Výzkum - Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Kód projektuEE2.3.35.0013
Název anglickyPartnership to support R&D popularization and further education in further popularization of technology transfer in the field of agriculture, food industry and bio-energy
Poznámkačíslo smlouvy: CZ.1.07/2.3.00/35.0013
AkronymPOPULARIZACE APR
Anotace projektuObsahem projektu jsou systematické souvislé popularizační cykly určené pracovníkům VaV, studentům VŠ a SŠ a odborné veřejnosti. Realizace vzdělávacích aktivit projektu významně zkvalitní přípravu lidských zdrojů v zapojených organizacích. Odborníci na popularizaci VaV tak budou lépe připraveni komunikovat tyto výsledky zemědělským podnikatelům, podnikatelům v oblasti potravinářství a také velmi perspektivní bioenergetiky. Tím, že bude podpořeno praktické uplatnění těchto výsledků, bude zároveň podpořena konkurenceschopnost ČR vyjmenovaných oborů.
Anotace projektu anglickyThe project focuses on the systematic and continuous popularization cycles intended for R&D workers, students of universities and secondary schools and professional public. Realization of project educational activities will significantly improve preparation of human resources of the participating organizations. Experts for R&D popularization will be thus better prepared for communicating these results to entrepreneurs in agriculture, entrepreneurs in the area of food industry and very prospective bioenergy. This will support practical application of these results and also competitiveness of the CR in these areas.
Klíčová slovapropagace, transfer technologii, zemědělství, potravinářství
Klíčová slova anglickypromotion, transfer of technologies, agriculture, food industry
Období od - do01. 06. 2012 - 31. 05. 2014
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryGM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Duspiva Vítězslav, Člen rady projektuČeská hlava PROMO, s.r.o.
Ing. Hochman Miroslav , Člen rady projektuAgritec Plant Research s.r.o. (APR)
Ing. Janečková Vladimíra, Člen řešitelského týmu – finanční manažer partnerVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Prof. Ing. Juchelková Dagmar, Ph.D.Člen rady projektuVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VSB-TUO)
Ing. Kašný Jiří, Člen rady projektuMasarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola
Ing. Koutník Vilém, CSc.Člen rady projektuStřední průmyslová škola chemická, Brno
Ing. Macháč Radek, Ph.D.Člen rady projektuOSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.Člen řešitelského týmu – manažer aktivit partnerVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mráček Karel, CSc.Člen rady projektuAsociace výzkumných organizací
RNDr Nedělník Jan, Ph.D.Člen rady projektuZemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. (ZVT)
RNDr. Polišenská Ivana, PhD.Člen rady projektuAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Procházka Pavel , Člen rady projektuMěsto Velké Pavlovice (MVP)
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmu – mediální poradceVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr Ptáček Jiří, CSc.Člen rady projektuVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmu – propagátor VaVVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Svoboda Zdeněk, Člen řešitelského týmu – koučVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc.Ing. Valášek Pavel, CSc.Člen rady projektuUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Ing. Kubáňková Marie, CZ CIS,s.r.o.
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmu – koučVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmu – propagátor VaVVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc.Ing. Cerkal Radim, Člen rady projektuMendelova univerzita v Brně
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Sachambula, L., Psota, V.: Post Harvest Maturation of the Selected Spring Barley Varieties in 2008–2011. Kvasny Prum. 60(2): 31-37, 2014.
Sachambula, L., Psota, V., Dvořáčková, O.: Quality of winter barley grain from the testing localities in the Czech Republic, harvest 2011. Kvasny Prum. 59(1): 14-18, 2013.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V.: Chráněné zeměpisné označení České pivo. Diskuze u kulatého stolu na téma: "Kvalita obilovin - z laboratoře do praxe", Kroměříž, 13.11.2012.

Výsledky y-2, pedagogická činnost - přednášky pro studenty
Citace
Psota, V.: Pivo - slad a suroviny pro výrobu piva, technologie výroby, význam ve výživě člověka a potravinářském průmyslu, legislativa. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník, 27. 2. 2014.
Psota, V.: Biotechnologie potravin a nápojů. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Biotechnologie rostlin 2. ročník, 27. 2. 2014.

Výsledky x-4, ostatní výstupy - kniha/skripta
Citace
Psota, V., a kol., (ed. V.Psota.) : Barley Year Book 2014. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Praha, 2014, 256 pp., ISBN 978-80-86576-63-3.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Psota, V.: Determinace vad a poškození zrna ječmene (ČSN 461100-5) . CST, 20.5.2014 - Brno, ČR.