Výzkum - Identifikace (DNA fingerprinting) odrůd ječmene a rozpracovaného šlechtitelského materiálu pro využití ve šlechtění a sladařském průmyslu

Kód projektuEP7283
Název anglicky.....
PoznámkaProjekt ve VUPSis kompletní. Ostatní výsledky již od ZVÚ.
AkronymFingerprinting ječmene
Anotace projektuProjekt si klade za cíl zanalyzovat soubor vybraných odrůd (převážně jarního) ječmene a linií perspektivních pro jeho další šlechtění metodou RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Předpokládá se, že použitím několika desítek primerů bude možné jednotlivé genotypy jednoznačně identifikovat. Data z těchto analýz budou použita pro stanovení genetické příbuznosti odrůd (linií) a z testovaných informativních primerů budou vytvořeny optimální sestavy pro efektivní verifikaci odrůd a linií. Pro tento záměr bude odzkoušena vhodná rychlá metoda izolace DNA z embrya obilky. Využití výsledků se předpokládá pro: 1. stanovení genetické diverzity stávajícího sortimentu českých (a slovenských) odrůd sladovnického ječmene, 2. sestavování šlechtitelských programů svyužitím výchozích zdrojů s kvalitativně podmíněnými vlastnostmi, 3. efektivní verifikaci odrůd, zejména pro účely sladařského průmyslu.
Anotace projektu anglicky......
Klíčová slova....
Klíčová slova anglicky....
Období od - do01. 01. 1997 - 31. 12. 2000
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Špunarová Marie, ŘešitelZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
RNDr. Kraus Igor, Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Špunarová, M., Kraus, I.: Hodnocení úspěšnosti hybridizace u jarního ječmene pomocí genetického markeru. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 36(1): 5-9, 2000.

Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Kraus, I.: Ječmen pro 21. století: současné cíle genetického inženýrství. Kvasny Prumysl 46(4): 106-107, 2000.
Kraus, I., Špunarová, M.: Homogeneity and heterogeneity of malting barley varietes on the level of biochemical markers used for variety identification. Kvasny Prumysl 46(6): 158-161, 2000.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Kraus, I., Chloupek, O.: Rekombinace hordeinů po dialelním křížení sladovnických odrůd ječmene. Genetika a šlechtění 33(2): 107-118, 1997.