Výzkum - Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace

Kód projektu2B08049
Název anglickyFree and bound forms of fusarium mycotoxins in cereals and processed products, strategy of control and minimisation
PoznámkaStav - červen 2011 - z VÚPS v RIV zatím žádné výsledky
AkronymMYKOTOXINY
Anotace projektuFusariové toxiny jsou závažné přirozené kontaminanty obilovin. Pilotní studie realizovaná VŠCHT v roce 2007 přinesla dosud neznámá fakta: důkaz přítomnosti vysokých hladin různých forem vázaných (konjugovaných) fusariových mykotoxinů v mnoha produktech na bázi cereálií, zejména fermentovaných. Existuje reálný předpoklad, že tyto „maskované“ formy jsou též toxické a představují tak dosud nepoznané zdravotní riziko pro konzumenty (současné maximální limity jen pro volné mykotoxiny). Projekt se zaměří na vypracování efektivních analytických metod a postupů pro sledování uvolňování a transformací širokého spektra volných a konjugovaných mykotoxinů v řetězci výchozí surovina - meziprodukt příslušné technologické operace - finální výrobek. Získané poznatky přispějí nejen k inovaci systému hodnocení zdravotní nezávadnosti potravin, ale budou jistě i impulsem pro sledování bezpečnosti krmiv s přídavkem cereálií.
Anotace projektu anglickyFusarium toxins, alike other xenobiotics, are partly metabolized by living plants including food crops. Humans (and also farm animals) consuming parts of the contaminated plants, especially cereals or their processed products, like bread or beer, are therefore not just exposed to the native (free) mycotoxins, but also to altered forms. Little is known about the occurrence, bioavailability and further transformations of some of these bound compounds, which additionally also escape usual analytical detection techniques used for routine control. This may lead to an underestimation of the total consumers´ exposure. The transfer of Fusarium toxins from barley to beer has been demonstrated in several earlier studies. However, only recently, the issue of "masked" mycotoxins occurring in barley, the key raw material in brewing process, has become of great concern. The presence of DON-3-glucoside, at levels equal or even higher than DON, currently the only regulated trichothecene, was documented for the first time. The data indicated relationship between the technology used for beer production and Fusarium toxins levels. Similarly, the occurrence of release / origination of fusarium conjugates can be expected within other fermentation processes such as bread making. Clearly further studies are necessary to verify the source of this problem and to generate data providing solutions for the food technologies.The objective of the project is to develop modern analytical methods to control the fate of Fusarium toxins in the chain: raw material (cereals) - processing intermediate - final food commodity. The data obtained within this project should facilitate taking measures aimed at production of safe, cereal based foods.
Klíčová slovaZdravotní nezávadnost, kontaminace, metody kontroly, analytické postupy, mykotoxiny, vázané mykotoxiny, Fusaria, potravinářská surovina, technologické zpracování, kontaminace, cereálie, ječmen, sladování, výroba piva, výroba pečiva, instrumentální metody, imunochemické metody (ELISA)
Klíčová slova anglickyFood safety, contamination, control methods, analytical procedures, mycotoxins, bound mycotoxins, Fusarium spp., raw material for food production, processing technologies, cereals, wheat, barley, storage, malting, brewing, bread making, instrumental methods, immunochemical methods (ELISA)
Období od - do01. 03. 2008 - 31. 12. 2011
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryCB, Analytická chemie, separace; EI, Biotechnologie a bionika; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hašková Danuša, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Horák Tomáš , Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Hubert Jan, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Prof. Ing. Hajšlová Jana, CSc.Řešitel - koordinátorVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.ŘešitelČeská zemědělská univerzita v Praze
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Škach Josef, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Ulrich Robert, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Jurková Marie, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Nedělník Jan, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
RNDr. Polišenská Ivana, PhD.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Prokeš Josef, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
MVDr. Plachý Jan, DDD SERVIS, spol. s r.o.
Výsledky PRAZDNY
Citace