémia 48(1): 11-16, 2008.
Psota, V.: Vady zrna ječmene. Agromanuál 5(8): 42-44, 2010.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Matoulková, D., Sigler, K.: Genetický základ schopnosti některých kmenů Lactobacillus brevis kazit pivo. 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of ferulic acid content in selected cereals by the UPLC – PDA method. Vitamins, nutrition, diagnostics 2009, Brno, 2009.
Sigler, K., Matoulková, D.: Některé stresy působící na kvasnice během moderního pivovarského procesu. 34. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2008.
Sigler, K., Matoulková, D.: Types of stress experienced by yeast cells during beer brewing. 36. výročná konferencia o kvasinkách, Smolenice, Slovensko, 2008.
Mikyška, A., Hartman, I., Hašková, D.: Polyfenolové látky a antioxidační vlastnosti odrůd ječmene doporučených pro České pivo. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Benešová, K., Psota, V., Mikulíková, R., Běláková, S., Svoboda, Z.: Patogenní metabolity v obilkách ječmene a jejich vliv na kvalitu sladovnického ječmene a sladu. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Benkovská, D., Flodrová, D., Psota, V., Bobáĺová, J.: Vliv pivovarského procesu na profil proteinů ječmene. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Ehrenbergerová, J., Pluháčková, H., Bradáčová, M., Březinová Belcredi, N., Benešová, K., Vaculová, K.: Změny v obsahu a aktivitě vitamínu E jako reakce na abiotický stres odrůd ječmene jarního. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Hartman, I., Fišerová, H., Helánová, A., Prokeš, J., Hartmann, J.: Ovlivnění kvality sladu exogenní aplikací ethylenu v průběhu posklizňového dozrávání ječmene. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Kostelanská, M., Zachariášová, M., Džuman, Z., Hajšlová, J., Ehrenbergerová, J., Cerkal, R., Vaculová, K., Mikyška, A., Psota, V.: Fusariové mykotoxiny v ječmeni jarním a jejich výskyt v rámci technologického řetězce ječmen-slad-pivo. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Macháň, P., Ehrenbergerová, J., Klímová, E., Benšeová, K., Vaculová, K.: Neškrobové polysacharidy v souboru odrůd ječmene jarního. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Šottníková, V., Psota, V., Hřivna, L., Gregor, T., Sachambula, L.: Dynamika klíčení během posklizňového dozrávání sladovnického ječmene. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Sigler, K., Matoulková, D.: Pivovarské kvasinky a reakce na stres. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.
Sigler, K., Pichová, A., Matoulková, D., Gabriel, P.: Some factors affecting beer quality. 39th Annual Conference on Yeasts, Smolenice, SR, 2011.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Sigler, K., Mikyška, A., Kosař, K., Gabriel, P., Dienstbier, M.: Factors affecting the outcome of the acidification power test of yeast quality: critical reappraisal. Folia Microbiologica 51(6): 525-534, 2006.
Matoulková, D., Kosař, K., Sigler, K.: Rapid, simple and specific cultivation-based method for detection of Pectinatus spp. in brewery samples. Journal of the American Society of Brewing Chemists 70(1): 29-34, 2012.
Psota, V., Lukšíčková, E., Ehrenbergerová, J., Hartmann, J.: The Effect of the Genotype and Environment on Damage of Barley Grains (Hordeum vulgare L.). Cereal Research Communications 39(2): 246-256, 2011.
Psota, V., Hartmann, J., Sejkorová, Š., Loučková, T., Vejražka, K.: 50 years of progress in quality of malting barley grown in the Czech Republic. Journal of The Institute of Brewing 116(4): 279-291, 2009.
Ehrenbergerová, J., Březinová-Belcredi, N., Psota, V., Hrstková, P., Cerkal, R., Newman, C. W.: Changes caused by genotype and environmental conditions in beta-glucan content of spring barley for dietetically beneficial human nutrition. Plant Foods for Human Nutrition 63: 111-117, 2008.
Dvořáková, M., Douanier, M., Jurková, M., Kellner, V., Dostálek, P.: Comparison of antioxidant activity of barley (Hordeum vulgare L.) and malt extracts with the content of free phenolic compounds measured by high performance liquid chromatography coupled with CoulArray detector. Journal of the Institute of Brewing 114(2): 150-159, 2008.
Dienstbier, M., Gabriel, P., Sladký, P., Sigler, K.: Prediction of Colloidal Stability of Highly Stabilized Beers by a Modified Chapon Tannoid Content Test. Journal of the Institute of Brewing 117(3): 329-334, 2011.
Prýma, J., Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N., Vaculová, K.: Tocol content in barley. Acta Chimica Slovenica 54(1): 102-105, 2007.
Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., Havlová, P.: Stanovení aktivity enzymu superoxiddismutasy pomocí soupravy Ransod v rostlinném materiálu. Chemické listy 101(6)2007.
Fišerová, H., Hartman, I., Prokeš, J.: The effect of weather and the term of malting on malt quality. Plant, Soil and Environment 61(9): 393-398, 2015, DOI:10.17221/174/2015-PSE.
Psota, V., Vejražka, K., Faměra, O., Hrčka, M.: Relationship between grain hardness and malting quality of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of The Institute of Brewing 113(1): 80-86, 2007.
Řezanka, T., Siřišťová, L., Matoulková, D., Sigler, K.: Hydrophilic interaction liquid chromatography: ESI–MS/MS of plasmalogen phospholipids from Pectinatus bacterium. Lipids 46(8): 765-780, 2011.
Matoulková, D., Sigler, K.: Impact of the long-term maintenance method of brewer’s yeast on fermentation course, yeast vitality and beer characteristics. Journal of the Institute of Brewing 117(3): 383-388, 2011.
Mareček, V., Mikyška, A., Hampel, D., Čejka, P., Neuwirthová, L., Malachová, A., Cerkal, R.: ABTS and DPPH methods as a tool for studying antioxidant capacity of spring barley and malt. Journal of Cereal Science 73(January 2017): 40-45, 2017, dx.doi.org/10.1016/j.jcs.2016.11.004.
Sigler, K., Matoulková, D., Dienstbier, M., Gabriel, P.: Net effect of wort osmotic pressure on fermentation course, yeast vitality, beer flavor and haze. Applied Microbiology and Biotechnology 82: 1027-1035, 2009.
Dvořák, J., Dostálek, P., Štěrba, K., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Beinrohr, E.: Determination of total sulpur dioxide in beer samples by flow-through chronopotentiometry. Journal of The Institute of Brewing 112(4): 308-313, 2006.
Chloupek, O., Dostál, V., Středa, T., Psota, V., Dvořáčková, O.: Drought tolerance of barley varieties in relation to their root system size. Plant Breeding 129(6)2010.
Dienstbier, M., Janková, L., Sladký, P., Dostálek, P.: Metody předpovědi koloidní stability piva. Chemické listy 104(2)2010.
Ehrenbergerová, J., Březinová-Belcredi, N., Kopáček, J., Melišová, L., Hrstková, P., Macuchová, S., Vaculová, K., Paulíčková, I.: Antioxidant Enzymes in Barley Green Biomass. Plant Foods for Human Nutrition 64(2)2009.
Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Běláková, S., Vaculová, K.: Barley grain as a source of health-benefical substances. Czech Journal of Food Sciences 27: 242-244, 2009.
Gabriel, P., Dienstbier, M., Matoulková, D., Kosař, K., Sigler, K.: Optimized acidification power test of yeast vitality and its use in brewing practice. Journal of The Institute of Brewing 114(3): 270-276, 2008.
Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., Havlová, P.: Analytical determination of superoxide dismutase enzyme in plant materials using Ransod set. Chemicke Listy 101(6): 504-508, 2007.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Benešová, K., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z., Šulová, R.: Comparison of the content of health beneficial substances in various cereals (poster). 9th International Conference Vitamins, Nutrition, Diagnostics, Brno, 2009.
Dvořák, J., Kellner, V., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M., Dostálek, P.: Fuchsin Index (poster). 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.
Dvořák, J., Dostálek, P., Štěrba, K., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Beinrohr, E.: Determination of sulphur dioxide by flow-through chronopotentiometry and its importance for brewing practice (poster). 32nd EBC Congress, Hamburg, Germany, 2009.
Dostálek, P., Dvořák, J., Štěrba, K., Čejka, P., Kellner, V., Čulík, J., Beinrohr, E.: Stanovení oxidu siřičitého metodou průtokové chronopotenciometrie a jeho význam pro pivovarskou praxi (poster). 23. Pivovarsko-sladařské dny, České Budějovice, 2009.

Výsledky M, uspořádání konference
Citace
Kosař, K., Frantík, F., Melzoch, K., Dostálek, P., Vejlupek, J.: 21. Pivovarsko-sladařské dny. WRD, 6.10.2005 - 7.10.2005, Ústí nad Labem, ČR.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Vaculová, K., Mikulíková, R., Benešová, K., Balounová, M., Ehrenbergerová, J.: Differences in the type of starch and grain given by pedigree and their impact on important barley grain nutrients and agronomic characters. Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha, Czech Chemical Society, Prague, p. 196 - 200, 2011. ISBN 978-80-86238-90-6.