Výzkum - Uplatnění vysokoobsažných chmelů českého původu v pivovarském průmyslu

Kód projektuFA-E3/051
Název anglickyApplication of Czech origin high-alpha hops in the brewing industry
PoznámkaProjekt zadán ve VUPSis kompletní. Dle CEP nebyly z VÚPS dodány žádné výsledky projektu. Pouze od ostatních řešitelských pracovišť.
AkronymVysokoobsažný chmel
Anotace projektuCílem projektu bylo vyvinout nové chmelové výrobky z hybridu 4587 a nalézt optimální způsob jejich uplatnění v pivovarském průmyslu. Tím by se, alespoň částečně, nahradil dovoz těchto výrobků tuzemskými produkty. Nové české chmelové výrobky mohou nahradit dovážené výrobky ze zahraničí. Na základě provedených ověřovacích provozních várek řada českých pivovarů požaduje tyto nové výrobky pro svou výrobu místo dovážených výrobků.
Anotace projektu anglickyThe project aimed to develop new products hop hybrid 4587 and find optimal ways of their application in the brewing industry. This would at least partly replace those imports with domestic products. The new Czech hop products can replace imported products from abroad. Based on the operational validation batches are many Czech breweries requires these new products for their production instead of imports.
Klíčová slovavysokobsažné chmele
Klíčová slova anglickyhigh-alpha hops
Období od - do01. 02. 2003 - 31. 12. 2005
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Nesvadba Vladimír, Ph.D.ŘešitelChmelařský institut s.r.o.
Doc. Ing. Čepička Jaroslav, CSc.Člen řešitelského týmuVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výsledky PRAZDNY
Citace