Výzkum - Aplikace moderních metod stanovení antioxidační aktivity k hodnocení kvality chmele a senzorické stability piva

Kód projektu1B44061
Název anglickyApplication of modern methods for antioxidant activity determination to evaluate the quality of hops and sensory stability of beer
Poznámka
AkronymAOX-chmel
Anotace projektuCílem projektu bylo zjištění vlivu původu, zpracování a podmínek skladování chmele na antioxidační aktivitu chmele a stanovení vlivu způsobu chmelení a podmínek chmelovaru na senzorickou stabilitu piva. Byla vypracována metoda stanovení antioxidační aktivity chmele a tato byla použita k hodnocení chmele ve vztahu k novým technologiím výroby senzoricky stabilních piv.
Anotace projektu anglickyThe project aimed to determine the effect of origin, processing and storage conditions on the antioxidant activity of hops and to determine the effect of hopping terms and hopping method on the sensory stability of beer. It was developed the method of determining the antioxidant activity of hops and this was used to assess the hops in relation to new production technologies of sensory stable beers.
Klíčová slovaantioxidační aktivita, volné radikály, chmel, pivo, chmelovar, ESR-elektronová spinová rezonance, senzorická stabilita, chmelové polyfenoly, stárnutí chmele, kapalinová chromatografie
Klíčová slova anglickyAntioxidant activity, free radicals, hops, beer, wort boiling, ESR-electron spin resonance, sensory stability, hop polyphenols, hop aging, liquid chromatography
Období od - do01. 04. 2004 - 01. 12. 2007
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryCB, Analytická chemie, separace; EI, Biotechnologie a bionika; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Čulík Jiří, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hašková Danuša, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Krofta Karel, PhD.ŘešitelChmelařský institut s.r.o.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Horák Tomáš , Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Jurková Marie, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Evaluation of antioxidant propertis of hop and hop products. Kvasny Prumysl 52(7-8): 214-225, 2006.
Krofta, K., Mikyška, A., Hašková, D.: Changes in antioxidative properties of hops in the course of drying, milling, pelletization and storage. Kvasny Prumysl 53(9): 266-272, 2007.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Prýma , J., Havlová, P., Gadas, D., Ehrenbergerová, J.: Determination of polyphenols and other antioxidant in beer and brewing materials. Vitamins 2004 Targeted Nutritional Therapy. Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 135, 2004. 80-7194-644-3.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Evaluation of antioxidant properties of hop and hop products. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, VŠCHT, p. 20, 2006. 80-7080-609-5.
Krofta, K., Mikyška, A., Hašková, D.: Changes in antioxidant properties of hops in the course of drying, pelletizing and storage. Proceedings of the Scientific Commission IHGC, Tettnang, Germany,24 - 28 June 2007. Hüll, Scientific Commission IHGC, p. 45-48, 2007. 1814-2206.
Mikyška, A., Kellner, V., Hašková, D., Čejka, P., Čulík, J.: Vliv polyfenolových složek chmele na senzorickou a koloidní stabilitu piva. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 24, 2006. 80-7080-609-5.
Prýma, J., Havlová, P.: Stanovení polyfenolů a jiných antioxidantů v pivu a pivovarských surovinách. Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2005. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 88, 2005. 80-244-0984-4.
Mikyška, A., Kellner, V., Hašková, D., Čejka, P., Čulík, J., Horák, T., Jurková, M.: Vliv polyfenolových složek chmele na senzorickou a koloidní stabilitu piva. 21. Pivovarsko-sladařské dny. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., p. 298, 2005. 0023-5830.
Krofta, K., Mikyška, A., Hašková, D.: Antioxidant properties of hops and hop produ. Proceedings of the Technical Commission IHGC. Yakima, USA, August 2007. Yakima, Technical Commission IHGC, p. 1-4, 2007. 0303-9056.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Evaluation of antioxidant properties of raw hop and hop products. Acta Horticulturae (ISHS) 778. Leuven, International Society for Horticultural Science (D. Havkin-Frenkel), p. 97-110, 2008. ISSN 0567-7572.
Mikyška, A., Prokeš, J., Hašková, D., Krofta, K.: Vliv antioxidantů ječmene a chmele na senzorickou stabilitu piva. Sborník plných textů a prezentací XVIII. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, , 2008. 978-80-7080-687-6.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Hodnocení antioxidačních vlastností chmele a chmelových výrobků. XVII. konference technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 20, 2006. 80-7080-609-5.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Mikyška, A., Krofta, K.: Stanovení antioxidační aktivity chmele, chmelových výrobků a piva.Certifikovaná metodika. MZe ČR(12288/2010-17220), rok certifikace 2010, rok vydání 2012. ISBN I.vydání 978-80-86576-40-4, II.vydání rok 2012 ISBN 978-80-86576-51-0.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Mikyška, A.: Pivovarská hodnota českých chmelů. Agromagazín 5(12): 14-16, 2004.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D.: Effect of hop origin, processing and storage of its antioxidant properties. Kvasny Prum. 52(9): 278, 2006.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Krofta, K., Mikyška, A., Hašková, D.: Antioxidant characteristics of hops and hop products. Journal of the Institute of Brewing 114(2): 160-166, 2008.
Mikyška, A., Krofta, K., Hašková, D., Čulík, J., Čejka, P.: The influence of hopping on formation of carbonyl compounds during storage of beer. Journal of the Institute of Brewing 117(1): 47-54, 2011.