Výzkum - Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Kód projektuTN01000062
Název anglickyBiotechnological centre for plant genotyping
Poznámka
AkronymBIOCEG
Anotace projektuPosláním NCK rostlinných biotechnologií je propojit přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií se zaměřením na genotypování, fenotypizace a šlechtění rostlin s uživatelskými subjekty z oblasti šlechtitelských firem, posílit transferové mechanismy a podpořit konkurenceschopnost produktů zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského aplikací výsledků VaV. Ze zahraničních studií vyplývá, že oblast rostlinných biotechnologií významně přispívá ke zvyšování bezpečnosti potravin a výživy; jedná se o perspektivní oblast produkce potravin reagující na globální změny klimatu či řešení civilizačních chorob.
Anotace projektu anglickyThe mission of the NCK RoB is to join top Czech research facilities working in the area of plant biotechnologies with a focus on genotyping, phenotyping, and plant breeding together with user entities among breeding companies, to strengthen transfer mechanisms, and to support the competitiveness of agricultural products, with overlap into the food processing and brewing and malting industries through the application of R&D results. Studies from abroad indicate that the plant biotechnologies area contributes substantially to increasing food and nutrition security.
Klíčová slovabiotechnologie
Klíčová slova anglickybiotechnology;crop species;genotyping;cooperation;transfer of research results
Období od - do01. 11. 2018 - 31. 12. 2020
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Běláková Sylvie, Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Míša, P., Šafář, J., Trněný, O., Čegan, R., Doležel, J., Vojtková, T., Dreiseitel, A., Vaculíková, K., Běláková, S., Psota, V., Hartman, I., Nedělník, J.: Sada markerů jednonukleotidových polymorfismů asociovaných s vybranými agronomickými znaky ječmene jarního. UV č.34547. ÚPV Praha, 16.11.2020.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Dreiseitel, A., Vaculová, K., Hartman, I.: Soubor autentických a homogenních genotypů core collection jarního ječmene. G funk.č. KM16-V1, 2020.