Výzkum - Výzkum a vývoj technologie umožňující výrobu piva pro celiatiky (bezlepkové pivo)

Kód projektuFI-IM5/067
Název anglickyResearch and development of technology susceptible to produce the beer for people with celiac disease (gluten free beer)
Poznámka
AkronymBezlepkové pivo
Anotace projektuCílem předkládaného projektu je prostřednictvím výzkumu a následného vývoje vyvinout technologii výroby piva českého typu, vhodného pro osoby trpící celiakií. Celiakie je onemocnění, které je spuštěno účinkem prolaminů obsažených v obilovinách. Z hlediska výroby piva je tímto spouštěčem imunitní reakce gluten z ječmene. Ječný slad je hlavním zdrojem extraktu piva a tak je cílem projektu podstatně snížit množství glutenu ve sladu z ječmene a tím i v pivu. K tomuto účelu bude využita jednak částečná náhrada sladu jinými sladovanými obilovinami, které neobsahují gluten (pohanka obecná, pohanka tatarská, vhodné odrůdy prosa) a jednak rozštěpení glutenu v ječmenném sladu specifickými proteolytickými enzymy. Výběr vhodného enzymu bude zaměřen na minimální ovlivnění pěnivosti. Využití běžných proteas by vedlo k nepřijatelnému zhoršení pěnivosti a celkových senzorických kvalit piva.
Anotace projektu anglickyThe objective of project is by means of research and developement to research a new technology of a new type beer with characteristic senzory properties of Czech beer. Developed beer also may use people with celiac disease. Celiac disease is an ill, which let down by prolamins included in cereals. In term of beer is self-starter of imunology reaction gluten in barley. Barley malt is a main resource of beer extrakt-main objective is to reduct quantity of gluten in barley malt and also in beer – for this problem in part will be used partial replacement of barley malt to other cereal – gluten free malt (suitable mutation of buckwheat and millet), in part splitting of gluten in barley malt with specific enzymes. Selecting of suitable enzyme will be focused on a minimal affecting of foaming quality (foaming quality is depending of a proteins with skills to create foam). Using of ordinary protease rapidly depress foaming quality.
Klíčová slovaCeliakie, pivo, gluten, slad, pohanka, proso, ječmen
Klíčová slova anglickyCeliac disease, beer, gluten, malt, buckwheat, millet, barley
Období od - do18. 06. 2008 - 31. 12. 2010
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)
OboryEI, Biotechnologie a bionika; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Hašková Danuša, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Škach Josef, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Beer and celiac disease. Kvasny Prum. 59(10-11): 321-323, 2013.

Výsledky P, patent
Citace
Škach, J., Prokeš, J., Hašková, D.: Pivo se sníženým obsahem glutenu a způsob jeho výroby. Patent č.303 804. ÚPV Praha, 28.3.2013.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Prokeš, J., Škach, J.: Pohankový slad vhodný pro přípravu piva pro konzumaci celiatiky. UV č. 20730. Praha, 2010.
Škach, J., Prokeš, J., Hašková, D.: Pivo se sníženým obsahem glutenu. UV č. 20079. Praha, 2009.