Výzkum - Mykotoxiny hub rodu Fusarium na ječmeni a pšenici a ochrana proti nim

Kód projektuQC0069
Název anglicky........................
Poznámka
Akronym..........
Anotace projektuBudou systematicky zpracovány trichothecenové mykotoxiny rodu Fusarium na současném sortimentu ječmene a pšenice,ale i na novošlechtěném materiálu (nivalenol, deoxynivalenol, T-2 toxin, HT - 2 toxin, FUS X - toxin). Z vyizolovaného spektra druhů rodu Fusarium bude zjišťováno, které druhy a kmeny produkují více mykotoxinů a jejich agresivita a patogenita.Totéž stanovení bude prováděno z osiva, abychom zjistili, které odrůdy a novošlechtění obsahují více mykotoxinů v osivu. Na odrůdách a novošlechtěních budou provedeny umělé infekce Fusarium culmorum, které budou vyhodnoceny přímo na poli a laboratorně.Ve stanovení mykotoxinů budou srovnávány chromatografické metody a sérologické metody (metoda ELISA). V pokusech s fungicidy budou sledovány nejnovějšísystemické fungicidy a též biologická ochrana vlivem osevního postupu. Na sladovaných vzorcích budou stanoveny hladiny mykotoxinů a dále bude sledován vliv mykotoxinů a zárodků rodu Fusarium na gushing (přepěňování piva).
Anotace projektu anglicky..............
Klíčová slova....
Klíčová slova anglicky....
Období od - do01. 06. 2000 - 30. 06. 2004
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEF, Botanika; GF, Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Prof. Ing. Hajšlová Jana, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RNDr. Havlová Pavla, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Hýsek Josef, CSc.Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Váňová Marie, CSc.Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Ing. Skopal Jaroslav, Obchodní sladovny, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Sypecká, Z., Havlová, P., Nevrklová, M.: Levels of deoxynivalenol (DON) in malt prepared from barley artificially inoculated with Fusarium spp. 1. Influence of DON on gushing and other technological parameters of malt. Kvasny Prumysl 49(6): 146-153, 2003.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Havlová, P., Nevrklová, M., Lancová, K., Váňová, M., Hajšlová, J.: Gushing and "Fusarium head blight" (FHB). Proceedings of the 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Volume II.. East Lansing, Michigan State University, p. 315, 2004.
Hýsek, J., Váňová, M., Hajšlová, J., Havlová, P., Brožová, J., Sychrová, E., Šíp, V., Radová, Z., Sýkorová, S.: Fuzariózy ječmene - model pro pokusy s mykotoxiny. Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology - II. Praha, Česká vědecká společnost pro mykologii, p. 126, 2003. 1211-0981.
Hýsek, J., Brožová, J., Vach, M., Hajšlová, J., Váňová, M., Havlová, P.: Mykotoxiny hub rodu Fusarium, jejich role v potravinářské a krmivářské kvalitě hlavních obilnin a možnosti biologické ochrany. Qualima 2004. Hradec Králové, MEZOS, p. 17-19, 2004. 80-239-3716-2.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Hýsek, J., Brožová, J., Váňová, M., Hajšlová, J., Havlová, P.: Trichotheceny hub rodu Fusarium v jarním ječmeni a ve sladu při umělých infekcích po ochraně fungicidy. Rostlinolékař 15(5): 17-18, 2004.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Hýsek, J., Váňová, M., Hajšlová, J., Havlová, P., Skopal, J.: The Fusarium head blight on spring barley and its influence on health state , the level of trichothecene mycotoxins and malt characteristics. 8th International congress of plant pathology, Christchurch, New Zealand, 2003.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Váňová, M., Hajšlová, J., Matušinský, P., Lancová, K., Spitzerová, D.: Effect of spring barley protection on the production of Fusarium spp. mycotoxins in grain and malt using fungicides in field trials. Plant Soil and Environment 50(10): 447-455, 2004.
Havlová, P., Lancová, K., Váňová, M., Havel, J., Hajšlová, J.: The effect of fungicidal treatment on selected quality parameters of barley and malt. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54(4): 1353-1360, 2006.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Hýsek, J., Brožová, J., Váňová, M., Hajšlová, J., Havlová, P.: Trichothecenové mykotoxiny hub rodu Fusarium na jarním ječmeni a ve sladu a ochrana proti nim. Ječmenářská ročenka 2005. VÚPS, Praha, 2004, pp. 160-170, ISBN 80-86576-11-6.