Výzkum - Zhodnocení a rozšíření genetické variability zdravotně preventivních složek zrna jarního ječmene

Kód projektuGA521/97/1202
Název anglickyEvaluation and extending the genetic variability of the health preventive components in spring barley`s grain
PoznámkaProjekt ve VUPSis kompletní.
AkronymZdravotně preventivní složky zrna
Anotace projektuV projektu navážeme na výsledky získané řešením předchozího projektu GA ČR. Bude proveden screening nových genetických materiálů jarního ječmene na obsah beta-glukanů a tokolů (tekoferolu a tokotrienolu). Těmto látkám je v západních zemích připisován hypocholesterolemický účinek, mají tedy význam ve zdravotně preventivní výživě lidí. V zrně sladovnického ječmene jsou beta-glukany naopak nežádoucí. Na základě výsledků polních pokusů bude stanoven podíl genetické a negenetické variability beta-glukanů a tokolů a vypočteny budou gen. korelace s hospodářskými znaky. Křížením bude rozšířena jejich genetická variabilita a analýzou hybridních potomstev a rodičovských linií budou stanoveny mechanismy jejich dělení. Výsledky z řešení projektu obohatí teoretické poznatky a genetické materiály budou použity ve šlechtění potravinářských a sladovnických odrůd.
Anotace projektu anglickyIn this project we will follow up with results gained from previous project of GA CR. Screening of a new genetic material of spring barley concerning content of beta-glucans and tocols (tocoferol and tocotrienol) will be provided. Hypocholestrolemic effect is attributed to these substances in western countries so they have an importance in people health preventive nutrition. On the contrary ß-glucans are undesirable in malt barley grain. Based on field trials results will be stated the share of genetic and nongenetic variability of tocol and ß-glucan and genetic correlation with economic characters will be calculated. Genetic variability will be extended by breeding. Mechanisms of heritability of stated substances will be determined by analysis of hybrid progeny. Projects results will enrich teoretical knowledge and genetic materials will be used in food and malting varieties breeding.
Klíčová slovaJečmen, šlechtění, tokol, beta-glukan
Klíčová slova anglickyBarley,breeding, tocol, beta-glucan
Období od - do01. 01. 1997 - 31. 12. 1999
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
prof. Ing. Ehrenbergerová Jaroslava, CSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
RNDr. Havlová Pavla, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Havlová, P., Šusta, J., Psota, V.: Homogenita a modifikace sladu I. Detekce vybarvovacím řezem. Kvasny Prumysl 44(4): 92-94, 1998.
Psota, V., Šusta, J., Kosař, K.: Homogenita a modifikace sladu II. Klíčení zrna, chuť piva. Kvasny Prumysl 44(5): 126-129, 1998.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Psota, V., Ehrenbergerová, J., Havlová, P., Prýma, J.: Technologická kvalita ječmene. Šlechtění na potravinářskou kvalitu. Sborník přednášek z X. semináře šlechtitelů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, p. 62-66, 2002. 80-7157-594-1.
Ehrenbergerová, J., Vaculová, K., Chloupek, J., Psota, V., Zimolka, J.: The variability of the content of nutritionally valuable substances in spring barley grain. Cereals for human health and preventive nutrition. Kroměříž, ARI, p. 167-172, 1998. 80-902545-0-0.
Ehrenbergerová, J., Němejc, R., Vaculová, K., Psota, V.: Bezpluchý ječmen pro humánní výživu. MZLU pěstitelům, Žabčice 15.6.2000. Brno, MENDELU, p. 59-62, 2000. 80-7157-475-9.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Chloupek, O., Ševčík, R., Psota, V., Ehrenbergerová, J.: Analýza obilek dialelních kříženců generace F2 sladovnických odrůd ječmene jarního. Genetika a šlechtění 33(2): 127-128, 1997.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V., Havlová, P., Havelková, J.: Beta-glukany v současné odrůdové skladbě jarních ječmenů. Kvalita zrna obilovin a perspektivy šlechtění, Praha, 1997.
Prýma, J., Šusta, J., Havlová, P.: Senzoricky aktivní látky ve sladu a v pivu a jejich stanovení. Chromatografické metódy a zdravie človeka, Piešťany, 1999.
Prýma, J., Šusta, J., Havlová, P.: Validace metod analýzy ječmene a sladu. Chromatografické metódy a zdravie človeka, Piešťany, 1999.
Vaculová, K., Ehrenbergerová, J., Zimolka, J., Psota, V.: Studium variability zdravotně preventivních složek zrna jarního ječmene. XXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský dvůr, Bystřice nad Pernštejnem, 1998.
Ehrenbergerová, J., Vaculová, K., Psota, V.: Obsah nutrientů a potravinářské využití zrna bezpluchého ječmene. XXV. Seminář o jakosti potravin potravinových surovin, MZLU Brno, 1998.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Petr, J., Škeřík, J., Psota, V., Langer, I.: Quality of malting barley grown under different cultivation systems. Monatsschrift für Brauwissenschaft 43(5-6): 90-94, 2000.