Výzkum - Humulus Lupulus L. - zdroj látek s antimikrobiálními účinky

Kód projektuGA14-10233S
Název anglickyHumulus Lupulus L. - source of substances with antimicrobial effect
PoznámkaHodnocení projektu - NEÚSPĚŠNÝ
AkronymJO chmel
Anotace projektuVelký nárůst počtu patogenních kmenů mikroorganismů, které jsou rezistentní k celé škále antibiotik je v dnešní době velkým zdravotním problémem. Potenciální antimikrobiální účinky sekundárních metabolitů chmele (Humulus lupulus) byly prokázány v mnoha současných studiích. Cílem tohoto projektu je rozšířit rozsah biomedicínských aplikací těchto látek se zvláštním přihlédnutím k účinkům skupiny chmelových polyfenolových látek tzv. prenylflavanoidů. Proto bude vyvinuta nová „profiling“ metoda, pomocí níž bude provedena velice podrobná metabolomická studie chmele pomocí UHPLC-Q/Orbitrap a bude objasněna struktura především méně známých případně zcela nových látek. Antimikrobiální účinky hrubých extraktů, jeho separovaných frakcí a vybraných izolovaných metabolitů budou testovány na různých typech virů, aerobních, fakultativně anaerobních a anaerobních bakterií. Pro purifikaci a prekoncentraci studovaných metabolitů budou použity moderní techniky, jako např. QuEChERS.
Anotace projektu anglickyThe increasing number of pathogenic strains of microorganisms resistant to different types of antibiotics has become a major current medical problem. Secondary metabolites of hops (Humulus lupulus) have been recently described in many studies as potent antimicrobial agents against a range of microorganisms. The aim of this project is to broaden the scope of biomedical applications of these compounds, especially prenylflavonoids. For this reason, a profiling method for highly detailed metabolomic study of many hops varieties using UHPLC-Q/Orbitrap method will be developed. The structures of unknown and little known metabolites will be elucidated. Antimicrobial effects of crude extract, separated fractions and purified metabolites will be studied on various strains of viruses, aerobic bacteria, facultative anaerobic bacteria, and anaerobic bacteria. State-of-the-art sample pre-treatment techniques (for example QuEChERS) will be used for sample purification and preconcentration.
Klíčová slovachmel,sekundární metabolity,UHPLC-Q/Orbitrap,metabolomika,prenylflavonoidy,antimikrobiální aktivita, viry,aerobní bakterie,anaerobní bakterie,fakultativně anaerobní bakterie,QuEChERS
Klíčová slova anglickyhops, secondary metabolites, UHPLC-Q/Orbitrap, metabolomics, prenylflavonoids, antimicrobial activity, viruses, aerobic bacteria, anaerobic bacteria, facultative anaerobic bacteria, QuEChERS
Období od - do01. 01. 2014 - 31. 12. 2016
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryFR, Farmakologie a lékárnická chemie;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
doc.Mudr. Čermák Pavel, CSc.Další řešitelFakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
prof.MUDr. Kolář Milan, Ph.D.Další řešitelUniverzita Palackého v Olomouci/ Lékařská fakulta
Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Dušek, M., Olšovská, J.: A novel approach for identification of biologically active phenolic compounds in Hops matrices using hybrid quadrupole-orbitrap mass spectrometer. 21st International Mass Spectrometry Conference, Toronto, Canada, 20.8-26.8.2016.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Dušek, M., Jandovská, V., Čermák, P., Mikyška, A., Olšovská, J.: A novel approach for identification of biologically active phenolic compounds in complex matrices using hybrid quadrupole-orbitrap mass spectrometer: A promising tool for testing antimicrobial activity of hops. Talanta (156-157): 209-217, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2016.05.018.
Bogdanová, K., Kolář, M., Langová, K., Dušek, M., Mikyška, A., Boštíková, V., Boštík, P., Olšovská, J.: Inhibitory effect of hop fractions against gram-positive multi-resistant bacteria. A pilot study. Biomedical Papers 162(4): 267-283, 2018, DOI:10.5507/bp.2018.026.
Bogdanová, K., Roderová, M., Kolář, K., Langová, M., Dušek, M., Jost, P., Kubelková, K., Boštík, P., Olšovská, J.: Antibiofilm activity of bioactive hop compounds humulone, lupulone and xanthohumol toward susceptible and resistant staphylococci. Research in Microbiology 169: 127-134, 2018, DOI:10.1016/j.resmic.2017.12.005.
Cermak, P., Olsovska, J., Mikyska, A., Dusek, M., Kadleckova, Z., Vanicek, J., Nyc, O., Sigler, K., Bostikova, V., Bostik, P.: Strong antimicrobial activity of xanthohumol and other derivatives from hops (Humulus lupulus L.) on gut anaerobic bacteria. Acta Pathologica, Microbiologica Et Immunologica Scandinavica 11(125): 1033-1038, 2017, DOI: 10.1111/apm.12747.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Dušek, M., Mikyška, A., Olšovská, J.: Use of High-Resolution Accurate Mass Spectrometry for studying of the changes of the proanthocyanidins during beer brewing process (poster). International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2014), Ženeva, Švýcarsko, 24-29 srpna, 2014.