Výzkum - Využití sladu pšenice jednozrnky v potravinářském průmyslu – starověká inovace

Kód projektu2013-1-BG1-LEO05-08705
Název anglickyApplication of malted einkorn in food industry - Ancient Innovation
Poznámka
AkronymEinkorn - Ancient Innovation
Anotace projektuProjekt je určen na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Projekt je zaměřen na přenos a přizpůsobení metodiky sladování pšenice jednozrnky (Triticum monococum) a zavádění výsledků ve vzdělávacím systému v Bulharsku.
Anotace projektu anglickyThe project is dedicated to the transfer of methodology and development of a new product of a higher quality with benefits in many fields, which after adaptation will be introduced in the VET system of the partners. A methodological and technological knowledge will be transferred from Czech Republic to Bulgaria and during the project this knowledge will be upgraded and shaped to match the requirements of the VET system. The innovation is a specific malting process, suitable for less widespread culture–einkorn, which has proven qualities superior to other varieties. During the project many researches will be held and the methodology will be adapted for the specifics of the variety. After verifying the overall process the adapted knowledge will be turned into curricula.
Klíčová slovaPšenice jednozrnka, sladování, přenos inovací
Klíčová slova anglickyEinkorn eheat, malting, transfer of inovation
Období od - do01. 10. 2013 - 30. 09. 2015
PoskytovatelLIFELONG LEARNING PROGRAMME - LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation
OboryGM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Angelov Petko, Řešitel - koordinátorPetkom - Petko Angelov ST
Batchvarov Valentin, Člen řešitelského týmuAgricultural Academy (BG)
Ivanova Veneta, Člen řešitelského týmuIni-Novation GmbH
Marinova Gabriela, Člen řešitelského týmuInstitute of Cryobiology and Food Technology
Petraliiska Tsvetka, Člen řešitelského týmuInstitute of Cryobiology and Food Technology
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Sachambula, L., Hartman, I., Psota, V.: Einkorn wheat malting quality. Kvasny Prum. 61(10-11): 320-325, 2015.